Motywacyjne DNA. 16 podstawowych pragnień, które kierują Twoim życiem

Dodane:

Dominika Hofman Dominika Hofman

Udostępnij:

Czy zastanawiasz się czasem, dlaczego działasz w taki sposób a nie inny? Dlaczego pewne zachowania kolegów w zespole Cię irytują? Jak to się dzieje, że z niektórymi „nadajesz na tych samych falach”, a z innymi trudno Ci współpracować?

Zdjęcie główne artykułu by picjumbo.com

Psychiką ludzką, a co za tym idzie też naszym działaniem, zachowaniem, sposobem postrzegania kieruje szesnaście podstawowych pragnień, które potencjalnie tłumaczą szeroki zakres ludzkich doświadczeń: od relacji międzyludzkich do wyznawanych przez daną osobę wartości. Każdy z nas doświadcza wszystkich tych podstawowych 16 pragnień, lecz dla każdego z nas mają one inny stopień nasilenia.

O czym mowa?

Analiza profilu motywacyjnego, która jest naukowo opracowanym podejściem do motywacji człowieka pozwala nam na zidentyfikowanie świadomych i nieświadomych potrzeb. Głównym założeniem tej metody jest określenie istoty osobowości człowieka za pomocą 16 podstawowych motywatorów życiowych. Każdy z nas posiada wszystkie szesnaście motywatorów, jednak w różnym natężeniu. W odróżnieniu od innych narzędzi, Reiss Profile opera się na indywidualności danej osoby. Nie grupuje, nie kategoryzuje oraz nie wprowadza typologii, dlatego też istnieje aż kilka miliardów możliwych kombinacji. Motywatory życiowe są uniwersalnymi, potwierdzonymi naukowo impulsami, które motywują nas do działania i określają naszą osobowość pomagając nam jeszcze pełniej wykorzystać nasz potencjał

Złożoność procesu

I tak dla niektórych kluczowym czynnikiem satysfakcji z wykonywanej pracy będzie otrzymywanie ciągłych wyzwań, kierowanie zadaniami w zespole czy też możliwość podejmowania decyzji, bo to właśnie ich napędza i kręci. Z drugiej strony dla innych wręcz odwrotnie istotą zadowolenia z życia zawodowego może być ukierunkowanie na innych, dostosowywanie się i podążanie za decyzjami menadżera. Sytuacja jest jednak bardziej złożona, gdyż to dopiero jeden z szesnastu naszych wewnętrznych driverów motywacyjnych jakim jest władza, która wiąże się z siłą woli, pragnieniem osiągnięć, determinacją czy przywództwem.

W przypadku zespołu, gdzie jedna osoba ma wysoko rozwiniętą potrzebę władzy, druga natomiast zdecydowanie nie, wysoce prawdopodobne, iż będzie dochodzić do niezrozumienia. Ten ambitny, widząc siebie jako osobę ciężko pracującą, skoncentrowaną na wynik, osiągnięcie sukcesu i spektakularne efekty będzie postrzegać innych jako słabych, nie potrafiących podjąć decyzji, powolnych czy niezdecydowanych.

Owa hierarchia ważności, jaką nadajemy każdemu z tych 16 pragnień można określić właśnie mianem profilu motywacyjnego. Pozwala on na ujawnienie najważniejszych wartości dla danej osoby, a co za tym idzie przekonań i zachowań. Jeśli wiem, w jaki sposób dana osoba hierarchizuje i łączy owe szesnaście podstawowych pragnień mogę z dużą trafnością przewidzieć indywidualne cechy, wyznawane wartości czy też zachowania w rzeczywistych sytuacjach.

Każdy z nas świadomie bądź nieświadomie dąży do zaspokojenia swoich motywatorów, gdyż to właśnie daje nam poczucie spełnienia i satysfakcji. Na przykład osoba z wysokim podstawowym pragnieniem porządku mocno organizuje życie wokół, ponieważ wewnętrznie ceni strukturę, porządek, hierarchię, plan i ład. Kluczowe dla niej jest tworzenie uporządkowanego otoczenia i klarowność zasad. Zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Taka osoba nie będzie szczęśliwa otrzymując spontaniczne, niezaplanowane zadania od szefa bądź pracując w miejscu, gdzie nie ma hierarchii, struktury czy jasnego podziału zadań.

W życiu osobistym czy środowisku służbowym, jeżeli trafi na osobę z niską potrzebą porządku może dochodzić do sprzeczek i konfliktów, gdyż nie będzie potrafiła zrozumieć i zaakceptować chaotyczności czy braku zorganizowania. To ciągnie za sobą konsekwencje niskiej efektywności zespołowej, braku akceptacji czy też niepotrzebnych napięć i sporów, które ściśle wiążą się z poziomem satysfakcji nie tylko danego pracownika, ale i całego zespołu.

Dlaczego zidentyfikowanie własnych motywatorów jest dla nas kluczowe?

Wyobraź sobie ludzką osobowość w formie przekrojonej cebuli z wieloma warstwami. Zewnętrzna warstwa, która jest widoczna na pierwszy rzut oka symbolizuje nasze zachowanie. Poniżej jest warstwa, która reprezentuje nasze kompetencje. Jeszcze głębiej znajdują się nasze przekonania, które dotyczą nas samych, otaczających nas ludzi czy też świata. W samym centrum, najgłębiej ukryte, znajdują się nasze motywatory, które opisują nasze prawdziwe potrzeby i wartości, którymi się w życiu kierujemy. Poszczególne warstwy ściśle na siebie oddziałują wywierając wpływ od wewnątrz do zewnątrz.

I tak nasze motywy wpływają na nasze przekonania, te z kolei na to, jakie kompetencje i umiejętności nabywamy, co przekłada się na nasze zachowania. Istotne jest tu, że im głębiej warstwa się znajduje, tym trudniej jest na nią wpłynąć i jakkolwiek zmienić. Reiss Motivation Profile analizuje stabilne w życiu motywy, które są podstawą naszej osobowości. Poznając je możemy nie tylko prognozować pozostałe „warstwy”, lecz także aktywnie na nie wpływać i zmieniać, a przede wszystkim dzięki ich znajomości budować satysfakcjonujące życie zarówno w obszarze zawodowym, jak też prywatnym.

Niestety nadal częstym błędem popełnianym przez menedżerów jest projekcja własnych potrzeb na innych. Jeśli osoba zarządzająca jest motywowana przez pewne pragnienia, jak na przykład chęć podejmowania decyzji, niezależność, ambitne zadania, wysoki status to automatycznie wychodzi często z założenia, że innych również da się motywować w ten właśnie sposób. Naturalne jest, że każdy odbiera świat przez pryzmat swoich własnych potrzeb czy wartości uważając, że jeśli coś jest dobre dla nas, to jest i również dla innych. W ten sposób można wyjaśnić, dlaczego wielu szefów traktuje dawanie ambitnych celów jako czynnik motywujący. Niestety, ale nie dla każdego.

Takim podejściem oczywiście możemy wyrządzić więcej złego niż dobrego, stąd niezmiernie ważne jest poznanie zarówno własnych driverów, jak i osób, z którymi pracujemy w celu stworzenia maksymalnie efektywnego środowiska pracy.

Dominika Hofman

Specjalista ds. Rozwoju i Trener Międzynarodowy w SUKCESS Consulting

Jako pasjonatka ludzi z dogłębną wiedzą i strategicznym podejściem rozwoju biznesu kreuję najskuteczniejsze rozwiązania dopasowane do dzisiejszego szybko zmieniającego się świata, gdyż sukces osób, z którymi pracuję jest także i moim.