Młodzi optymistycznie patrzą w kierunku przedsiębiorczości

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

70 proc. ogółu Polaków ma pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości. Młodzi Polacy są bardziej optymistyczni – 81 proc. wykazuje pozytywny stosunek do samozatrudnienia. Jednak dla ponad 3/4 respondentów (76 proc.) obawa przed niepowodzeniem stanowi przeszkodę w podjęciu własnej działalności. To dane ze Światowego Raportu AMWAY o Przedsiębiorczości 2013, opracowanego we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Monachium i GFK. Amway jako ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości został partnerem merytorycznym IX Ekonomicznego Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu, podczas którego 3 września br. prezentowane będą wyniki badań. 

Zdjęcie royalty free z Fotolia

Światowy raport o przedsiębiorczości AMWAY 2013, opracowany we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Monachium i GFK, pokazuje, że ponad dwie trzecie Polaków ma pozytywne nastawienie do samozatrudnienia. Polacy do 30. roku życia (81 proc.) są bardziej pozytywnie nastawieni do przedsiębiorczości niż wynosi średnia dla młodych w 24 badanych krajach (77 proc.). Niemal co czwarty ankietowany na świecie widzi także możliwość założenia własnej firmy. Niestety mimo tak pozytywnej postawy, nie przekłada się to na rzeczywistą liczbę założonych przedsiębiorstw. Dlaczego tak się dzieje? Dla 76 proc. ogółu Polaków (wobec 70 proc. ankietowanych z 24 krajów świata) przeszkodą w rozpoczęciu własnej działalności jest obawa przed niepowodzeniem.

Kluczowym czynnikiem, zachęcającym do pracy na własny rachunek jest „niezależność od pracodawcy, możliwość bycia własnym szefem”. Czynnik ten jest istotny dla respondentów  z Polski (50 proc.). Wśród młodych Polaków przed 30. rokiem życia odsetek ten wzrasta aż do 57 proc. Możliwość „samorealizacji i wdrażania własnych pomysłów” (50 proc.) oraz „możliwość uzyskania dodatkowych dochodów” (38 proc.) to dla młodych Polaków kolejno drugi i trzeci aspekt związany z założeniem własnej firmy.

Obawa przed niepowodzeniem

Największą przeszkodą w zakładaniu własnego przedsiębiorstwa jest obawa przed niepowodzeniem (Polska: 76 proc., średnia dla respondentów z 24 krajów: 70 proc.). Jest ona obecna we wszystkich grupach demograficznych w Polsce i obejmuje: „ciężar finansowy, w tym ryzyko bankructwa” (Polska i średnia dla respondentów z 24 krajów: po 41 proc.) oraz zagrożenie związane z kryzysem ekonomicznym” (Polska: 37 proc.; średnia światowa: 31 proc.). Dla 43 proc. Polaków pomiędzy 20. a 29. rokiem życia duże zagrożenie stanowi strach przed kryzysem gospodarczym.

Wspieranie przedsiębiorców

Respondenci ze wszystkich 24 krajów zgadzają się, że „fundusze publiczne i pożyczki dla tzw. start-upów” są niezbędne (Polska: 57 proc., średnia światowa: 42 proc.). Najwyższy wskaźnik tego czynnika wykazują polscy ankietowani.

Decyzję o podjęciu pracy na własny rachunek może przyspieszyć „nierozbudowana biurokracja” (Polska: 35 proc.; średnia dla respondentów z 24 krajów: 29 proc.), „wsparcie ze strony rodziny i organizacji społecznych (Polska: 33 proc.; średnia dla respondentów z 24 krajów: 23 proc.), jak również „modele biznesowe o niskim ryzyku” (Polska: 31 proc.; średnia dla respondentów z 24 krajów: 23 proc.). 

W młodych Polakach drzemie ogromny potencjał. Jak pokazują najnowsze badania Amway 2013, aż 81 proc. Polaków do 30. roku życia prezentuje pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości, jednak już tylko 49 proc. z nich wyobraża sobie pracę na własny rachunek. Wynika to m.in. z obawy młodych ludzi przed porażką (71 proc. badanych w grupie do 30 lat). W związku z tym niezwykle istotne jest stymulowanie młodych do zakładania własnych firm poprzez zapewnienie wsparcia ze strony odpowiednich instytucji i organizacji, np. łatwo dostępnych kredytów na rozpoczęcie własnego biznesu, ograniczenia biurokracji, czy edukacji w zakresie przedsiębiorczości – powiedziała Anna Pietrzak, dyrektor naczelny Amway Polska.