Nowoczesne technologie informacyjne na Małopolska Technology Trends 2013

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

W dniach 23-24 maja 2013 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbędzie się konferencja Małopolska Technology Trends 2013, organizowana przez Krakowski Park Technologiczny i działający w jego ramach Ośrodek Prognoz Technologicznych.

W dniach 23-24 maja 2013 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbędzie się konferencja Małopolska Technology Trends 2013, organizowana przez Krakowski Park Technologiczny i działający w jego ramach Ośrodek Prognoz Technologicznych. Konferencja skierowana jest do studentów, pracowników naukowych, a także do wszystkich zainteresowanych tematyką technologii informacyjnych.

Nadążyć za zmianami

Technologie informacyjne rozwijają się w tak szybkim tempie, że aby być na bieżąco, trzeba śledzić je właściwie w trybie ciągłym. Wiedza generowana w wyniku takiego monitoringu technologii jest cenna zarówno dla świata nauki, jak i biznesu, a w sposób szczególny dla osób działających „na przecięciu” tych dwóch rzeczywistości, tj. studentów czy pracowników naukowych.

To właśnie do nich skierowana jest konferencja Małopolska Technology Trends 2013, organizowana przez Krakowski Park Technologiczny i działający w jego ramach Ośrodek Prognoz Technologicznych, w ramach projektu „Broker Innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski”, realizowanego przez Województwo Małopolskie we współpracy z KPT i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

W trakcie trwania konferencji omówione zostaną takie zagadnienia jak: cloud computing, telemedycyna, BCI, Internet of things, smart city czy multimedilane gry edukacyjne.

„Mrrroczne Sekrety Twórców Gier Komputerowych”, 17 stycznia 2013 r.

Technologie informacyjne, czyli co?

Ośrodek Prognoz Technologicznych monitoruje rozwój trzech kluczowych dla rozwoju Województwa Małopolskiego technologii informacyjnych, tj.: BCI, systemy inteligentne oraz uniwersalny dostęp do informacji. W ciągu najbliższych dziesięciu lat technologie te będą mogły liczyć na szczególne wsparcie ze strony regionalnej administracji, a także instytucji otoczenia biznesu. Najważniejszą obecnie inwestycją Krakowskiego Parku Technologicznego jest Małopolski Parki Technologii Informacyjnych, będzie to ośrodek rozwoju nowych pomysłów i technologii, klaster firm z sektora ICT oraz platforma współpracy środowisk akademickich, biznesowych i administracyjnych.

Technologia BCI (Brain Computer Interface) to klasa bezdotykowych interfejsów komputerowych, opartych o bezpośrednią komunikację mózg-maszyna. Może ona mieć powszechne zastosowanie gospodarcze (np. w grach komputerowych), jednak najbardziej obiecujące wydaje się jej zastosowanie w medycynie. Dzięki BCI osoby, które są nawet całkowicie sparaliżowane będą miały możliwość komunikowania się z lekarzami i otoczeniem, co poprawi skuteczność leczenia i jakość życia takich osób.

Kolejną technologią, która szczegółowo zostanie omówiona na konferencji jest tzw. telemedycyna, będąca uzupełnieniem konwencjonalnej terapii lekowej. Zastosowanie telemedycyny można znaleźć m.in. w kardiologii. Pacjent może prowadzić rehabilitację nie tylko w szpitalu, ale także w domu, gdyż wyposażony jest w niewielkie urządzenie, poprzez które lekarz zdalnie monitoruje pracę jego serca, wagę i ciśnienie, zaleca ćwiczenia i czuwa nad ich wykonaniem. Czas i odległość nie grają roli, bo dane przesyłane są na bieżąco przez Internet.

Ostatnim kluczowym obszarem dla rozwoju regionu, który będzie analizowany na konferencji jest uniwersalny dostęp do informacji. Pod tym pojęciem należy rozumieć możliwy w każdym miejscu i każdym czasie dostęp do zasobów wiedzy upowszechnianych przez sieć oraz do urządzeń, które są podłączone do sieci. Mimo rosnącego dostępu do Internetu obecna infrastruktura nadal nie pozwala wszystkim na powszechny dostęp do informacji. W czasie trwania konferencji omówione zostaną największe problemy i bariery na drodze wprowadzenia uniwersalnego dostępu do informacji na terenie Małopolski i całego kraju.


W dniach 23-24 maja 2013 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbędzie się konferencja Małopolska Technology Trends 2013, organizowana przez Krakowski Park Technologiczny i działający w jego ramach Ośrodek Prognoz Technologicznych. Konferencja skierowana jest do studentów, pracowników naukowych, a także do wszystkich zainteresowanych tematyką technologii informacyjnych.

Warsztaty Customer Development

Przy okazji Małopolska Technology Trends odbędą się także intensywne szkolenia dla start-upów „Od pomysłu do biznesu – warsztaty dla start-upów”. Zajęcia prowadzone będą przez SPIN Szkołę Przedsiębiorczości Innovation Nest i oparte będą o metodykę Customer Development. Ich uczestnicy będą mieli okazję: poznać narzędzia wspierające zarządzanie biznesem, stworzyć uporządkowaną wizję i schemat funkcjonowania biznesu oraz przygotować się do prezentacji swoich pomysłów przed inwestorami.

Customer Development to metoda zarządzania firmą na początkowym etapie rozwoju. Pomaga zrealizować podstawowy cel funkcjonowania start-upu, czyli znaleźć efektywny finansowo, powtarzalny i skalowalny model biznesowy.

Szkoła letnia dla specjalistów z zakresu transferu technologii i wsparcia innowacji, 10-14.09.2013 r.

Warsztaty organizowane są we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym i SPIN Szkoła Przedsiębiorczości Innovation Nest. SPIN od momentu swojego powstania realizuje warsztaty dla start-upów technologicznych, z których większość opiera się na metodyce Customer Development. Szkolenia przeznaczone jest dla 10 zespołów złożonych z 3-4 członków. Finał konkursu planowany jest na II dzień konferencji.

Warsztaty prowadzone będą przez wybitnych znawców tematyki, takich jak: Agnieszka Skala (doktor ekonomii, adiunkt, wykładowca przedsiębiorczości na Politechnice Warszawskiej, autorka case studies o polskich start-upach technologicznych), Marek Kapturkiewicz (posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branżach od FMCG po hi-tech, m.in. wieloletni członek zarządu, COO i wiceprezes Onet.pl), Piotr Wilam (przedsiębiorca, założyciel Wydawnictwa Pascal oraz współtwórca i pierwszy prezes Onet.pl).

Warto tu być!

Uczestnictwo w konferencji Małopolska Technology Trends 2013 to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami rozwojowymi technologii informacyjnych, pokazania się w środowisku osób i firm z tej branży, a także zaprezentowania swoich pomysłów przed potencjalnymi inwestorami. Małopolska Technology Trends 2013 to konferencja, której nie można ominąć. Jest to również bardzo ważne wydarzenie w regionie, dzięki któremu Kraków ma szansę stać się istotnym ośrodkiem, a być może nawet centrum rozwoju technologii informacyjnych w Polsce.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. dr hab. Barbara Kudrycka (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Michał Boni (Minister Administracji i Cyfryzacji), Jerzy Miller (Wojewoda Małopolski), Marek Sowa (Marszałek Województwa Małopolskiego), prof. Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa).

Program konferencji

DZIEŃ „O” – „Od pomysłu do biznesu – warsztaty dla start-upów”

Warsztaty odbędą się 20 i 22 maja w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego w godzinach 9.00 -17.00. Zaplanowano szkolenia dla 10 zespołów po 3-4 osoby. Finał konkursu w II dzień konferencji.

DZIEŃ I – 23 maja 2013, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 • 10.00-10.30 -Przywitanie uczestników oraz prezentacja podsumowująca dotychczasową działalność OPT
 • 10.30-11.00 Key speaker 1 (Google, Comarch, IBM)
 • 11.00-11.30 Przerwa kawowa
 • 11.30-13.00 Panel dyskusyjny dotyczący roli ICT w rozwoju Małopolski oraz finasowania innowacyjnych technologii ze środków publicznych (środki regionalne, NCBiR, NCN, PARP, dr Olbrycht, prof. Okoń-Horodyńska, prof. Kleiber, PIGC, przedstawiciel Komisji Europejskiej, itd.)
 • 13.00-14.00 Lunch 14.00-14.30 Key speaker 2 (wystąpienie przedstawiciela nauki – poważna nauka w lekkiej formie)
 • 14.30-16.00 Panel dyskusyjny dotyczący finansowania innowacyjnych przedsięwzięć przez fundusze kapitałowe (FZ KPT, SATUS, Innovation Nest, New Connect itd., case studies najciekawszych technologicznie wejść) 16.00-16.30 -Key speaker 3 (Google, Comarch, IBM)

DZIEŃ II – 24 maja 2013, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Tematy:

Bezdotykowy interfejs komputerowych

 • 10.00-11.00 – Prezentacje firm
 • 11.00-11.30 – New types of games (dr hab. Paweł Węgrzyn, dr Przemysław Witaszczyk, Play Jam)
 • 11.30-12.30 – Przerwa kawowa
 • 12.30-14.00 – Trends in BCI (prof. Maciej Nowak, dr Katarzyna Żyła)

Uniwersalny dostęp do informacji

 • 10.00-11.30 – Cloud Computing (prof. Krzysztof Zieliński, dr Duliński, Cisco, Oracle)
 • 11.30-12.30 Przerwa kawowa
 • 12.30-14.00 – Smart City

Systemy inteligentne

 • 10.00-11.30 – Telemedycyna (dr Jarosław Bułka)
 • 11.30-12.30 – Przerwa kawowa
 • 12.30-14.00 – Internet of things
 • 14.00-15.00 Lunch
 • 15.00-17.00 – Finał konkursu „Od pomysłu do biznesu – warsztaty dla start-upów”

Projekt „Broker Innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski”, realizowany przez Województwo Małopolskie we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.