Nevomo z finansowaniem od Shift2Rail

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Nevomo z finansowaniem od Shift2Rail

Udostępnij:

Nevomo (dawniej Hyper Poland), wraz z 12 konsorcjantami z 8 europejskich krajów, uzyskała grant w ramach inicjatywy Shift2Rail. Projekt „HyperNex” ma stać się zalążkiem, który ułatwi powstanie i rozwój wielomiliardowego rynku technologii opartych o ideę hyperloop w Europie. W projekcie weźmie też udział drugi podmiot z Polski – Instytut Kolejnictwa.

Celem projektu pod nazwą „Hypernex: Uruchomienie Europejskiego Systemu Hyperloop” (ang. „Hypernex: Ignition of the European Hyperloop Ecosystem”) jest rozpoczęcie wspólnych badań oraz współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowymi oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi, zainteresowanymi rozwojem systemu transportu nowej generacji, takiego jak magrail i hyperloop. W ramach projektu powstanie kompleksowe studium, bazujące na wiedzy ekspertów i partnerów. W rezultacie, program przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw sektora transportu kolejowego oraz wdrożenia zrównoważonego systemu transportu inspirowanego technologią hyperloop. Dzięki wymianie doświadczeń i komplementarności, projekt HYPERNEX ma szanse przyśpieszyć rozwój technologii w Europie, a sam kontynent może stać się liderem dla przyszłego rynku hyperloop na świecie. Realizacja programu ma potrwać rok.

– Pozyskanie wsparcia w ramach inicjatywy Shift2Rail, skupiającej najważniejszych graczy europejskiego przemysłu kolejowego, to wielki sukces i kolejny dowód na to, że nasza technologia magrail ma szansę stać się rzeczywistością w ciągu najbliższych kilku lat. – cieszy się Przemysław Pączek, CEO Nevomo. – Biorąc pod uwagę konieczność ograniczania emisji z sektora lotniczego, Komisja Europejska aktywnie szuka alternatyw i wspiera ich rozwój. Kolej jest naturalnym wyborem, ale by skutecznie konkurować z transportem lotniczym na dystansach regionalnych, potrzebuje wyższych prędkości. Magrail oferuje kolei możliwość upgradeu i uzyskanie prędkości do 550 km/h. Słuszność obranego przez nas kierunku potwierdzają zaawansowane rozmowy z wiodącymi koncernami kolejowymi z Europy, zainteresowanymi pilotażowym wdrożeniem naszej technologii.

Potrzeba rozwoju nowoczesnych form transportu, takich jak magrail i hyperloop, jest już powszechnie dostrzegana w UE. W ramach konsultowanego niedawno draftu Agendy Badawczej Strategicznych Innowacji Kolejowych (SRIA), której brzmienie będzie miało istotny wpływ na kształt programu Shift2Rail w perspektywie budżetowej 2021-2027, wyraźnie wskazano na potrzebę inwestowania unijnych środków w rozwój „nietradycyjnych i powstających systemów transportu szynowego”.

Europa pionierem w rozwoju technologii hyperloop

Przedsięwzięcie Shift2Rail, przy wsparciu Komisji Europejskiej aktywnie współpracuje z cała branżą hyperloop. Płynące z ust szefostwa programu deklaracje nie pozostawiają złudzeń: nowe środki transportu będą mogły pozyskiwać finansowanie na prace badawczo-rozwojowe oraz studialne, w przyszłej perspektywie budżetowej, w ramach tzw. nowego Shift2Rail.

– Możliwe, że programem będą mogły być objęte również pilotażowe wdrożenia – dodaje Michał Litwin, dyrektor ds. strategii Nevomo – Warto zauważyć, że również w USA, na mocy dokumentu Departamentu Transportu „Droga do Przyszłości Transportu (ang. „Pathways to the Future of Transportation: A Non-Traditional and Emerging Transportation), projekty takie jak hyperloop mogą kwalifikować się do federalnej pomocy finansowej z tych samych programów, co projekty kolejowe oraz maglev. Mamy więc do czynienia z jednoznacznymi deklaracjami władz amerykańskich i europejskich dotyczącymi finansowania tego typu technologii. Uważam, że można wręcz mówić o rozpoczęciu rywalizacji pomiędzy Europą a Ameryką o objęcie pozycji lidera w rozwoju nowego środka transportu.

W projekcie bierze udział 13 podmiotów z 8 państw europejskich. Oprócz Nevomo, w projekcie biorą udział pozostali europejscy liderzy technologii hyperloop (holenderski Hardt, hiszpański Zeleros oraz francusko-kanadyjski Transpod), wiodące uczelnie techniczne z Niemiec (TU Berlin), Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii, Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) oraz jednostki naukowo-badawcze, w tym polski Instytut Kolejnictwa. W radzie doradczej projektu znalazły się też m.in. RENFE (hiszpański narodowy przewoźnik kolejowy) oraz RFI (włoski zarządca infrastruktury kolejowej).

Czym jest Shift2Rail

Shift2Rail to partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze kolejowym, ustanowione na mocy art. 187 art. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiące platformę dla sektora kolejowego jako całość do współpracy w celu stymulowania innowacji. Shift2Rail ma dziewięciu członków założycieli: Unię Europejską (reprezentowaną Komisję Europejską), ośmiu członków z branży kolejowej, w tym m.in. Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, CAF, Siemens, Thales, oraz zarządcy infrastruktury: szwedzki Trafikverket i brytyjski Network Rail. Jest to inicjatywa, której celem jest poszukiwanie ukierunkowanych badań i innowacji (R&I) oraz rozwiązań rynkowych poprzez przyspieszenie integracji nowych i zaawansowanych technologii z istniejącymi produktami kolejowymi. Shift2Rail promuje konkurencyjność europejskiego przemysłu kolejowego i odpowiada na zmieniające się potrzeby transportowe UE. Badania i innowacje prowadzone w ramach inicjatywy „Horyzont 2020” rozwijają technologię niezbędną do ukończenia Jednolitego Europejskiego Obszaru Kolejowego (SERA). W szczególności inicjatywa ma na celu podwojenie przepustowości europejskiego systemu kolejowego oraz zwiększenie jego niezawodności i jakości usług o 50%, przy jednoczesnym zmniejszeniu o połowę kosztów cyklu życia.