MCI Management S.A.

Dodane: 02.01.2013

Marcin Małecki

Udostępnij:

MCI Management, utworzony w 1999 r., to jeden z wiodących w Europie Środkowo-Wschodniej, publicznie notowany fundusz private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem 6 funduszy PE/VC: MCI.EuroVentures, MCI.TechVentures, MCI.BioVentures, MCI.CreditVentures, Helix Ventures Partners, Internet Ventures, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech i Austrii (DACH) oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego (CIS).

Obecnie wartość aktywów pod zarządzaniem MCI wynosi ponad 811 mln PLN, a wartość kapitału własnego to blisko 200 mln USD. Jak dotąd Grupa zrealizowała łącznie ponad 50 projektów inwestycyjnych oraz dokonała ponad 20 pełnych wyjść.

Zespół MCI liczy około 20 osób i jest zarządzany przez 4 partnerów oraz 6 partnerów inwestycyjnych.

W okresie od 01/01/99 do 30/09/12 MCI osiągnął stopę zwrotu netto (net IRR) na poziomie 18,02%* i uplasował się w czołówce europejskich funduszy private equity.

* średnia stopa zwrotu netto z całego portfela MCI w okresie 01/01/99 – 30/09/12 (suma pełnych i częściowych wyjść oraz wyceny księgowej portfela na dzień 30/09/12).

MCI Management SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lutego 2001 roku oraz jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

MCI inwestuje w spółki z sektora nowych technologii i ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech i Austrii (DACH), Turcji oraz krajach byłego Związku Radzieckiego (CIS).

W swojej działalności koncentrujemy się na :

  • budowie regionalnych czampionów w sprawdzonych, szybko rosnących modelach biznesowych we Wschodzącej Europie
  • wspieraniu kandydatów na globalnych championach
  • wspieraniu europejskich championów w ich ekspansji we Wschodzącej Europie
  • wspieraniu championów tradycyjnej gospodarki w ich adaptacji do gospodarki cyfrowej

Poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe najlepszych przedsiębiorców oraz przedsiębiorstw współpracujemy z najlepszymi europejskimi i globalnymi funduszami VC/PE.

Od wielu lat dostarczamy naszym Inwestorom stabilne i wiodące w branży private equity stopy zwrotu, poprzez wysoką selektywność inwestycji oraz profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym i konsekwentną realizację skutecznej strategii inwestycyjnej.

www.mci.pl