nCage Therapeutics zamyka pierwszą rundę finansowania: YouNick Mint Venture Capital głównym inwestorem medtechu

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

nCage Therapeutics zamyka pierwszą rundę finansowania: YouNick Mint Venture Capital głównym inwestorem medtechu

Udostępnij:

Spółka nCage Therapeutics ogłosiła dziś, że z końcem grudnia zamknęła pierwszą rundę finansowania na dalszy rozwój innowacyjnej technologii syntetycznej platformy VLP (virus-like particles). Głównym inwestorem w rundzie był YouNick Mint Venture Capital, koinwestujący z grupą inwestorów prywatnych. W przygotowaniu inwestycji i fundraisingu spółkę wspierało Ipopema Securities, biuro maklerskie i doradca wielu spółek z polskiego sektora biotechnologicznego.

Raz, a skutecznie

Firma nCage wykorzysta inwestycję do opracowania własnej innowacyjnej syntetycznej platformy opartej o cząstki wiruso-podobne, która w eksperymentach na zwierzętach wykazała możliwość jej wykorzystania do produkcji zarówno szczepionek nowej generacji, jak i nowatorskich nośników leków. Najważniejsze programy badawcze nCage to opracowanie szczepionek skojarzonych zapewniających wieloletnią ochronę przed wirusami układu oddechowego, w tym RSV, SARS-CoV-2 i grypą. Celem nCage jest stworzenie szczepionki w formie pojedynczego i jednorazowego podania, aby zapewnić jak najwyższą ochronę przed hospitalizacją z powodu wirusowych chorób układu oddechowego w populacji starszych pacjentów.

– Możliwość projektowania białek stanowi olbrzymi krok naprzód w rozwoju leków biotechnologicznych. Zdolność do opracowywania i projektowania białek, z wykorzystaniem strukturalnych baz danych i analizy AI, pozwoli na osiągnięcie znaczących postępów w opracowywaniu nowych leków. Nasze klatki białkowe są pierwszymi z fali rewolucyjnych pomysłów, które zmienią medycynę – wyjaśnia Jonathan Heddle, dyrektor naukowy i współzałożyciel nCage.

Międzynarodowy i multidyscyplinarny zespół naukowców iraz praktyków biznesu

Rynek szczepionek przeciwko wirusom chorób układu oddechowego dla pacjentów powyżej 65 roku życia szacowany jest na ponad 20 mld USD rocznie i prognozowany jest ciągły wzrost, ze względu na globalne starzenie się populacji w gospodarkach rozwiniętych.

– nCage Therapeutics jest na drodze do opracowania przełomowej technologii w dziedzinie poliwalentnych szczepionek nowej generacji, które mogą zapewnić dłuższą i skuteczniejszą ochronę w formie jednorazowego podania. Dostrzegamy ogromne zapotrzebowanie ze strony wszystkich interesariuszy w obszarze opieki zdrowotnej – pacjentów, klinicystów i płatników opieki zdrowotnej, którzy chcą zmniejszyć obciążenie związane z leczeniem w starzejącej się populacji. Niezależnie od niezaspokojonej potrzeby medycznej i perspektyw rynkowych, to co najbardziej przekonało nas do inwestycji to kapitał ludzki nCage: międzynarodowy i multidyscyplinarny zespół naukowców i praktyków biznesu, którzy są w pełni zaangażowani i skoncentrowani na misji firmy – podkreśla Aleksander Kłósek, partner zarządzający w YouNick Mint.

Znaczące globalne zainteresowanie obszarem syntetycznych VLP, zostało w ubiegłym miesiącu potwierdzone transakcją o wartości ponad 1 mld USD – przejęcia spółki IcoSavax (spin-out z University of Washington, Seattle) przez międzynarodowy koncern farmaceutyczny AstraZeneca.

– nCage jest doskonałym przykładem dynamicznego rozwoju polskiej biotechnologii. Spółka ma źródło w pracach badawczych prowadzonych na czołowym polskim uniwersytecie i posiada unikalną technologię w skali globalnej. Widzimy wyraźny trend wzrostowy dla spółek takich jak nCage z jasną ścieżką do komercjalizacji i dużym prawdopodobieństwie transakcji partneringowych bądź akwizycji na rynku farmaceutycznym w przyszłości – komentuje Tomasz Bardziłowski, dyrektor zarządzający Ipopema Securities.

Czytaj także: