Mapa startupów humanitarnych

Dodane:

Karolina Kwietniewska Karolina Kwietniewska

Mapa startupów humanitarnych

Udostępnij:

Świat stoi przed wieloma wyzwaniami, które eskalują w nieuchwytnym tempie. Znalezienie odpowiedzi na mnożące się zmagania, to kwestia dobrej organizacji oraz stworzenia skutecznej współpracy między sektorami: biznesowym i społecznym. Inicjatywy takie jak Unsung Heroes Acceleration Programme, stanowią doskonały przykład synergii startupów i organizacji humanitarnych.

Inicjatywa Unsung Heroes Acceleration Programme (UHAP), otwiera drzwi do globalnej współpracy pomiędzy organizacjami humanitarnymi a startupami. W pierwszej edycji udział wzięło 27 startupów z 19 krajów. Obecnie programy w Beninie i Libanie wspierają rozwój aż 30 innowacyjnych przedsięwzięć.

Unsung Heroes Acceleration Programme pełni rolę łącznika pomiędzy światem biznesu a sferą humanitarną, pokazując, że innowacje mogą mieć znaczący wpływ na poprawę warunków życia, a także mogą dawać narzędzia do rozprawienia się z różnego rodzaju wykluczeniami. Program nie tylko promuje przedsiębiorczość, ale również wzmacnia solidarność międzynarodową.

Startupy wyższego celu

W programach oferowanych przez UHAP uczestniczy grono zaangażowanych mentorów reprezentujących 43 różne narodowości. UHAP nawiązuje współprace z organizacjami humanitarnymi takimi jak Polska Akcja Humanitarna, Polska Misja Medyczna, Humanity First Response (Bangladesz), MAP Afrique (Benin) i Fundacja Habitable Earth Kollyan. Ta synergia umożliwia połączenie sił w celu skutecznego reagowania na wyzwania humanitarne na całym świecie.

Polska Akcja Humanitarna wybrała dwa startupy, których technologie mogą przyczynić się do realnej zmiany sytuacji w miejscach zagrożonych kataklizmami klimatycznymi. Flex and Robust opracował technologię wzmacniającą budynki w wypadku trzęsienia ziemi, natomiast SkyBlu, w oparciu o sztuczną inteligencję monitoruje zagrożenia powodziowe.

W jaki sposób zaangażowanie we współpracę z innowacjami wpływa na efektywność projektów humanitarnych, a w konsekwencji na społeczności dotknięte kryzysem ubóstwa?

Efektywność działań organizacji humanitarnych można usprawnić dzięki najprostszym, w naszym zachodnim rozumieniu, technologiom takim, jak choćby telemedycyna, aż po zaawansowane systemy, jak autonomiczny transport lotniczy czy ekologiczna produkcja żywności.

Zastosowanie telemedycyny pozwala na szybki i zdalny dostęp do opieki medycznej, eliminując barierę odległości i skracając czas reakcji w sytuacjach kryzysowych. Z kolei autonomiczny transport lotniczy umożliwia natychmiastowe dostarczanie pomocy na obszary trudno dostępne, a ekologiczna i lokalna produkcja żywności przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

Wdrażanie technologicznych rozwiązań umożliwia skuteczniejsze wykorzystanie kapitału i zasobów ludzkich, co w konsekwencji pozwala na większą skalę pomocy.

Startup humanitarny – krótki know-how

Finansowanie

Poszukując finansowania jako startup, którego celem jest skupienie swojej propozycji na społecznościach żyjących w skrajnym ubóstwie, należy wziąć pod uwagę dostępne opcje.

