Obniżyć emisję CO2 i zwiększyć odzysk ciepła: ArcelorMittal Poland inwestuje w Świętochłowicach

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Obniżyć emisję CO2 i zwiększyć odzysk ciepła: ArcelorMittal Poland inwestuje w Świętochłowicach

Udostępnij:

Ponad 40 mln zł – tyle wynosi wartość inwestycji realizowanych obecnie w świętochłowickim oddziale ArcelorMittal Poland (dawna Huta Florian). Na tę kwotę składają się dwa projekty – instalacja nowego regeneracyjnego dopalacza termicznego i instalacja szybkiego chłodzenia blachy.

W świętochłowickim zakładzie ArcelorMittal Poland działają dwie linie powlekania blachy lakierami. Starsza pochodzi z lat 70., młodsza została wybudowana w roku 2006. Podczas procesu produkcyjnego powstają gazy odlotowe, które są dopalane w dopalaczach – proces ten odbywa się na obydwu liniach i oczywiście podlega odpowiednim regulacjom środowiskowym, które od stycznia 2025 r. zostaną zaostrzone.

– Zgodnie z wymogami BAT (najlepszych dostępnych technik) nowy dopuszczalny poziom stężenia lotnych związków organicznych (LZO) to 20 mg/Nm3, podczas gdy do tej pory było to 50 mg/Nm3. Nowa linia osiąga wyniki znacznie poniżej tych nowych norm, natomiast starszą musimy dostosować do zmieniających się wymogów – wyjaśnia Grzegorz Górka, kierownik wsparcia w świętochłowickim zakładzie.

Nowy dopalacz to mniej kominów

Nowy regeneracyjny dopalacz termiczny zastąpi dwa, które działały do tej pory. Nie tylko emisje będą niższe – zmniejszy się także liczba emitorów, czyli kominów – z czterech do jednego. Ale lista korzyści tego przedsięwzięcia jest znacznie dłuższa.

– Nowa instalacja będzie zużywała znacznie mniej gazu ziemnego, a to przełoży się także na niższe emisje CO2. Kolejnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest odzysk ciepła, które wykorzystamy na potrzeby procesu wygrzewania lakierów – informuje Marek Adamczyk, dyrektor oddziału ArcelorMittal Poland w Świętochłowicach. Instalacja urządzenia już się rozpoczęła; jej rozruch zaplanowano na połowę lipca. Koszt przedsięwzięcia to ponad 20 mln zł.

Zmniejszyć zużycie cynku

W przygotowaniu jest także inwestycja za 22 mln zł, której realizację zaplanowano na pierwszą połowę 2025 roku. To układ szybkiego chłodzenia pasma blachy na linii ocynkowania, potrzebny do zwiększenia odporności na korozję blachodachówek produkowanych w oparciu o nową powłokę cynkowo-magnezową, którą świętochłowicki zakład wdrożył niedawno do produkcji.

– Dzięki opracowaniu tej powłoki znacząco zmniejszyliśmy zużycie cynku, ograniczając wykorzystanie zasobów naturalnych tego metalu, a w konsekwencji także emisje z jego transportu. Teraz przyszedł czas na kolejny krok: zwiększenie elastyczności powłoki, co przełoży się na większą trwałość materiału – tłumaczy Mariusz Waliczek, kierownik procesu w świętochłowickim zakładzie.

– W tym roku świętujemy 20-lecie obecności ArcelorMittal w Polsce. Na przestrzeni tych dwóch dekad zainwestowaliśmy w nasze zakłady ponad 10,5 mld zł. Projekty, które realizujemy w Świętochłowicach pokazują, że nie ustajemy w wysiłkach mających na celu modernizację naszych zakładów i zmniejszanie naszego oddziaływania na środowisko naturalne – podsumowuje Wojciech Koszuta, dyrektor generalny i członek zarządu ArcelorMittal Poland.