Nie bój się sięgnąć po granty w Horyzoncie Europa

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Horyzonty Europa NCBR

Udostępnij:

W powszechnej świadomości pokutuje pogląd, że Programy Ramowe UE nie są dla firm, droga do uzyskania grantu jest wyboista, a papierologia przyprawia o zawrót głowy. Nic bardziej mylnego.

Po pierwsze, chociaż program Horyzont Europa jest największym unijnym programem finansującym badania i innowacje (budżet prawie 100 mld €), to do udziału w programie uprawnione są wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną i siedzibę w jednym z państw europejskich bądź stowarzyszonych z programem. O granty mogą się więc ubiegać przedsiębiorstwa, uczelnie, instytuty badawcze, fundacje, stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu, urzędy miast etc.

W tym miejscu nadmienić należy, że Komisja Europejska szczególnie chętnie widzi w projektach udział firm, gdyż stanowią one krwiobieg europejskiej gospodarki. Chodzi zarówno o przedsiębiorstwa o już ugruntowanej pozycji na rynku, jak i o start-upy, które również mogą spróbować swoich sił w Horyzoncie Europa. W przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw wystarczy przygotować dla urzędników Komisji Europejskiej zestawienie szacunkowych kosztów „bona fide estimate” w formie biznesplanu, obejmujących okres niezbędny do generowania przez podmiot obrotów.

Po drugie, przez cały proces aplikowania o granty w ramach Horyzontu Europa, i potem w trakcie realizacji i rozliczenia projektu, mogą Państwo liczyć na opiekę ze strony ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego, działającego w strukturach NCBR.

NCBR

Program daje nam również możliwość wyboru. Możemy zadecydować, czy chcemy składać wniosek indywidualnie – jako MŚP (konkursy w ramach EIC Accelerator na dalsze prace rozwojowe nad posiadanym prototypem), czy raczej w międzynarodowym konsorcjum. W tym drugim przypadku nasz pomysł musi być spójny z tematyką konkursową, podyktowaną przez Komisję Europejską.

Przypadek ten może wydawać się trudniejszy, ale wówczas mamy możliwość współpracy z najlepszymi jednostkami z Europy przy wspólnej realizacji projektu. Daje nam to możliwość nawiązania cennych kontaktów biznesowych, jak również wypromowania swojej organizacji na arenie międzynarodowej oraz dostęp do najnowszej wiedzy i technologii w danej dziedzinie. Podążając dalej tą ścieżką widzimy dodatkowe bonusy: ryzyko w projekcie zostaje rozłożone pomiędzy członków konsorcjum (zespół jednostek realizujących projekt), a dodatkowo dostajemy znaczne wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej.

W przypadku projektów badawczo-innowacyjnych oraz projektów wspierających finansowanie (dla wszystkich typów jednostek) sięga 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku projektów innowacyjnych, dla firm dofinansowanie wynosi 70%.

Projekty realizowane w konsorcjach to głównie filar II w strukturze Programu Horyzont Europa: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa. Ten obszar dotyczy wyzwań społecznych, przed którymi stoi współczesny świat oraz wzmacniania potencjału technologicznego i przemysłowego Europy. Wyzwania pogrupowane są w klastry:

  • Zdrowie
  • Kultura kreatywność i społeczeństwo integracyjne
  • Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
  • Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna
  • Klimat, energia, mobilność
  • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Częstym wymogiem przy tego typu projektach jest zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw oraz społeczności w opracowanie danego rozwiązania. Chodzi o zmianę stylu życia i wzorów konsumpcji, które są warunkiem przyjęcia się innowacji.

Jak wygląda aplikowanie o grant?

Wszystko odbywa się w jednym miejscu, poprzez portal Funding & tender opportunities. Tutaj znajdziemy wszystkie informacje na temat Horyzontu Europa: dokumenty ustanawiające program, informacje o naborze wniosków oraz całą dokumentację konkursową. Tutaj też przebiega cały proces związany z aplikowaniem o grant: rejestrujemy jednostkę, zakładamy indywidualne konto, składamy wniosek a potem raporty z realizacji projektu.

Jeżeli nie mamy doświadczenia w programie, swoją przygodę można zacząć od bycia partnerem w projekcie. Aby nim zostać, należy interesować się tym, co dzieje się w świecie nauki i badań, nawiązywać kontakty, lobbować na rzecz własnych pomysłów biorąc udział w rozmaitych szkoleniach, konferencjach czy spotkaniach brokerskich. I cały czas można liczyć na pomoc i wsparcie ze strony ekspertów KPK oraz powiązanej sieci HPK.

Jak wygląda wniosek?

Sam wniosek składa się z dwóch części: formularzy administracyjnych, które wypełniamy online w systemie elektronicznym na portalu Funding & tender opportunities oraz części merytorycznej, którą przygotowujemy również według oficjalnego szablonu. Taki szablon pobieramy z systemu, wypełniamy na komputerze, następnie wprowadzamy do systemu jako załącznik i wysyłamy. Na przygotowanie wniosku powinniśmy zostawić sobie odpowiednią ilość czasu, zwykle około 3-4 miesięcy. I nie zostawiać niczego na ostatnią chwilę.

O historiach tych, którym się powiodło, można przeczytać tutaj.

Mamy nadzieję, że przekonali się Państwo do programu Horyzont Europa i spróbują w nim swoich sił, do czego gorąco namawiamy. Możliwości dla firm jest bardzo wiele.

Zapraszamy do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Horyzontu Europa. Można do nas zadzwonić, napisać, a także umówić się na spotkanie – www.kpk.gov.pl.

ncbr

 

Artykuł reklamowy powstał na zlecenie NCBR