Oprócz tradycyjnego poszukiwania finansowania, istnieje kilka innych możliwości:

  • USAID Development Innovation Ventures – od 250 000 do 15 000 000 USD
  • Globalny Fundusz Innowacji
  • Fundusz Innowacji Humanitarnych
  • UNICEF Innovation
  • Save The Children Global Ventures

Innowacyjne projekty powinny spełniać następujące kryteria:

  • Posiadać wiarygodną teorię zmian
  • Wykazać wcześniej udowodniony wpływ społeczny (lub szukać finansowania właśnie w celu udowodnienia i zmierzenia wpływu społecznego)
  • Projekt musi być łatwo skalowalny

Humanitarno-technologiczny krajobraz startupów 2023

S4S Technologies wspierany przez Global Innovation Fund – usprawnienie łańcucha dostaw żywności

Celem twórców S4S jest sprostanie wyzwaniom w branży spożywczej i rolniczej. Stosując innowacyjne podejście technologiczne i odpowiedni model biznesowy, przyczyniają się do walki ze skrajnym ubóstwem. Przekształcają straty w gospodarstwach rolnych w składniki żywności poprzez pozyskiwanie i przetwarzanie. W działanie zaangażowane są kobiety z lokalnych społeczności.

Baobab+ – wspierany przez USAID DIV, dba o dostęp do energii

Baobab+ bierze w swoje ręce problem dostępu do energii elektrycznej w Demokratycznej Republice Konga. Dzięki systemom solarnym w modelu pay-as-you-go, Baobab+ nie tylko dostarcza energię elektryczną, ale także zmniejsza zależność od szkodliwych źródeł energii, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska.

Project Baala – dba o higienę menstruacyjną

Project Baala rozprawia się z wykluczeniem menstruacyjnym. Działania startupu skoncentrowane są na wyeliminowaniu ubóstwa i analfabetyzmu w tym obszarze. Dostarczając podpaski higieniczne wielokrotnego użytku, projekt nie tylko dba o zminimalizowanie odpadów zanieczyszczających i tak już mocno nadszarpnięty ekologicznie obszar, ale przede wszystkim przyczynia się do transformacji zdrowia i życia dziewcząt i kobiet w Indiach.

Flex and Robust – wzmacnianie konstrukcji budynków

Flex and Robust, polski startup, opracował technologię wzmacniania konstrukcji budynków, zapobiegając ich zniszczeniu podczas trzęsień ziemi. Dzięki tej innowacji potencjalnie ratują życie milionom ludzi.

SkyBlu – Sztuczna inteligencja w monitorowaniu powodzi

SkyBlu wykorzystuje sztuczną inteligencję do monitorowania zagrożeń powodziowych w krajach trzeciego świata. Technologia ta umożliwia lokalnym społecznościom szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe nawet w obszarach, w których pomoc zewnętrzna jest ograniczona.

Współpraca pomiędzy startupami i organizacjami humanitarnymi to obowiązek uprzywilejowanej części świata, mającej nielimitowany dostęp do technologii. Innowacyjne rozwiązania nie tylko poprawiają wydajność projektów humanitarnych, ale także także obniżają koszty przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów pomocy.

Jak zainicjować i utrzymać współpracę ?

1. Identyfikacja wyzwań
Rozpocznij od przyjrzenia się najpilniejszym wyzwaniom, które można rozwiązać za pomocą technologii startupowej.

2. Wspólna wizja i cele
Ustalenie wspólnej wizji i celów ma kluczowe znaczenie dla budowania trwałego partnerstwa.

3. Wsparcie finansowe i mentoring
Organizacje humanitarne powinny zadbać o zapewnienie startupom wsparcia finansowego i mentoringu, aby ułatwić im rozwój.

4. Zintegrowane projekty pilotażowe
Rozpoczęcie współpracy z małymi projektami pilotażowymi w celu oceny skuteczności rozwiązań.

5. Monitorowanie i dostosowywanie
Regularne monitorowanie postępów i dostosowywanie strategii w oparciu o wyniki w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Partnerstwo organizacji humanitarnych i startupów ma w sobie siłę, którą można wykorzystać na wielu poziomach, od walki z ubóstwem, po konkretne przeciwdziałanie skutkom kataklizmów klimatycznych.

Chcesz poszerzyć humanitarno-startupową mapę?

Jeśli jesteś organizacją humanitarną, która chce współpracować ze startupami, odwiedź: unsung.tech

Jeśli jesteś startupem, który chce współpracować z organizacjami humanitarnymi lub szuka finansowania, napisz: forms.gle