MŚP w Polsce i Europie. Gdzie pracuje się efektywniej?

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Ponad 40 proc. pracowników polskich firm z sektora małych i średnich firm deklaruje, że spędza w pracy od 40 do 50 godzin tygodniowo. Podobny odsetek ich kolegów z innych krajów europejskich przyznaje, że pracy poświęca o 10 godzin mniej.

Polska vs. Europa – najważniejsze wnioski z badania:

  • Polacy są zbyt „przywiązani” do tradycyjnego miejsca pracy: konieczność wykonywania obowiązków z biura deklaruje 76 proc. rodzimych firm. W Europie odsetek ten jest niższy o 15 punktów procentowych.
  • Europejskie MŚP na wyższym poziomie cyfryzacji procesów: niemal w 1/3 polskich firm dominuje obieg papierowy, podczas gdy w europejskich firmach wynik ten kształtuje się na poziomie 23 proc. Dla przykładu, w Holandii deklarowana skala cyfryzacji firm jest ponad dwukrotnie wyższa niż w Polsce (42% w porównaniu do 20%).
  • Europejczycy za najskuteczniejszą formę komunikacji uważają email (67 proc. deklaracji), podczas gdy Polacy jako najbardziej efektywne wskazują spotkania bezpośrednie.

fot. fixabay.com 

Badanie „Nowoczesne IT w MŚP 2015” przeprowadzone wśród polskich firm z sektora małych i średnich firm pokazuje wyraźnie, że poziom wykorzystania nowych technologii dla poprawy wydajności organizacji wciąż jest niewystarczający. Co ciekawe, polscy pracownicy deklarują, że pracują dłużej niż wynosi średnia dla Europy. Wciąż jednak ich praca ma charakter mocno „analogowy”. Nawet jeśli dysponują mobilnymi urządzeniami to albo nie wykorzystują ich do pracy, albo nie mają dostępu do kluczowych zasobów firmy. Dostrzegają wprawdzie potrzebę sprawniejszej i szybszej obsługi klienta, którą wskazują jako kluczowy priorytet (38 proc.), ale nie mają narzędzi, które umożliwiałyby im jego wykonanie. Czas to zmienić. Takie rozwiązania, jak zdalny dostęp do dokumentów i kluczowych aplikacji w chmurze, korespondencja elektroniczna z urządzeń mobilnych czy zdalna komunikacja wideo znacząco przyspieszają proces obsługi klientów, dostępu do ofert, specyfikacji i innych kluczowych zasobów informacyjnych, czyli po prostu realizacji zadań – mówi Przemysław Szuder, dyrektor działu Small & Medium Business Solutions and Partners w polskim oddziale Microsoft.

Mocno przywiązani do biurek

Badania przeprowadzone przez Ipsos MORI w marcu 2015 roku na zlecenie Microsoft wyraźnie pokazują, że 76 proc. rodzimych respondentów podkreśla konieczność wykonywania swoich obowiązków z biura. Średni europejski wynik to 61 proc. Jako jedną z głównych przyczyn takiej sytuacji Polacy wskazują problemem z realizacją pracy w sposób zdalny (45 proc. respondentów). Okazuje się również, że skala wykorzystania narzędzi mobilnych, takich jak smartfon i tablet jest w firmach wciąż niska, ale wyniki dla Polski i Europy są w tym przypadku zbliżone (w Polsce odpowiednio 40 i 15 proc., natomiast w Europie 44 proc. używa smartfonów, a 22 proc. tabletów). Pokazuje to, że przyczyna niższej wydajności pracy leży gdzie indziej, nie tyle w braku dostępu do mobilnych urządzeń, ale raczej sposobie ich wykorzystania. Kluczem do szybkiej i sprawnej obsługi klienta i efektywniejszej realizacji zadań jest bowiem dostęp do zasobów firmy i możliwość ich wykonania z poziomu urządzenia przenośnego, a nie samo jego posiadanie.

Ciężka praca, ale mniej efektywna

Polscy przedstawiciele SMB pracują dłużej od swoich europejskich kolegów. Jednocześnie są bardziej skłonni do odbierania telefonów poza tradycyjnymi godzinami pracy. W przypadku polskich pracowników przyznało tak 94 proc. osób, natomiast wśród europejskich pracowników było to 83 proc. Respondenci przyznają, że technologie mogłyby im pomóc w zyskaniu dodatkowego czasu i poprawie produktywności. Niemal 2/3 uczestników badania twierdzi, że rozwiązania mobilne pomagają zaoszczędzić czas. Dodatkowo połowa respondentów przyznaje, że zapewniają one większą produktywność poza biurem.

Wciąż niska adaptacja inteligentnych technologii

Badanie pokazuje sporą różnicę w stopniu zastosowania usług i rozwiązań mobilnych w firmach polskich i europejskich. W przypadku 31 proc. polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP wciąż dominuje praca oparta na dokumentach papierowych. W Europie odsetek ten jest mniejszy, aż o 8 punktów procentowych. Aktualnie 36 proc. polskich firm uczestniczących w badaniu deklaruje przejście na tryb online. Średnia europejska jest wyższa, bo sięga 40 proc. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii jedynie 19% firm opiera swoją działalność na obiegu papierowym, zaś 36% przyznaje się do pełnej cyfryzacji procesów. W Holandii wyniki te są jeszcze wyższe, bo „cyfrowych” organizacji jest aż 42%.

Chmura sprzyja produktywności

 Różnice są dostrzegalne również w sposobie dostępu do danych przez pracowników polskich przedsiębiorstw i ich europejskich kolegów. Polacy wskazują, że najczęściej korzystają z zasobów informacyjnych poza biurem transferując je przez e-mail (47 proc. wskazań) oraz poprzez zdalny desktop (33 proc.). Z dostępu do zasobów i danych firmowych za pośrednictwem usług w chmurze – najpopularniejszej formy zdalnego dostępu wśród respondentów europejskich (40 proc.), w Polsce korzysta 33 proc. respondentów a z chmurowego transferu danych 18 proc.

W Europie e-mail, w Polsce wciąż bezpośrednie rozmowy

Polscy respondenci zupełnie inaczej postrzegają skuteczność różnych form komunikacji. Polacy zdecydowanie eksponują znaczenie bezpośrednich spotkań (66 proc. deklaracji) oraz rozmów telefonicznych (60 proc. wskazań). Niższy procent wskazań uzyskał e-mail, który w przypadku respondentów z innych krajów jest traktowany jako najefektywniejsza forma komunikacji. Przyznało tak 67 proc. respondentów z wszystkich badanych krajów europejskich, którzy najniżej ocenili skuteczność bezpośrednich spotkań.