Nagrody Inspiracje 2020 wręczone!

Dodane: 30.09.2021

Informacja prasowa

Nagrody Inspiracje 2020 wręczone!

Udostępnij:

W czwartek 30 września 2021 roku, podczas uroczystej Gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawie, wręczono nagrody Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020. Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.
Organizatorem Konkursu Inspiracje jest firma Idea Trade, koordynator Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości.

Przewodniczącym kapituły oraz patronem honorowym jest dr Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Patronat honorowy nad Inspiracjami 2020 objęli również p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak oraz dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH – Państwowego Instytutu Badawczego dr hab. n. o zdrowiu Grzegorz Juszczyk.

Nagrody Inspiracje są elementem programu „Bezpieczny Szpital Przyszłości”, prowadzonego przez Idea Trade od 2015 roku. To program edukacyjny kierowany do osób zarządzających szpitalami i odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w swoich placówkach.

Projekty oceniane są przez 30-osobową Kapitułę, złożoną z osób zarządzających najlepszymi szpitalami w Polsce oraz zwycięzców w latach poprzednich. W jej skład wchodzą też zwycięzcy poprzednich edycji.

– Spośród 7 kategorii konkursu moim zdaniem największe znaczenie mają kwestie bezpieczeństwa pacjentów i redukcji zdarzeń niepożądanych, a szczególnie zakażeń szpitalnych. Walcząc z koronawirusem nie możemy zapominać o „normalnych” zakażeniach szpitalnych, bo ten problem jest może aktualnie słabiej akcentowany, ale cały czas pozostaje bardzo ważny – mówi Przewodniczący Kapituły Konkursu dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

– Konkurs jest okazją dla szpitali i organizacji zajmujących się zdrowiem, by pokazać pozytywne przykłady działań – mówi Marcin Malinowski, partner zarządzający w Idea Trade – Wspólnie prezentujemy i promujemy ludzi oraz zespoły, którym „chce się chcieć”, mimo że szpitale wciąż borykają się z wieloma problemami, a w tym roku ze względu na pandemię sytuacja jest niezwykle trudna i nieprzewidywalna.

Inspiracje wręczono w siedmiu kategoriach.

Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana. Stąd w niektórych kategoriach pozycje ex aequo, nawet
na pierwszej pozycji. A oto jak przedstawiały się czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach.

Kategoria „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia”

ZWYCIĘSTWO ex equo odniosły dwa szpitale:

Górnośląskie Centrum  Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z projektami „Wdrożenie chirurgii rekonstrukcyjnej u dzieci po urazach- celem prewencji kalectwa, wielopoziomowa rekonstrukcja tętnic płucnych u dzieci” oraz „Chirurgiczna implantacja zastawki w pozycję przedsionkowo-komorową z możliwością nieoperacyjnego poszerzenia wymiaru zastawki u dzieci rosnących”.

Instytut ”Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z czterema stanowiącymi całość projektami „Zastosowanie aparatu Fluobeam LX w trakcie zabiegów resekcji tarczycy u dzieci w celu zapobiegania pooperacyjnej niedoczynności przytarczycy”, „Program wewnątrznaczyniowego leczenia guzów wątroby”, „Ocena w trójwymiarze kształtu głowy przed i po leczeniu przedwcześnie zrośniętego szwu czaszkowego” oraz „Chemioterapia dotętnicza w leczeniu siatkówczaka u dzieci (IAC)”

MIEJSCE DRUGIE zajął Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawia li Grodzisk Mazowiecki „Nastała era mózgu”

TRZECIE MIEJSCE zajął:

Scanmed S.A., Szpital Św. Rafała w Krakowie z projektemZabiegi biopsji guzów mózgu przy użyciu zrobotyzowanego systemu Stealth Autoguide (Medtronic) na oddziale klinicznym neurochirurgii”.

Innowacyjny szpital zarządzanie

ZWYCIĘZCĄ został Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z projektem „Poprawa dostępności i podniesienie jakości leczenia zakażonych wirusem sars-cov-2 poprzez zakup modułowego oddziału zakaźnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla ZOZ w Bolesławcu”.

MIEJSCE DRUGIE zajęły ex aequo Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z projektem „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w ortopedyczno-rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu, dofinansowana z funduszy europejskich”.

oraz Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Chemioterapia domowa z wykorzystaniem infuzorów”

MIEJSCE TRZECIEprzypadło Szpitalowi Specjalistycznemu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. za projekt „Wdrożenie małoinwazyjnej chirurgii onkologicznej i protokołu kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia chirurgicznego w szpitalu specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie”

Kategoria „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych”

Za NAJLEPSZY Kapituła Konkursu uznała projekt „Nowoczesne metody walki z zakażeniami szpitalnymi – system monitorowania poziomu przestrzegania higieny rąk oraz inteligenty robot do dezynfekcji V- BOT” zrealizowany przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO-FAMILIA Tomasz Łoziński Sp. k., RZESZÓW      

DRUGIE MIEJSCE zająłSamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  Nr 4 w Lublinie z projektem „Wczesna rehabilitacja krytycznie chorych pacjentów (leczonych z powodu sepsy, wstrząsu septycznego lub ciężkiej niewydolności oddechowej wymagającej sztucznej wentylacji płuc) w aspekcie poprawy wyników leczenia oraz skrócenia procesu rekonwalescencji i powrotu pacjenta do życia społeczno-zawodowego”.

TRZECIE MIEJSCE ex aequo Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie – „Plasmair’y najwyższej jakości w oddziałach zakaźnych – zdrowy personel podstawą walki z pandemią COVID-19” oraz Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – „Projekt ograniczenia zużycia fluorochinolonów w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 W Bydgoszczy”.

Kategoria „ Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia”

ZWYCIĘZCĄ został Dziecięcy Szpital Kliniczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z projektem „Badanie EPISTOP”

MIEJSCE DRUGIE przypadło projektowi Siedleckiego Centrum Onkologii – Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego  im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – „Zadowolony i świadomy pacjent – zastosowanie najnowszych molekularnych badań profilaktycznych i kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym, na rzecz skuteczności leczenia oraz minimalizowania fizycznych i psychicznych skutków choroby”

MIEJSCE  TRZECIE ex aequo

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Olsztyn – „Zmniejszenie czynników ryzyka i występowania obturacyjnego bezdechu sennego i powikłań wielonarządowych wśród pracowników Michelin Polska w Olsztynie, poprzez edukację prozdrowotną i badania przesiewowe”,

MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A., Lubin – „Program wczesnego wykrywania raka płuc, diagnostyka rozedmy i ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych”

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Gdynia – „Wdrożenie i realizacja na terenie trzech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego projektu „ABCDE – profilaktyka nowotworów skóry”

Kategoria „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów”

ZWYCIĘZCĄ jest projekt „Program prehabilitacji „DROGOWSKAZ”, czyli właściwy kierunek dla seniorów w okresie okołooperacyjnym”   stworzony i zrealizowany przez Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinikę Geriatrii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

NA DRUGIMstopniu podium znalazło się Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku – „Zaadoptuj babcię i dziadka”

TRZECIE MIEJSCE: IQS CERT Sp. z o.o. „Rekomendowane domy seniora program oceny usług realizowanych przez placówki oferujące seniorom świadczenia w zakresie całodobowego pobytu i opieki”.

Kategoria „Nowatorskie produkty i e-usługi poprawiające jakość życia i zdrowia”

Ta kategoria ma DWÓCH ZWYCIĘZCÓW. Są nimi

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM,  Zabrze – z projektem Aplikacja INFOSMOG-MED” oraz

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie z projektemKapsuła badań zmysłów (kapsuła badań przesiewowych – zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, węchu, smaku oraz narządu mowy)”.

MIEJSCE DRUGIE zajął Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – „Ortopedyczne, miniaturowe ramię pomiarowe do oceny wybranych parametrów podczas całkowitej aloplastyki stawu biodrowego”,

MIEJSCETRZECIE Gugeye Sp. z o.o., Lublin – „GUGEYE – innowacyjny system przesiewowych badań wzroku niemowląt wykrywający anomalie w gałce ocznej w bardzo wczesnej fazie rozwoju”

oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp z o.o. Podmiot Leczniczy Samorządu Województwa Pomorskiego – „Dzienna rehabilitacja kardiologiczna dla pacjentów z przebytym COVID-19/zespołem LONG COVID z współtowarzyszącą chorobą układu sercowo-naczyniowego lub po ostrym incydencie sercowo-naczyniowym lub neurologicznym”

Kategoria „Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego”

W tej kategorii ZWYCIĘZCĄ został projekt „COPERNICUS kontra wirus kompleksowa opieka i ochrona nad chorymi i ozdrowieńcami w dobie pandemii COVID-19, połączona z działaniami prewencyjnymi” zrealizowany w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk.

MIEJSCE DRUGIEzajął Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – „Budowa Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej”

TRZECIE MIEJSCE 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy – „Respirator COVIVENTIL UCM02”

W tym roku przyznano także dwie Nagrody Specjalne:

Nagroda Specjalna za innowacyjne podejście do walki z COVID-19 dla Prezes Zarządu Anny Gil z VITO-MED sp. z o.o. w Gliwicach

Nagroda Specjalna za ćwierćwiecze efektywnego rozwoju ochrony zdrowia we Wrocławiu na stanowisku Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego dla mgr. Inż. Janusza Jerzaka.

Nagrody Inspiracje są elementem programu „Bezpieczny Szpital Przyszłości”, prowadzonego przez Idea Trade od 2015 roku. To program edukacyjny kierowany do osób zarządzających szpitalami i odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w swoich placówkach.

 

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem