Mariusz Sperczyński (bitSecurities): Korzyści z tokenizacji mogą przekroczyć wielokrotnie wszelkie znane dotychczas ścieżki monetyzacji działań firmy

Dodane:

Wojciech Samborski Wojciech Samborski

Mariusz Sperczyński (bitSecurities): Korzyści z tokenizacji mogą przekroczyć wielokrotnie wszelkie znane dotychczas ścieżki monetyzacji działań firmy

Udostępnij:

– Tokenizując się – firmy instalują same siebie w powstałym niedawno świecie alternatywnego cyfrowego kapitału.  Korzyści mogą przekroczyć wielokrotnie wszelkie znane dotychczas ścieżki monetyzacji działań firmy – na temat technologii blockchain i tokenizacji przedsiębiorstw rozmawiamy z Mariuszem Sperczyńskim, założycielem firmy bitSecurities.

Do czego służą tokeny?

Pisząc najprościej – tokeny to cyfrowe aktywa reprezentujące określoną wartość. Pisząc w duchu swobody gospodarczej opartej na rozwiązaniach blockchain – tokeny dają wolność rozliczenia się w Internecie pomiędzy stronami bezpośredniej transakcji P2P (peer-to-peer).

Próbując określić to bardziej dokładnie – tokeny to pojęcie używane w projektach blockchainowych operujących przesyłem i rozliczeniem wartości użytkowej, biznesowej lub finansowej przez Internet. W tym szerszym rozumieniu tokeny wprowadzają alternatywy wobec tradycyjnych systemów internetowych w trzech podstawowych obszarach: płatniczym, rozrachunkowym oraz kapitałowym.

W naszej misji rynkowej tokeny służą do realizacji systemów cyfrowego crowdfundingu oraz emisji i obrotu cyfrowych aktywów.

Jakie są największe korzyści dla firm z wypuszczenia swoich tokenów? Jak duży potencjał tkwi w tokenizacji?

Tokenizując się – firmy instalują same siebie w powstałym niedawno świecie alternatywnego cyfrowego kapitału.  Korzyści mogą przekroczyć wielokrotnie wszelkie znane dotychczas ścieżki monetyzacji działań firmy (jeśli to zostanie wykonane porządnie, m.in. legalnie i odpowiedzialnie). Oczywiście przy nieprawidłowej implementacji – występuje również bardzo duże ryzyko.

Oprócz doraźnych korzyści w zakresie spektakularnej alternatywy na sukces – istnieje jeszcze cała gama perspektyw związanych z tzw. nową ekonomią, czyli nowych modeli biznesowych opartych na masowej komunikacji P2P (w dawnych czasach P2P nie pozwalało osiągnąć skali, czego łączenie dzisiaj z P2P jest już możliwe dzięki rozwojowi technologii). W tym zakresie pomagamy firmom odnaleźć odpowiednie korzyści.

Jakie problemy rynkowe może rozwiązać blockchain i tokenizacja?

W zdecydowany sposób sam w sobie blockchain jako technologia nie rozwiązuje problemów rynkowych. Daje natomiast szanse na ich rozwiązanie dzięki możliwości zaimplementowania nowych modeli biznesowych w tej technologii. Na przykład jeśli oparta na blockchain tokenizacja fundraisingu startupów daje nowe cenne wartości dla inwestorów, jak globalna płynność, to wówczas rozwiązuje to ich problem niskiej płynności na krajowym rynku.

Dlaczego firmy powinny zdecydować się na tokenizację swoich aktywów zamiast np. wypuszczać akcje giełdowe?

Firmy przede wszystkim powinny dbać o najlepszą monetyzację swojej aktywności, dla zysku, przy asekuracji ryzyka. Jeśli po dokładnym przemyśleniu i przygotowaniu się do tokenizacji aktywów (odpowiedni biznes plan, właściwie przygotowany, z odpowiednim zespołem i należytym kapitałem) wyjdzie z chłodnej kalkulacji, że to lepsze rozwiązanie niż emisja akcji giełdowych, to wówczas taka tokenizacja ma sens.

Oczywiście mikro i małe firmy bardzo często nie mają żadnych szans na emisję akcji giełdowych (bariera wejścia), więc tokenizacja ich aktywów jest praktycznie jednym z nielicznych sposobów na zdobycie kapitału z płynnego rynku dla projektów takich firm. Dlatego nasza misja na rynku ma sporą wartość użytkową, bardzo często jesteśmy pierwszą linią znajomości tych mniejszych firm z tematyką tokenizacji.

Czy polski rynek jest otwarty na technologię blockchain i tokenizację, czy nadal trudno jest przekonać przedsiębiorców do tego rozwiązania?

Generalnie wszelkie nieuregulowane nowe możliwości globalnego rynku przepływu kapitału wzbudzają dwie przeciwstawne reakcje. Pierwszą z nich jest wielki entuzjazm małego grona pionierów bardzo pozytywnie popierających tego typu wynalazki (early adopters). Drugą reakcją (też małego grona uczestników rynku) jest całkowita i konsekwentna negacja nowości, na bazie ryzyka, które niesie w stosunku do sprawdzonych tradycyjnych rozwiązań. Na tym etapie rozwoju rynku (nie tylko polskiego) pomiędzy tymi dwoma grupami występuje ogromna przestrzeń niewiedzy do zagospodarowania, obecnie budująca różne stereotypy opinii przyszłego klienta takich systemów. A tam gdzie niezrozumienie i stereotypy, tam pojawiają się jeszcze cały czas emocjonalne lub sentymentalne decyzje przedsiębiorców.

Naszą rolą jako bitSecurities, poprzez między innymi usługi BlockCore, jest przybliżać przedsiębiorców do chłodnej kalkulacji ekonomicznej w ramach analizy, do czego przydałby im się blockchain i tokenizacja, o ile w ogóle (bo przecież nie w każdej firmie taka chłodna kalkulacja wskaże perspektywy).

A do czego nie powinno się wykorzystywać blockchainu i kryptowalut?

Przede wszystkim nie powinno się robić z nich pewnego rodzaju wytrychu do decyzji klientów czy firm – opartego na emocjach i sentymentach, o których pisałem powyżej. Czyli nie powinno się na bazie hype mówić o tym, że to panaceum na wszelkie bolączki obecnej nieefektywności tradycyjnego rynku. Nie powinno się obiecywać nierealnych (popartych jedynie myśleniem życzeniowym) celów lub efektów.

Po prostu nie powinno się wykorzystywać blockchainu i kryptowalut do snucia bajek biznesowych, nie mówiąc o obszarach wprost zakazanych prawnie (chociażby wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Zresztą to dotyczy każdej technologii, nie tylko blockchain.

Jak wygląda kwestia tokenów od strony prawnej. Czy i w jaki sposób transakcje tokenowe są regulowane przez prawo?

To jest tzw. temat rzeka, ale nie z powodu tego, że tokenizacja jest czymś nowym, nieogarniętym przez prawo. Po prostu zgodnie z moją odpowiedzią na wcześniejsze pytanie – tokenizacja może dotyczyć w skrócie jednego z trzech podstawowych obszarów działalności gospodarczej: płatniczego, rozrachunkowego (użytkowego) oraz kapitałowego. Można też sobie wyobrazić tokeny spełniające więcej niż jeden z w/w obszarów na raz.

Trzeba zawsze odwołać się wprost do projektu biznesowego stojącego za tokenami, rozpisać jego funkcje na mapie w/w obszarów, następnie określić jakie prawo (np. ustawy) reguluje działalność w planowanym do implementacji projekcie (a przez to tokenie) i przeprowadzić analizę czy, na ile, oraz jakim kosztem prawnym jest w stanie realizować firma projekt w tym zaimplementowanym obszarze.

Oczywiście tego typu przygotowanie należy przeprowadzić przed emisją tokenów. Zgubą wielu projektów w świecie na wczesnym etapie tokenizacji było to, że najpierw uruchamiały tokeny (np. na bazie naśladownictwa innych projektów), a dopiero potem próbowały znaleźć linię prawną, w których te tokeny się mieszczą.

Jest już kilka zespołów konsultingowych oraz kancelarii prawnych w Polsce, które pomagają firmom przygotować tokenizację, w zależności czy na rynek lokalny (prawo polskie), czy globalny (wybierając odpowiednio sprawną globalnie jurysdykcję spoza Polski). Jako BlockCore też pomagamy w takich konsultacjach. BlockCore jest naszą linią usługową (konsulting, część biznesowa projektów), bitSecurities jest naszą linią technologiczną.(budowanie systemów opartych na blockchain).

Niedawno przeprowadziliście wspólny projekt z PKO BP. Powiedz kilka słów o tym, co udało się Wam wspólnie zrealizować i osiągnąć.

18 czerwca 2019 r. podczas pierwszych urodzin programu Let’s Fintech with PKO Bank Polski – podczas eventu udostępniono aplikację umożliwiająca interakcję z giełdą zdecentralizowaną. Po raz pierwszy polski bank zaangażował się w inicjatywę tworzenia aktywów opartych o technologię blockchain!

W trakcie wydarzenia ponad 150 osób wykonało kilka tysięcy transakcji kupując i sprzedając przygotowane na tę okazję demonstracyjne „akcje” startupów występujących na scenie.

Nasz BlockCore w ramach kilku miesięcy warsztatów oraz miesięcznego proof-of-concept przygotował system blockchain i aplikację na to wydarzenie, w oparciu o technologię z naszego bitSecurities. System i aplikację można było przetestować do 30 czerwca br. pod adresem: www.letsfintechgielda.pl.

 

O rozmówcy:

Mariusz Sperczyński
założycielem firmy bitSecurities