NESsT uruchamia Violet Fund: wsparcie dla firm tworzących przyjazne miejsca pracy dla osób LGBTQIA+ w CEE

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

NESsT uruchamia Violet Fund: wsparcie dla firm tworzących przyjazne miejsca pracy dla osób LGBTQIA+ w CEE

Udostępnij:

Powstał pierwszy fundusz wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa tworzące przyjazne miejsca pracy dla osób LGBTQIA+ w Europie Środkowo-Wschodniej. Violet Fund, stworzony przez NESsT, pomaga przedsiębiorstwom społecznym, zaangażowanym w różnorodność i inkluzję społeczną, które tworzą takie miejsca i kulturę pracy, gdzie wszyscy pracownicy czują się cenieni, szanowani i bezpieczni.

Dane Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej są alarmujące: 19 proc. mężczyzn LGBTQIA+ i 21 proc. kobiet LGBTQIA+ doświadczyło dyskryminacji w pracy. Pracownicy transpłciowi zgłosili jeszcze wyższy odsetek dyskryminacji, bo wynoszący aż 36 proc. Najgorzej jest w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Według rankingu „Rainbow Map” tworzonego przez ILGA-Europe, który mierzy poziom równouprawnienia osób LGBTQIA+ kraje naszego regionu mają problem z równością osób nieheteronormatywnych.

Tę sytuację chce zmienić organizacja NESsT, działająca w Polsce od 2014 roku, która uruchomiła impaktowy fundusz, który ma wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa zaangażowane w budowanie różnorodnych i inkluzywnych miejsc pracy w Europie Środkowej.

Walczyć z uprzedzeniami, dyskryminacją i mikroagresją

– Sytuacja społeczności zmarginalizowanych, w tym grupy LGBTQIA+ jest trudna na wielu poziomach. W przypadku społeczności LGBTQIA+ przede wszystkim brak jest rozwiązań prawnych, które usuwały by bariery w praktycznych aspektach życia. Dodatkowo osoby te stawiają czoła wyjątkowym wyzwaniom, takim jak dyskryminacja, uprzedzenia i mikroagresje, które są obecne także w miejscu pracy – opowiada Filip Wadowski, Country Director w NESsT Poland, organizacji, która od 27 lat inwestuje w przedsiębiorstwa społeczne, które tworzą miejsca pracy dla grup wykluczonych (m.in osób uchodźczych i migranckich, tych w kryzysie bezdomności, kobiet, ludności rdzennej, czy mniejszości etnicznych).

Przez ponad ćwierć wieku organizacja zainwestowała w 243 przedsiębiorstw społecznych, które tworzą miejsca pracy dla grup zmarginalizowanych w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo Wschodniej.

Ideą, która przyświeca NESsT jest wsparcie tych przedsiębiorstw, które generują pozytywny wpływ społeczny i zysk, ale często ciężko im o dostęp do kapitał dostosowanego do ich możliwości i potrzeb. Tutaj odpowiedzią może być kapitał pochodzący z funduszy impaktowych, które biorą pod uwagę wpływ społeczny i środowiskowy.

– Coraz częściej w Polsce słyszymy o osobach LGBTQIA+, które prowadzą własne przedsiębiorstwa, organizują się w tęczowe sieci pracownicze i publicznie dzielą się korzyściami płynącymi z odważnego opowiadania o swojej tożsamości w pracy. Coraz więcej jest również organizacji LGBTQIA+, które prowadzą działalność gospodarczą, uruchamiają inicjatywy na styku działalności społecznej i biznesu. I to dla nich jest Violet Fund. Bardzo się cieszę, że jako członkini Komitetu Inwestycyjnego mogę wspierać firmy i organizacje, które zmieniają nasz kraj na bardziej życzliwy mojej społeczności. Kraj, w którym chcemy wreszcie poczuć się jak u siebie – wyjaśnia Aleksandra Muzińska, aktywistka ruchu LGBTQIA+, członkini zarządu Funduszu dla Odmiany, a także członkini Komitetu Inwestycyjnego Funduszu NESsT Violet Fund.

Na jakich warunkach wsparcie?

Pożyczki w ramach Violet Fund mają oprocentowanie konkurencyjne w porównaniu z ofertą banków komercyjnych. Maksymalna kwota pożyczki to 400 tys. euro. Okres karencji wynosi od 6 do 12 miesięcy, a czas spłaty od roku do 4 lat. Szczegółowe warunki jakie otrzymuje każde przedsiębiorstwo są powiązane z wpływem społecznym, jaki ono generuje, i osiągnięciem ustalonych wskaźników związanych z realizowanych przez tę organizację praktykami różnorodności, równości i włączenia społecznego (DEI).

Składając wniosek o pożyczkę nie trzeba mieć zatrudnionych osób LGBTQIA+, ale trzeba wykazać się planem takiego działania. Rozwój firmy musi zakładać stworzenie różnorodnego i inkluzywnego środowiska pracy.

Przedsiębiorstwo nie musi być zarejestrowane w Europie Środkowo-Wschodniej, ale musi działać w krajach regionu. Status prawny firmy nie ma znaczenia, dlatego o pożyczkę mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe. Jedynym kryterium jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Warto dodać, że pożyczka to nie jedyna korzyść dla przedsiębiorstw. Wybrane przedsiębiorstwa otrzymają mentoring i szkolenia od doradców biznesowych NESsT. Ponadto celem Violet Fund jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się w zakresie wdrażania praktyk DEI w małych i średnich przedsiębiorstwach w Europie Środkowej.

Warto dodać, że przedsiębiorstwa będą również promowane przez NESsT i prezentowane w różnych kanałach, w tym na stronie internetowej, mediach społecznościowych, publikacjach itp.

Do inwestycji w przedsiębiorstwa społeczne, NESsT wykorzystuje darowizny i kapitał powierzony przez swoich darczyńców. Fundusz został uruchomiony we współpracy z Dreilinden gGmbH, niemiecką organizacją non-profit, której celem jest zwiększenie akceptacji społecznej dla płci i różnorodności seksualnej.

Czytaj także: