Ministerstwo Finansów pracuje nad testem na „prawdziwego przedsiębiorcę”, który odsieje jednoosobowe firmy wystawiające faktury stale jednemu podmiotowi

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Ministerstwo Finansów pracuje nad testem na „prawdziwego przedsiębiorcę”, który odsieje jednoosobowe firmy wystawiające faktury stale jednemu podmiotowi

Udostępnij:

Według informacji Rzeczpospolitej Ministerstwo Finansów pracuje nad stworzeniem specjalnego testu, który pozwoli oddzielić osoby prowadzące rozwiniętą działalność gospodarczą od pseudofirm, których działalność opiera się na comiesięcznym wystawianiu jednej faktury jednemu kontrahentowi.

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić podział polskich przedsiębiorców i oddzielić osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które co miesiąc wystawiają jedną fakturę temu samemu kontrahentowi od tych, które prowadzą rozwinięte firmy. Według wiceministra finansów Filipa Świtały te pierwsze tylko pozornie prowadzą działalność gospodarczą, dlatego też ministerstwo pracuje nad specjalnym testem, który pozwoli oddzielić te dwa typy przedsiębiorców.

Dla Ministerstwa Finansów problemem stał się fakt, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą obecnie rozliczają się za pomocą liniowej stawki PIT wynoszącej 19 proc, a także płacą minimalne składki na ubezpieczenia zdrowotne, minimalne zryczałtowane składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz mają zakaz pracy na rzecz innych firm. Zdaniem Ministra postępowanie takich podmiotów jest nieuczciwe wobec osób, które płacą składki i podatki od umów o pracę.

W resorcie finansów trwają prace nad podzieleniem ustawy o PIT na dwa oddzielne akty prawne, które osobno obejmowałyby osoby uzyskujące dochody z pracy, emerytur, rent i innej działalności wykonywanej osobiście oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.