Media 3.0 Inkubator Przedsiębiorczości

media 30 inkubator przedsiebiorczosci
Udostępnij:
Inkubator

Nazwa: Media 3.0 Inkubator Przedsiębiorczości
Strona www: www.MilionNaStart.pl

Opis:

Inkubator Przedsiębiorczości Media 3.0 działa przy projekcie parku technologicznego MMC Brainville w Nowym Sączu.

Celem projektu Media 3.0 jest kapitałowe i merytoryczne wsparcie pomysłowych i energicznych ludzi w tworzeniu innowacyjnych technologii, w szczególności animacji i grafiki 3D, Internetu, e-learningu, tworzenia software, technologii mobilnych oraz telekomunikacji. Wśród nadesłanych zgłoszeń Komitet Inwestycyjny wybierze najlepsze pomysły, których autorzy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości nawet 200 tys. euro.

Seed fund
Pre-inkubacja projektów
Inwestycje kapitałowe w 14 projektów
Budżet projektu - 14 mln PLN

 

 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskanemu finansowaniu w ramach PO Innowacyjna Gospodarka działanie 3.1 - Inicjowanie działalności innowacyjnej, pt. Inwestycje w Multimedia jako szansa na rozwój innowacji w Polsce (Media 3.0)