Michał Majcherek (GRYDSEN LAB): Procesu starzenia się nie można zatrzymać, ale da się go spowolnić dzięki terapii wspomaganej technologią

Dodane:

Jacek Stężowski Jacek Stężowski

Michał Majcherek (GRYDSEN LAB): Procesu starzenia się nie można zatrzymać, ale da się go spowolnić dzięki terapii wspomaganej technologią

Udostępnij:

GRYDSEN LAB to firma spin-out, która oferuje narzędzia terapii psychologicznej z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Narzędzia te wpływają na spowolnienie postępu chorób otępiennych wieku starszego (np. choroby Alzheimera). Według szacunków na chorobę Alzheimera na świecie choruje około 20 milionów ludzi, a w Polsce ta liczba zbliża się do 400 tysięcy.

O działalności firmy opowiedział jej współzałożyciel i ekonomista – Michał Majcherek. Współtwórcami startupu są również Marta Podhorecka (fizjoterapeuta), Elżbieta Izdebska (psycholog).

Na czym polega innowacyjność Waszego produktu?

Naszym pierwszym produktem jest innowacyjne narzędzie terapeutyczne dla seniorów, do ćwiczeń stymulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze i motoryczne osób starzejących się. Produkt przyczynia się do poprawy jakości życia osób po 60 roku życia dzięki podejmowanej aktywności i jej wpływie na ogólną sprawność funkcjonowania. Procesu starzenia się nie można zatrzymać i odwrócić, jednak da się go spowolnić przy wykorzystaniu odpowiednich technik diagnostycznych i terapeutycznych.

Innowacyjność polega na połączeniu w ramach ćwiczeń stymulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości oprócz funkcji poznawczych także funkcji motorycznych. Produkt GRYDSEN (gry dla seniorów) w porównaniu z rozwiązaniami istniejącymi na rynku gier z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości jest jedyną grą terapeutyczną dla osób starszych usprawniającą jednocześnie funkcje poznawcze i motoryczne weryfikowaną w badaniach empirycznych. Dotychczas proponowane rozwiązania na tym rynku oparte są o intuicyjne rozwiązania, które nie są poparte dowodami empirycznymi – brak publikacji polskich autorów w czasopismach naukowych na temat wykorzystania wirtualnej rzeczywistości wśród osób starszych.

Jak powstało rozwiązanie Grydsen?

Narzędzie powstało i zostało zbadane naukowo (na pacjentach, za zgodą komisji bioetycznej) dzięki projektowi „Grydsen – innowacyjne psychologiczne metody terapii seniorów z wykorzystaniem techniki VR” – „Szybka Ścieżka” – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (wartość projektu 2 044 350 zł). Projekt realizowany był w konsorcjum Grydsen sp. z o.o. z Politechniką Łódzką.

Połączenie problematyki społecznej i medycznej wymaga zaangażowania wielu specjalistów. Praca w taki zróżnicowanym zespole jest wyzwaniem? Jakie wyzwania niesie ze sobą współpraca z jednostkami naukowymi?

Już sam skład zespołu wewnątrz naszej firmy jest zróżnicowany – jesteśmy spin-outem pracowników naukowych z różnych jednostek: Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Większość pracowników spółki legitymuje się stopniem doktora w swojej dziedzinie. Ta interdyscyplinarność i wieloletnie doświadczenie naukowe i praktyczne z różnych dziedzin (psychologia, fizjoterapia, finanse) daje nam przewagę nad inicjatywami podejmowanymi przez jednolite zespoły, ponieważ pozwala spojrzeć na problem z wielu kierunków.

Nasz potencjał wzmocniliśmy, powołując konsorcjum z Politechniką Łódzką, której zespół pod kierownictwem prof. Adama Wojciechowskiego wspierał nasze przedsięwzięcie badawcze od strony programistycznej i graficznej, przy czym w tym przypadku pracownicy z Politechniki zadziałali jak kreatywny software house. Projekt wspierało też aktywnie Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej, dbając o komercyjne aspekty współpracy uczelni i przedsiębiorstwa.

Czy program dotacyjny NCBR, z którego skorzystaliście, nałożył na projekt dodatkowe wytyczne, do których musieliście się dostosować? Dlaczego zdecydowaliście się na taką formę finansowania?

Projekty „Szybka Ścieżka”, czyli PO IR 1.1.1., to działania idealnie dopasowane do potrzeb firm, które mają dobry innowacyjny pomysł biznesowy i chcą go zrealizować przy wykorzystaniu potencjału badań przemysłowych i prac rozwojowych. Dla nas pewną trudnością było dopasowanie innowacji społecznej do procedur Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przewidujących bardziej „twarde” dziedziny innowacji, gdzie można mówić o materialnym produkcie, patentach itp. Jednak rozmowa z osobami oceniającymi wniosek na Panelu ekspertów była bardzo merytoryczna, konkretna i cieszymy się, że udało nam się ich przekonać.

Korzystanie z publicznych pieniędzy z NCBR zobowiązuje do realizowania przedsięwzięcia w sposób uporządkowany i transparentny, w czym pomagają metody zarządzania projektem oparte (w naszym przypadku) o metodykę PRINCE®2.

Kiedy możemy się spodziewać GRYDSENA w polskich i zagranicznych klinikach oraz innych tego typu placówkach?

Mamy od kwietnia 2022 gotowe narzędzie w wersji polskiej (wpływają już pierwsze zamówienia), a w październiku 2022 przewidujemy uruchomienie wersji dla klientów niemiecko-, francusko- i anglojęzycznych.

Produkt już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest zdobycie złotych medali na wystawach innowacji w Polsce – na INTARG w Katowicach, ale także na międzynarodowych targach Concours Lepine w Paryżu i JIDE w Kioto. Pomocą w międzynarodowej promocji polskiej innowacji służyła nam agencja Eurobusiness-Haller z Katowic.

Po pełnym wprowadzeniu produktu na rynek planujecie dalszy jego rozwój, czy chcecie się skupić na kolejnym projekcie?

Potrzeby rynku już dziś są bardzo duże, a w przyszłości, wraz ze starzeniem się społeczeństwa, będą tylko rosnąć. Mamy nadzieję, że klientami kupującymi stanowiska terapeutyczne będą sanatoria, domy seniora, szpitale i przychodnie, a w kolejnej fazie rozwoju spółki także prywatne gabinety psychologiczne i rehabilitacyjne.

Pracujemy już nad nowymi produktami. Szukamy inwestorów w związku z rozwojem sprzedaży i wdrażaniem kolejnych innowacyjnych narzędzi terapeutycznych. W tym celu poprzez platformę BEESFUND przeprowadzimy emisję akcji, na kwotę 400.000 zł. Na obecnym etapie celem spółki jest zgromadzenie kapitału na rozwój sprzedaży krajowej i zagranicznej i dalsze badania, w celu rozwoju dotychczasowego produktu i kreowania nowych narzędzi terapeutycznych, zgodnie z potrzebami rynku. Nie ukrywamy, że liczymy także na środki z nowej perspektywy UE, na finansowanie prac badawczo-rozwojowych i ekspansję zagraniczną.

Jednak podstawa dalszego funkcjonowania spółki to rozwój sprzedaży krajowej – zdobycie stabilnego rynku odbiorców krajowych. Mimo że wiele działań marketingowych (zwłaszcza wystawienniczych) prowadzić będziemy na poziomie ogólnokrajowym, konkretne działania sprzedażowe planujemy realizować w układzie wojewódzkim – na początek przyjmując za cel województwo kujawsko-pomorskie (gdzie jest siedziba firmy), województwo mazowieckie i śląskie (odpowiednio pierwsze i drugie pod względem ilości działających Uniwersytetów Trzeciego Wieku – kujawsko-pomorskie jest na trzecim miejscu). Ilość Uniwersytetów Trzeciego Wieku świadczy nie tylko o tym, że w danym regionie jest dużo seniorów, ale też o tym, że system opieki i działań na rzecz seniorów jest dobrze zorganizowany – co daje szansę na łatwiejsze zidentyfikowanie potencjalnych odbiorców instytucjonalnych naszego produktu oraz liderów opinii w tym środowisku.

Prowadzimy też dalsze badania, w celu rozwoju dotychczasowego produktu i kreowania nowych narzędzi terapeutycznych, zgodnie z potrzebami rynku – zdajemy sobie sprawę z ogromu potrzeb, związanych z podtrzymywaniem dobrostanu ludzi i dlatego opracowane przez nas narzędzie GRYDSEN będzie pierwszym z serii narzędzi terapeutycznych, wykorzystujących nowoczesne technologie IT do poprawy stanu zdrowotnego (pod względem fizycznym i psychicznym) pacjentów. Nasze doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy UE i interdyscyplinarny skład kadry badawczej spółki pozwala zakładać, że dobrze wykorzystamy te środki jako dźwignię do wdrażania kolejnych innowacji.