O budowaniu relacji z otoczeniem biznesowym

Dodane:

Ula Patelka Ula Patelka

Udostępnij:

Budowanie relacji z otoczeniem biznesowym to cecha typowa dla każdej świadomie rozwijającej się organizacji. U podstaw tej idei leży otwarty charakter organizacji, która, aby przetrwać i rozwijać się dalej, musi dokonywać ciągłej wymiany z otoczeniem.

Tekst jest częścią akcji partnerskiej mającej na celu promocję bezpłatnych wydarzeń organizowanych w łódzkim i katowickim oddziale Idea Hub. Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się o tym, jak od środka wygląda prowadzenie działalności gospodarczej. Więcej na ich temat na stronie wydarzenia.

Zaufanie i wiarygodność, a budowanie relacji

Nawiązywanie i budowanie relacji biznesowych, jeśli osadzone jest na zaufaniu i wiarygodności, a dodatkowo stanowi przejaw troski o otoczenie, wspiera pozytywny wizerunek firmy – w efekcie pozwala to generować większe zyski. Pocieszające jest, że coraz więcej przedsiębiorców wkracza na drogę świadomego rozwoju i zaszczepia w swoich organizacjach ideę sprzedaży relacyjnej.  

Jak już wspomniałam na początku, budowanie relacji jest podstawowym czynnikiem budulcowym organizacji rozwijających się. Choć warto w tym miejscu uściślić, iż samo hasło nie jest, rzecz jasna wynalazkiem współczesnych czasów. Każda firma tak jak i każdy z nas buduje relacje na różnych płaszczyznach. To zupełnie naturalne zachowanie, które mówiąc najprościej gwarantuje przetrwanie nam i naszym firmom – tak było, jest i będzie. Jednak zasadnicze pytanie brzmi: „Z jaką skutecznością to robimy”? W procesie tym często bazujemy na własnych bądź zaobserwowanych doświadczeniach. Taka droga niekiedy się opłaca, ale bywa i tak, że przynosi straty. Nie istnieje bowiem jedna metoda gwarantująca skuteczność w każdej sytuacji.  

O ile w życiu prywatnym przyjmujemy za naturalne, że niektóre osoby spotykamy na chwilę, a inne na zawsze, to z kolei kiedy mówimy o naszych Klientach, inwestorach itp. nie jest to już nam tak obojętne. Chcemy, aby zostali z nami jak najdłużej, najlepiej do końca świata, a także żeby polecali nas innym, którzy również staną się naszymi partnerami. Zatem, o rosnącym zainteresowaniu tematyką budowania relacji nie decyduje nowość zagadnienia, ale wzrastająca świadomość m.in. przedsiębiorców o konieczności pokazania pracownikom, w jaki sposób mają coś robić, aby mogli robić to efektywnie i z zyskiem dla każdej ze stron.

Świadomość + Umiejętności = Sukces

Jak usłyszałam niedawno od kolegi po fachu „Świadomość + Umiejętność = Sukces”. Aby budować trwałe, a w efekcie zyskowne relacje biznesowe niezbędne jest posiadanie wiedzy proceduralnej, tj. dającej przekonanie, że nie tylko „wiem”, „posiadam wiedzę”, ale też „potrafię” ją spożytkować. Odnosi się to również do posiadania innych kompetencji. Jednak tym co decyduje o skuteczności w posługiwaniu się daną umiejętnością w praktyce jest indywidualna postawa danej jednostki, jej zaangażowanie i motywacja. Mając świadomość znaczenia tych mechanizmów, celem naszych warsztatów nie jest realizacja programu samego w sobie, ale nabycie przez uczestników konkretnych umiejętności i zmiana postaw w danym zakresie.

Dlatego na warsztatach tworzymy warunki umożliwiające realizację założonych celów, a na sali szkoleniowej skupiamy się na tym, aby poznać doświadczenia uczestników wynikające z dotychczasowych metod działania w obrębie omawianego zagadnienia. W taki oto sposób budujemy solidny fundament wiedzy, umiejętności i postaw. Umiejętności zdobyte w trakcie warsztatów mają służyć uczestnikom, gdzie celem jest lepsze wykonywanie obowiązków zawodowych, a dzięki temu generowanie wyższych przychodów firmie. 

Efektem jest większa satysfakcja z życia zawodowego, która w dużym stopniu determinuje jakość życia osobistego. Dlatego tak istotne jest wspólne poszukiwanie najwłaściwszych rozwiązań zamiast narzucania gotowych metod działania. Wspólnie wypracowane metody, stanowią rozwiązanie problemów, z którymi zmagają się poszczególni uczestnicy warsztatów. Jednocześnie istotne jest, aby nabywane kompetencje miały zastosowanie uniwersalne. To oznacza, że uczestnik, którym posiądzie daną umiejętność potrafi dowolnie modyfikować swoje zachowanie, co jest szczególnie istotne w warunkach tak dynamicznych i częstych zmian. 

Podsumowując, zanim zaczniemy budować zyskowne relacje biznesowe konieczne jest uświadomienie sobie kilku istotnych faktów. Czym właściwie jest budowanie relacji i co daje nam zabieganie o to by były one jak najlepsze? Kiedy już wiemy jakie korzyści i zagrożenia wiążą się z kompetencją lub jej brakiem (Świadomość) pojawia się kluczowe pytanie jak to robić? I co najważniejsze, jak robić to dobrze? Umiejętność, a jak już wspomniałam Świadomość + Umiejętność = Sukces!

Łódzki cykl warsztatów objęty jest patronatem honorowym Startup Spark – to projekt stworzony w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, mający na celu wspieranie startupów w dążeniu do komercjalizacji. Więcej na temat cyklu szkoleń dowiecie się z tej strony.

Artykuł powstał we współpracy z marką Idea Hub.

Urszula Patelka 

Certyfikowany trener i konsultant sprzedaży

Z wykształcenia mgr Administracji. Podstawowym obszarem jej specjalizacji trenerskiej jest: komunikacja interpersonalna w perspektywie biznesowej (pracy zespołu, działań indywidualnych, współpracy z podmiotami biznesowymi), sprzedaż relacyjno – biznesowa (proces sprzedażowy, techniki przekazu perswazyjnego). Zaangażowana i pełna poczucia humoru. W czasie warsztatów tworzy niezapomnianą atmosferę, która ma diametralny wpływ na przyswajanie nowych kompetencji.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem