Nawet 800 tys. zł na przygotowanie ekspansji dla firm z Polski Wschodniej od PARP

Dodane: 08.08.2019

Informacja prasowa

Udostępnij:

Trwa ostatnia runda tegorocznego konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mogą otrzymać nawet 800 tys. zł dofinansowania kosztów wprowadzenia swoich produktów i usług na nowe rynki. Mają na to czas do 3 września.
Program prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ma na celu wspieranie mikro-, małych lub średnich firm działających w województwach Polski Wschodniej, które mają produkty o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wejść ze swoimi produktami na rynek szwajcarski lub do jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą liczyć na wsparcie do 550 tys. zł. Ci, których interesują rynki poza tym obszarem mogą otrzymać nawet 800 tys. zł, w tym:

 • maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności;
 • maksymalnie 100 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;
 • maksymalnie 100 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Minimalny wkład własny to 15% kosztów projektu. Budżet konkursu to 50 mln zł.

Dofinansowanie można przeznaczyć na opracowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów czy licencji, a nawet środków trwałych niezbędnych dla przygotowania się do internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Dotacja może objąć też część kosztów m.in. udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych – tłumaczy Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP.

Różne drogi, jeden cel

Szeroki zakres działań, z które przedsiębiorcy mogą dofinansować w ramach w wychodzenia z ofertą na nowe rynki i budowania silnej pozycji na zagranicą sprawia, że mogą z niego korzystać firmy z praktycznie każdej branży.

Jednym z dobrych przykładów wykorzystania wsparcia uzyskanego w konkursie „Internacjonalizacja MŚP” firma INFIRE specjalizująca się w projektowaniu i produkcji tzw. biokominków.

Celem projektu konkursowego było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej. W aktywności na rynkach międzynarodowych właściciel firmy widział szansę na przyśpieszenie postępu technicznego i organizacyjnego (zwiększenie innowacyjności, przyjmowanie nowinek technicznych, marketingowych) oraz uniezależnienie się firmy od niedostatecznego popytu wewnętrznego. Założenia INFIRE po realizacji projektu to:

 • osiągnięcie rozpoznawalności na rynku niemieckim,
 • rozbudowana sieć dilerów w największych miastach w Niemczech;
 • uzyskanie pozycji znaczącego eksportera biokominków do Niemiec;
 • osiągnięcie wyników finansowych pozwalających na rozpoczęcie działalności na kolejnych rynkach zagranicznych,
 • dystrybutorzy i biura projektowe w Niemczech mają budować wizerunek firm jako rzetelnego, terminowego i fachowego partnera handlowego,

Z pomocą firmy doradczej przeprowadzono badania i analizy, które potwierdziły wysoki potencjał eksportowy produktów INFIRE na rynek niemiecki. Na ich podstawie opracowano model biznesowy i zaplanowano następujące działania:

 • doradztwo w zakresie projektowania czterech modeli kominków,
 • opracowanie i profesjonalne tłumaczenie niezbędnych dokumentów,
 • przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej,
 • stworzenie Księgi Identyfikacji Wizualnej,
 • projekt katalogów produktów z linii SimpleFire i InFire,
 • projekt strony internetowej,
 • wyszukiwanie i selekcja potencjalnych kontrahentów oraz nawiązanie kontaktów z dystrybutorami i  dystrybutorzy, biurami projektowymi,
 • udział w międzynarodowych targach zagranicznych,
 • podróże służbowe na targi i misję gospodarczą,
 • organizacja spotkań podczas misji i targów.

Innym przykładem wykorzystania wsparcia z programu prowadzonego przez PARP jest spółka Greenvit zajmująca się produkcją ekstraktów roślinnych i surowców do suplementów diety oraz przemysłu paszowego. Przedsiębiorstwo z Zambrowa wykorzystało dofinansowanie na opracowanie nowego modelu biznesowego. Rozwój sprzedaży eksportowej firmy został wpisany w założenia strategiczne jej funkcjonowania. Wybudowany zakład produkcyjny, jak i planowane zwiększenie jego mocy produkcyjnych, uwzględniają wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Z badań i analiz przeprowadzonych przez firmę doradczą wynikało, że największy potencjał eksportowy mają ekstrakty roślinne a rynkami docelowymi, na które zaplanowano ekspansję, będą:

 • Wielka Brytania,
 • Hiszpania,
 • Chiny,
 • Korea Płd.

W ramach projektu Greenvit sfinansował działania mające na celu nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerami zagranicznymi na rynku brytyjskim, hiszpańskim oraz azjatyckich.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem