Marzysz o pracy w USA? Ta wiza może być dla Ciebie

Dodane:

Anna Radke Anna Radke

Udostępnij:

Wiele osób zastanawia się nad przeprowadzką za ocean, by rozwijać swoje umiejętności i korzystać z licznych możliwości, które oferują Stany Zjednoczone. Jednak, większość z nich, niebędącą obywatelami lub rezydentami USA, musi zmierzyć się z problemem imigracyjnym.

Jedną z opcji imigracyjnych dla osób o szczególnych osiągnięciach w swojej dziedzinie jest wiza O-1, która często błędnie nazywana jest „wizą artystyczną”. Istnieją dwie odmiany tej wizy – O-1A i O-1B. Wizę O-1A mogą uzyskać osoby o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie nauki, biznesu, sportu lub edukacji, natomiast O-1B osoby o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie sztuki, filmu lub telewizji. Zatem, po wizę O-1 sięgają i product managerowie, i fotografowie.

Jakie kryteria decydują o szczególnych osiągnięciach?

Pierwszym pytaniem, które nasuwa się rozważając wystąpienie o wizę O-1 jest: „Co tak naprawdę oznacza posiadanie szczególnych osiągnięć?”. Poniżej przedstawiam kryteria USCIS, lub potocznie, urzędu imigracyjnego USA, dotyczące wizy O-1A, czyli wizy dla osób o szczególnych osiągnięciach w nauce, biznesie, sporcie lub edukacji:

 1. Dowody wskazujące, że aplikujący otrzymał znaczącą nagrodę w swojej dziedzinie, np. Nagrodę Nobla lub
 2. Dowody wskazujące, że aplikujący spełnił co najmniej trzy z poniższych przesłanek:
 • Otrzymanie rozpoznawalnej nagrody o charakterze krajowym lub międzynarodowym w swojej dziedzinie;
 • Bycie członkiem organizacji, która wymaga szczególnych osiągnięć w danej dziedzinie, ocenianych przez ekspertów;
 • Publikacje o aplikującym i pracy aplikującego w cenionych mediach w danej dziedzinie;
 • Znaczący wkład naukowy, akademicki lub biznesowy o dużym znaczeniu w danej dziedzinie;
 • Bycie autorem artykułów naukowych w fachowych czasopismach lub w innych znaczących mediach w danej dziedzinie;
 • Otrzymanie wysokiego wynagrodzenie, co potwierdzają umowy lub inne, porównywalne dowody;
 • Ocenianie pracy innych osób w danej lub podobnej dziedzinie;
 • Pełnienie znaczącej roli w organizacji o wybitnej reputacji.

Natomiast dla osób o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie sztuki, filmu lub telewizji, urząd analizuje następujące wytyczne:

 1. Dowody wskazujące, że aplikujący otrzymał znaczącą nagrodę w swojej dziedzinie, np. Oscar’a lub
 2. Dowody wskazujące, że aplikujący spełnił co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
 • Wykonywanie usług jako wiodący uczestnik produkcji lub innych wydarzeń o wybitnej reputacji, poświadczone recenzjami, reklamami, innymi publikacjami bądź umowami;
 • Zdobycie uznania za swoje osiągnięcia o charakterze krajowym lub międzynarodowym, co wykazano w recenzjach lub innych publikowanych materiałach;
 • Pełnienie wiodącej roli dla organizacji lub instytucji, cieszącej się renomą, o czym świadczą artykuły w różnych mediach lub rekomendacje;
 • Osiągnięcie sukcesu komercyjnego lub cieszącego się dużym uznaniem, co potwierdzają różne publikacje;
 • Uzyskanie znaczącego uznania za osiągnięcia od organizacji, krytyków, agencji rządowych lub innych ekspertów w dziedzinie, co poświadczają referencje;
 • Otrzymanie wysokiego wynagrodzenia za swoją pracę, co potwierdzają umowy lub inne porównywalne dowody;

W obydwu przypadkach można również przedstawić inne dowody (tzw. comparable criteria), jeżeli aplikujący posiada wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie, które nie wpisują się w powyższe wytyczne.

Kto może wystąpić o wizę O?

O wizę dla aplikującego najczęściej występuje amerykański pracodawca lub przedstawiciel (agent). W większości przypadków aplikujący musi przedstawić umowę z pracodawcą (lub z nawet kilkoma pracodawcami) określającą szczegóły współpracy (wynagrodzenie, miejsce pracy, listę obowiązków etc.). Ważne jest również, by pamiętać, że po otrzymaniu wizy osoba może pracować tylko dla danego pracodawcy i w danej dziedzinie lub realizować zlecenia przez swojego przedstawiciela i tylko w danej dziedzinie. Zatem, jeżeli dana osoba jest ekspertem technologii blockchain w branży mody, może wykonywać tylko pracę z tym związaną.

Jak przebiega cały proces?

Przygotowanie całej aplikacji może trwać nawet kilka tygodni, składa się z kilkuset stron i najczęściej w całym procesie pomaga prawnik. Rozpatrywanie podania przez urząd imigracyjny trwa zazwyczaj kilka miesięcy, chyba, że aplikujący i jego pracodawca/przedstawiciel zdecydują się na opcję „premium processing”, która skróci czas oczekiwania do 15 dni kalendarzowych od momentu otrzymania aplikacji. Jednak, urząd nie musi od razu wydać decyzji dotyczącej wizy, gdy zdecyduje się wysłać prośbę o więcej dowodów – wtedy czas oczekiwania na decyzję się wydłuża.

Opłata urzędowa za rozpatrzenie aplikacji wynosi $460 i dodatkowe $1410, gdy wybrano również opcję „premium processing”. Opłaty te nie uwzględniają kosztów zatrudnienia prawnika.

Wiza O-1 wydawana jest początkowo na okres trzech lat i może być przedłużana bez końca na czas kolejnych 12 miesięcy, jeżeli dana osoba nadal ma szczególnie osiągnięcia w dziedzinie, w której się realizuje.

Ponadto, o wizę O-1 może starać się osoba, która aktualnie przebywa w Stanach Zjednoczonych na innej wizie, lub która przebywa poza USA.

Wiza O-1 jest niewątpliwie atrakcyjną alternatywą dla osób rozpoznawalnych i z osiągnięciami w swojej dziedzinie, która otwiera im furtkę do pracy w Stanach Zjednoczonych bez przechodzenia przez jeszcze bardziej skomplikowany proces uzyskiwania standardowej wizy pracowniczej H-1B.

Anna Radke – nowojorski adwokat, absolwentka Fashion Institute of Technology i Benjamin N. Cardozo School of Law.