Mastercard przejmuje część biznesu Nets za 2,85 mld €

Udostępnij:
6 sierpnia Mastercard ogłosił, że zawarł umowę przejęcia części biznesu Nets, wiodącej europejskiej firmy z sektora PayTech. Kwota transakcji wyniosła 2,85 mld EUR (3,19 mld USD).

Przejęcie obejmuje usługi rozliczeniowe i płatności natychmiastowe oraz rozwiązania do faktur elektronicznych w dziale usług korporacyjnych Nets. Dodanie technologii i zespołów Nets wzmacnia istniejące możliwości Mastercard dla konta. Po przejęciu, najlepsze w swojej klasie aktywa płatnicze w czasie rzeczywistym firmy zapewnią niezrównane możliwości w trzech głównych obszarach:

  • Infrastruktura – uzupełnia istniejące technologie Mastercard, zaspokajając potrzeby bardziej ekspansywnej bazy klientów, wykorzystując jej wyrafinowane, wysoce skalowalne, elastyczne i łatwe do wdrożenia zasoby;
  • Aplikacje dla rozwiązań dla użytkowników końcowych – takich jak płatności za rachunki i otwarte rozwiązania bankowe, teraz dostarczane z większą szybkością i skalowaniem;
  • Usługi o wartości dodanej – takie jak analiza danych i ochrona przed oszustwami.

– Globalna szansa na płatności w czasie rzeczywistym przyspiesza. Ta umowa umacnia naszą wyjątkową pozycję jako kompleksowego partnera dla wszelkich potrzeb płatniczych banku, akceptanta lub rządu. Połączenie z istniejącymi zasobami Mastercard, takimi jak Vocalink, Transfast i Transactis, zapewnia możliwości płatności w czasie rzeczywistym, innowacje i wiedzę, które są naprawdę zróżnicowane. – powiedział Michael Miebach, dyrektor ds. Produktów i innowacji w Mastercard.

Przejęcie większości usług korporacyjnych Nets zapewnia jeszcze większą możliwość skalowania technologii Mastercard Send i Transfast, które zapewniają płatności transgraniczne na rachunki bankowe, portfele mobilne i karty. Możliwości Mastercard rozszerzają się teraz, tak aby dopasować się do rynku Wielkiej Brytanii, obu Ameryk, Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Płatności w czasie rzeczywistym stanowią inteligentniejszą i szybszą alternatywę dla tradycyjnych ACH, gotówki i czeków. Pomagają bankom poprawić efektywność ich operacji, zapewniając lepszą obsługę i obsługę klienta, a jednocześnie pomagają obniżyć koszty obsługi wyjątków. Przejęcie usług Nets to kolejny celowy krok w strategii Mastercard, oparty na niedawnym partnerstwie z P27 w celu dostarczania płatności w czasie rzeczywistym i partii na rynki skandynawskie.

Dział usług korporacyjnych Nets zarządza zarówno usługami, jak i modelami licencji na oprogramowanie na kilku rynkach europejskich. Posiada również ugruntowaną i odnoszącą sukcesy usługę płacenia rachunków w Norwegii i Danii. Przejęcie przez Mastercard wesprze i wzmocni działalność oraz zwiększy nacisk na innowacje wśród klientów w regionie skandynawskim.

– W ciągu ostatnich pięciu lat firma Nets zbudowała silną platformę płatności typu„ konto do konta” z możliwością globalnego wzrostu. Jednak aby w pełni uwolnić swój międzynarodowy potencjał wzrostu poza istniejącym zasięgiem geograficznym Nets, potrzebne są możliwości i zasoby światowego lidera. Dzięki swoim zasobom i globalnemu zasięgowi, Mastercard ma wyjątkową pozycję, aby odblokować potencjał działalności Nets – powiedział Bo Nilsson, dyrektor generalny grupy Nets.

Transakcja, która ma zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2020 roku, podlega zezwoleniom regulacyjnym i innym zwyczajowym warunkom zamknięcia. Mastercard oczekuje, że transakcja rozwodni się przez okres do 24 miesięcy po jej zamknięciu, głównie w związku z księgowaniem zakupów i kosztami związanymi z integracją.