Nowatorskie fotoniczne układy scalone dla średniej podczerwieni: VIGO Photonics podpisuje umowę z NCBR na realizację projektu

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Nowatorskie fotoniczne układy scalone dla średniej podczerwieni: VIGO Photonics podpisuje umowę z NCBR na realizację projektu

Udostępnij:

VIGO Photonics podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu „HyperPIC- Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Celem projektu HyperPIC jest opracowanie i wdrożenie technologii fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do pracy w zakresie średniej podczerwieni (mid-IR), budowa linii produkcyjnej zapewniającej łańcuch wartości dla układów MIRPIC (Mid Infra Red Photonic Integrated Circuits). Projekt wymaga opracowania nowych technologii, poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych, a także nakładów na komercjalizację nowych produktów na rynku fotoniki zintegrowanej. W efekcie realizacji projektu VIGO Photonics ma stać się – jak twierdzą przedstawiciele spółki -„pierwszym na świecie producentem fotonicznych układów scalonych dla średniej podczerwieni (MIRPIC).”

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 853 117 563,35 PLN, a maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 440 535 480,00 PLN, co odpowiada wysokości tzw. luki finansowej w projekcie. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są nakłady na prace badawczo-rozwojowe, nakłady na budowę nowej linii produkcyjnej oraz koszty operacyjne po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej.

Od R&D do FID

Realizacja projektu planowana jest w latach 2023-2029 i składa się z dwóch faz:

  • fazy R&D (lata 2023-2027), tj. fazy prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami dla fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni i rozwiązaniami linii technologicznych. Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie R&D wynosi 146 366 042,37 PLN;
  • fazy FID (First Industrial Deployment), tj. pierwszego przemysłowego wdrożenia (lata 2024-2029), obejmującego inwestycje w nową linię produkcyjną oraz wdrożenie do produkcji nowych produktów, w tym finansowanie części kosztów operacyjnych w trakcie wdrożenia. Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie FID wynosi 706 751 520,98 PLN.

Po zakończeniu fazy FID planowane jest rozpoczęcie seryjnej produkcji (po 2029 r.), w ramach której nie jest przewidziane dofinansowanie ze środków publicznych dla projektu. Zarząd spółki przewiduje, że koszty kwalifikowane projektu ponad wartość dofinansowania ze środków publicznych, zostaną pokryte ze środków i kapitałów własnych spółki, z finansowania dłużnego i/lub w szczególności w fazie FID, z innych źródeł, takich jak m.in. strategiczne partnerstwo projektowe i/lub finansowanie pozabilansowe w formule project finance.

Kto czeka na HyperPIC?

Potencjalnymi odbiorcami układów HyperPIC będą kontrahenci z całego świata, wykorzystujący w swoich produktach rozwiązania z obszaru szeroko rozumianych technik czujnikowych, w tym wytwórcy aparatury biomedycznej, producenci urządzeń do monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych, operatorzy infrastruktury krytycznej, firmy działające na rynku IoT, operatorzy i integratorzy telekomunikacyjni, przemysł samochodowy, producenci maszyn przemysłowych oraz producenci urządzeń mobilnych.

– Uzyskanie dofinansowania w ramach FENG dla projektu HyperPIC jest niezwykle istotnym kamieniem milowym dla VIGO. Dzięki niemu będziemy w stanie rozwijać technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni, w której jesteśmy światowymi pionierami i stworzymy strategiczny potencjał do ich produkcji w Europie. Pozwoli to nie tylko na zachowanie przewagi technologicznej UE, ale również na wzmocnienie potencjału technologicznego polskiej gospodarki – podkreśla Adam Piotrowski, prezes zarządu VIGO Photonics.

Internacjonalizacja dzięki specjalistycznej wiedzy

– Realizacja projektów IPCEI pozwala polskim przedsiębiorcom gromadzić specjalistyczną wiedzę oraz wpisać się w łańcuchy wartości w zakresie przełomowych technologii. Sprzyjają one internacjonalizacji polskich firm przez możliwość nawiązania bliskiej współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów UE działających w obszarze zaawansowanych technologii. Z pomocą Funduszy Europejskich, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera wartościowe projekty polskich przedsiębiorców, a jednym z nich jest właśnie projekt firmy VIGO Photonics – powiedział prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Projekt HyperPIC to wieloletni program inwestycyjny z pozytywnym wpływem na konkurencyjność polskiej gospodarki, który będzie również impulsem do rozwoju polskiego klastra technologii fotonicznych. Zapewni wiele nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio w projekcie, jak w ekosystemie partnerów i klientów oraz przyciągnie talenty inżynierskie do Polski. Dzięki projektowi HyperPIC wprowadzimy na rynek innowacyjne w skali świata produkty odpowiadające potrzebom AI, IoT, przemysłu 4.0, rolnictwa 4.0 itp. Spodziewam się również silnego oddziaływania projektu na cały ekosystem polskiej fotoniki, pozwalającym docelowo Polsce stać się znaczącym graczem w branży fotoniki zintegrowanej w Europie – dodaje Adam Piotrowski.

Czytaj także: