„Małopolska – tu technologia staje się biznesem” – do 22.02 nabór zgłoszeń na dofinansowanie

Dodane: 12.02.2013

Anna Wilma

Udostępnij:

Trwa nabór do Programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”, dotyczącego dofinansowania Tech-Eventów.

Trwa nabór do Programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”, dotyczącego dofinansowania Tech-Eventów.

Program jest realizowany poprzez zakup usług promocyjnych, polegających na promocji Małopolski jako Regionu wspierającego rozwój przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach, w szczególności promowania marki „Małopolska” podczas wydarzeń i spotkań technologicznych organizowanych na terenie województwa małopolskiego, w kraju lub poza jego granicami.

Na realizację Programu w 2013 roku Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył kwotę 300 tys. zł brutto. Maksymalna wartość pakietu proponowanych usług promocyjnych w ramach jednego Zgłoszenia nie może być większa niż 50 tys. zł brutto, a jednocześnie nie mniejsza niż 20 tys. zł brutto. Regulamin Programu wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Nabór przeprowadzony zostanie w terminie od 1 lutego 2013 roku do 22 lutego 2013 roku i obejmować będzie przedsięwzięcia realizowane w okresie od 20 marca 2013 roku do 22 listopada 2013 roku.