NCBR wydłuża nabór w konkursie Szybka Ścieżka dla Mazowsza realizowanym z Funduszy Europejskich

Dodane: 15.05.2020

Informacja prasowa

Udostępnij:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydłużyła nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów w konkursie Szybka Ścieżka dla Mazowsza do 1 czerwca 2020 r.
– W NCBR staramy się w jak największym stopniu wspierać wszystkich interesariuszy, zarówno wnioskodawców jak i beneficjentów, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Po raz kolejny wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku, wprowadzając dodatkowe udogodnienie – tym razem w postaci przedłużenia naboru wniosków. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe mają więcej czasu na opracowanie projektów i zaplanowanie ich realizacji – powiedział Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

NCBR opracował procedury, które pozwalają bez zakłóceń zarówno przeprowadzać konkursy, jak i kontrolować realizację projektów. W zakresie aplikowania o granty, wnioski, tak jak do tej pory, składa się drogą elektroniczną za pomocą systemu informatycznego. Nowością jest jednak w procesie oceny możliwość przeprowadzenia zdalnego panelu eksperckiego za pomocą wideokonferencji.

500 mln zł na projekty B+R

Warunkiem zgłoszenia wniosku w konkursie Szybka Ścieżka dla Mazowsza jest opracowanie innowacyjnego projektu i zaplanowanie części bądź całości jego realizacji na terenie województwa mazowieckiego. W przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę samodzielnie, wnioskodawca musi prowadzić prace badawczo-rozwojowe na Mazowszu. Jeżeli jednak startuje w konkursie w konsorcjum (również z jednostką naukową) przynajmniej jeden z konsorcjantów musi prowadzić prace B+R na terenie województwa mazowieckiego.

Na innowatorów czeka aż 500 mln zł z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z czego 220 mln zł przeznaczonych jest na prace prowadzone na terenie województwa mazowieckiego, a pozostałe 280 mln – na terenie pozostałych województw. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości aż do 80% wartości badań przemysłowych prowadzonych w projekcie. Minimalna wartość projektu (kosztów kwalifikowanych) w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo z sektora MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 mln euro. Realizacja projektów powinna zakończyć się do 31 grudnia 2023 roku.

Skorzystaj z udogodnień

Wszystkie osoby, zainteresowane pozyskaniem dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, mogą skorzystać z bezpłatnych, udostępnionych na stronie instytucji aplikacji „Asystent Innowacji”, który pozwala na wstępną weryfikację pomysłu z wymaganiami NCBR oraz „Asystent Budżetowy”, wspierający w zaplanowaniu i rozliczaniu kosztów w projekcie. NCBR prowadzi również na swoim kanale YouTube cykl szkoleń w ramach Akademii online, gdzie każdy może zapoznać się z zasadami realizowanych w ramach Funduszy Europejskich konkursów. Również, istnieje możliwość zgłaszania swoich pytań do Punktu Informacyjnego, gdzie konsultanci odpowiadają na nie telefonicznie, mailowo oraz za pomocą spotkań online.

Więcej informacji nt. konkursu „Szybka Ścieżka dla Mazowsza” znajduje się na stronie NCBR.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem