Nowa strategia i 200 mln zł do wydania. Podsumowanie roku Warsaw Equity Group

Dodane: 29.12.2021

Przemysław Danowski

Udostępnij:

Rok 2021 w Warsaw Equity Group wiązał się przede wszystkim ze zmianą strategii. Nowy kierunek zakłada zainwestowanie 200 mln zł w minimum pięć nowych projektów do końca 2023 roku.

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy, firmy technologiczne i fundusze venture capital podsumowują 2021 rok.

Rok 2021 był dla Warsaw Equity Group wyjątkowy

Przede wszystkim wdrożyliśmy nową strategię inwestycyjną. Koncentrujemy się w niej na biznesach tworzących rozwiązania technologiczne automatyzujące i zwiększające efektywność procesów biznesowych przedsiębiorstw, np. IoT, druk 3D, Big Data, Cybersecurity itp.  Dotychczasowa struktura portfela WEG reprezentowana była przez spółki z bardzo różnych branż, co wymagało od nas dużej elastyczności w podejściu do budowania wartości każdej z nich.

Zmiana strategii wpłynęła także na nasz wewnętrzny proces inwestycyjny, czego efektem jest nowe, bardziej intencjonalne podejście do budowania lejka inwestycyjnego. Dzięki temu, po prawie 12 miesiącach od wprowadzenia tej zmiany, mamy w naszym pipelinie kilka bardzo ciekawych i rokujących projektów.

Do końca 2023 roku planujemy zainwestować łącznie około 200 mln złotych. Dlatego cały czas intensywnie poszukujemy projektów, które mają produkt rozwiązujący konkretny problem produkt, zwalidowaną technologię i zespół, który wspólnie z nami będzie mógł zrealizować swoje biznesowe ambicje.

Porządki w portfelu

Wdrożenie nowej strategii w 2021 r. zbiegło się z podpisaniem umowy sprzedaży większościowego pakietu w ZPC Otmuchów i PWC Odra tureckiej spółce Kervan Gıda. Sprzedażą tej spółki zamknęliśmy długi rozdział w historii WEG.

W 2021 r. inwestowaliśmy również w startupy za pośrednictwem VIGO Ventures – stworzonego wspólnie z VIGO System SA inkubatora dla spółek technologicznych na wczesnej fazie rozwoju – alokujemy część kapitału na rozwój firm w fazie seed, dla których w przyszłości możemy stanowić naturalnego inwestora kolejnej rundy. Od początku roku VIGO Ventures zainwestował w dwa kolejne podmioty: Deep Detection – hiszpańskie przedsiębiorstwo zajmujące się kamerami multispektralnymi, opartymi o promienie rentgenowskie i w KSM Vision – spółkę rozwijającą inteligentne systemy optycznej kontroli jakości, oparte na stworzonej przez firmę platformie software’owej.

Łącznie VIGO Ventures posiada obecnie w swoim portfelu pięć inwestycji, a do końca 2022 roku planuje pozyskać kolejne 5-6 nowych spółek.

Nasze podejście: pieniądze to tylko początek

Rok 2021 i praca nad zmianą strategii uzmysłowiła nam coś, co dziś jest już dla nas  oczywiste: największą wartością, która buduje wzrost, umożliwia skalowanie i rozwój biznesów nie są pieniądze, ale wiedza i dostęp do najlepszych praktyk oraz społeczność, którą łączą podobne wartości. Prawdziwa wartość to zaangażowany zespół, dla którego sukces biznesu jest tak samo ważny, jak dla jego founderów.

Pieniądze to tylko początek

Naszą wizję, misję i wartości zamknęliśmy w trzech słowach: Partners for Growth. Dlatego stworzyliśmy możliwości, żeby oferować spółkom wsparcie na wielu obszarach: definiowaniu kluczowych procesów (np. marketing i sprzedaż), pozyskiwaniu najlepszych talentów i efektywnym skalowaniu organizacji. W naszym podejściu zależy nam, aby zaplanować i zabezpieczyć każdy kluczowy element mogący mieć wpływ na sukces. Oferujemy wsparcie w obszarach rozwoju biznesu i organizacji, np. rozwoju kapitału ludzkiego, w tym rozwoju kultury organizacyjnej.

Jak to robimy? Wzmocniliśmy nasz zespół od strony kompetencji strategicznych i stricte biznesowych. Ostatnio dołączyły do nas trzy nowe osoby, aby wspierać spółki w budowaniu wartości i tym samym skracać ich drogę do obranych celów. Dodatkowo uruchomiliśmy program mentoringowy, aby rozwijać liderów i wzmacniać ich kompetencje przywódcze. Poza tym budujemy społeczność WEG Community, która łączy nasze spółki z najlepszymi zewnętrznymi ekspertami i rynkiem. Rozmowy z potencjalnymi projektami wskazują, że będzie to silny wyróżnik naszej marki.

Rok 2022

Na przestrzeni ostatnich 5 lat aktywa WEG wzrosły o ponad 200 mln zł, a wartość spółek portfelowych szacowana jest obecnie na ok. 560 mln złotych. To daje nam przestrzeń, aby mierzyć wyżej i patrzeć szerzej na rynek. Dlatego z optymizmem wchodzimy w kolejny rok. Planujemy działania, które mają na celu dzielenie się wiedzą i wspieranie młodych organizacji w rozwoju. Sami jesteśmy przedsiębiorcami i cieszy nas sukces innych – więc zależy nam, aby inni nie musieli popełniać tych samych błędów w drodze do realizacji swoich biznesowych ambicji.

Autor: Przemysław Danowski, wiceprezes zarządu Warsaw Equity Group