Obniżyliśmy wynagrodzenie dla zarządu i pozyskaliśmy 6 mln dolarów. Podsumowanie roku Billon Group

Dodane:

Wojciech Kostrzewa Wojciech Kostrzewa

Obniżyliśmy wynagrodzenie dla zarządu i pozyskaliśmy 6 mln dolarów. Podsumowanie roku Billon Group

Udostępnij:

Zostaliśmy zmuszeni do przyjęcia planu oszczędnościowego. W efekcie o połowę obniżyliśmy wynagrodzenie dla zarządu i wprowadziliśmy czasową obniżkę pensji dla pracowników. Mimo to był to udany rok. Choćby dlatego, że pozyskaliśmy 6 mln dolarów. Billon Group podsumowuje 2020 roku.

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy i firmy technologiczne, podsumowują 2020 rok. Jeśli chcesz przeczytać inne teksty z serii, zajrzyj tutaj.

Plan na 2020: wyskalowanie istniejących projektów

Naszym planem na mijający rok było wyskalowanie już istniejących projektów we współpracy z partnerami i klientami tak, żeby przejść z etapu prototypów i pilotaży do zastosowania naszej technologii blockchain w prawdziwych warunkach biznesowych. Chcieliśmy przeznaczyć na to środki z rundy A finansowania, która miała się zakończyć na początku 2020 r. Niezmienną częścią tego planu pozostał ciągły rozwój naszej autorskiej technologii, zapewniający Billonowi przewagę konkurencyjną.

Billon Group a COVID-19

Pierwsza fala pandemii była szokiem w pierwszej kolejności dla naszych klientów i partnerów, opóźniając wcześniej uzgodnione projekty. W obliczu jednoczesnego załamania i popytu i podaży firmy odłożyły na dalszy plan projekty innowacyjne, niegwarantujące szybkich przychodów. W obliczu tych opóźnień, a zatem i odcięcia dopływu znacznej części gotówki, zostaliśmy zmuszeni do przyjęcia planu oszczędnościowego, który ograniczył wydatki poza niezbędnymi. To przełożyło się m.in. na mniejsze o połowę wynagrodzenie dla zarządu, czasową obniżkę pensji dla pracowników (tu już na szczęście wróciliśmy do poprzedniego poziomu) oraz redukcję ambicji marketingowych. Oprócz ograniczenia wydatków musieliśmy też szukać nowych źródeł przychodów, zarówno ze strony biznesu, który szukał nowych rozwiązań na post-pandemiczną rzeczywistość, oraz instytucji publicznych, wspierających innowacyjne firmy tworzące taką właśnie rzeczywistość.

Oczywiście do kosza poszły również wszelkie plany wystawiania się na targach czy konferencjach, czy podróże biznesowe, co było ograniczeniem w docieraniu do klientów w ważnych dla nas krajach, jak Wielka Brytania, Niemcy, Austria czy Stany Zjednoczone. Z drugiej strony świat zaakceptował zdalny tryb pracy. Ograniczenie podróżowania na rzecz kontaktów zdalnych oszczędziło czas, który możemy teraz wykorzystać na realizację kolejnych projektów. Bardzo sprawnie do sieci przeniosły się też programy akceleracyjne i bootcampowe, które dla nas są sprawdzonym sposobem szukania nowych klientów i partnerów.

Pandemia sprawiła, że jesteśmy od siebie oddzieleni fizycznie i funkcjonujemy w trzech różnych krajach, dlatego tym bardziej musimy dbać o komunikację między sobą i wspólne decydowanie. Codziennie organizujemy wideokonferencje zarządu, który w ten sposób spotyka się ze sobą znacznie częściej niż przed pandemią. Ze wszystkimi pracownikami organizujemy szersze spotkania raz w miesiącu, żeby poinformować ich o sytuacji firmy i jej otoczenia rynkowego, przedstawić wizje przyszłości i skonsultować dotyczące ich bezpośrednio decyzje.

Okazało się też, że nie potrzebujemy wielkiego biura, aby wydajnie pracować, dlatego na początku przyszłego roku przenosimy się do znacznie mniejszego. Zapewni ono administracyjną obsługę firmy i możliwość organizacji spotkań, natomiast spodziewamy się, że większość osób w Billonie będzie mogła z powodzeniem pracować zdalnie. W codziennej pracy idziemy śladem największych firm technologicznych, które przewidują, że praca biurowa nie wróci już w takiej formie, jaką znamy.

Rok kończymy z sukcesem

Mimo pandemicznej burzy projekty, w których pokładaliśmy największe nadzieje na ten rok, zakończyliśmy z sukcesem. Zamknęliśmy rundę A finansowania, w której pozyskaliśmy 6 mln dolarów od nowych i istniejących inwestorów. Rozpoczęliśmy ją w maju 2019 a skończyliśmy w dosyć szczególnych okolicznościach – na początku marca, kiedy pandemia COVID-19 szalała już w Europie, a gospodarki się zamykały. Nasi inwestorzy, mierząc się z pandemicznym szokiem, wywiązali się jednak ze wszystkich formalności i zobowiązań, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. W kolejnych miesiącach pozyskaliśmy ponad 2 miliony funtów od prywatnych inwestorów oraz od brytyjskiego rządu w ramach programu Future Fund, wspierającego innowacyjne firmy, oraz 225 tysiecy funtów z programu Innovate UK. Zabezpieczyliśmy tym samym finansowe podstawy firmy na najbliższe kilkanascie miesięcy.

Sprawdziły się nasze duże nadzieje związane z akceleratorem Elevator Lab, prowadzonym przez Raiffeisen Bank International w Austrii. Efektem programu akceleracyjnego został prototyp platformy tokenizacyjnej, umożliwiającej zapisywanie na blockchainie euro (jako tzw. RBI Coinów) i innych aktywów, jak np. udziały w funduszu. Platforma zostanie testowo udostępniona klientom Raiffeisena jeszcze w tym roku. Współpraca z Raiffeisenem pozwoliła nam poznać bardzo obiecujący rynek austriacki, na którym spodziewamy się kolejnych wdrożeń w 2021 r.

W związku z pandemią COVID-19 rozpoczęliśmy również nowe, bardzo obiecujące projekty. Jednym z nich jest pomysł stworzenia certyfikatów “powrotu do pracy”. Ważną częścią postpandemicznej “nowej normalności” w gospodarce, podróżach i kontaktach międzyludzkich będzie zapewne konieczność posiadania certyfikatów pokazujących, kto otrzymał szczepionkę i jest odporny na COVID albo został przeszkolony z zachowania zasad bezpieczeństwa w otoczeniu, w którym istnieje ryzyko zakażenia. Posiadacze takich dokumentów będą mogli swobodnie poruszać się w obszarach wysokiego ryzyka, jak biura, szpitale i lotniska, a firmy – otwierać gospodarkę, dysponując bezpieczną siłą roboczą. Zapisanie certyfikatów na blockchainie da im gwarancję autentyczności i odporność na sfałszowanie, w czym widzimy dużą szansę dla Billona. Wspólnie z brytyjskim partnerem The Gekko Group pracujemy nad rozwiązaniem do wystawiania i przechowywania takich certyfikatów, sfinansowanym z programu Innovate UK, które ma być gotowe do wejścia na rynek w Wielkiej Brytanii w I kwartale 2021 r.

Kolejnym ze skutków pandemii jest nauczanie zdalne, a co za tym idzie – zdalna obsługa studentów na wyższych uczelniach. Żeby uprościć proces obsługi studentów bez konieczności fizycznego kontaktu, wykorzystaliśmy naszą możliwość zapisywania dokumentów na blockchainie do stworzenia rozwiązania o nazwie Teczka Studenta, udostępniającego dokumenty w wersji elektronicznej. Z tego rozwiązania skorzystała już polska sekcja organizacji naukowej IEEE, zapisując na blockchainie dyplomy wręczane autorom najlepszych prac inżynierskich na politechnikach. Przygotowujemy się też do wdrożenia Teczki Studenta na pierwszych wyższych uczelniach.

W dalszym ciągu wdrażaliśmy też rozwiązania wykorzystujące możliwość obsługi przez nasz blockchain transakcji regulowanymi walutami oraz przechowywania cennych dokumentów. Billon Solutions, spółka-córka grupy, dysponująca licencją pieniądza elektronicznego wydaną przez KNF, wdrożyła w ERGO Hestii rozwiązanie, które umożliwia natychmiastowe przekazanie pieniędzy bez znajomości numeru konta bankowego klienta. Z usługi skorzystają klienci, którym należy się zwrot nadpłaty np. za niewykorzystany okres ubezpieczenia po sprzedaży auta. Kolejna spółka, Billon Digital Services, rozpoczęła wspólny projekt z Tauronem, obejmujący przesyłanie i przechowywanie umów podpisanych przez klientów, a także innych dokumentów dostawcy energii, w sieci blockchain.

Plany na 2021 rok

Nie chcę stawiać nazbyt pewnych prognoz, jak będzie wyglądał przyszły rok. Pandemia wymazała dwa lata wzrostu gospodarczego – świat osiągnie poziom sprzed pojawienia się wirusa najwcześniej w 2022 r., zakładając, że do tego czasu rozwinie się program masowych szczepień na COVID. Kolejne 12-18 miesięcy będzie trudne dla gospodarki i polskiej i światowej. Natomiast Billon jako firma cyfrowa, oferująca rozwiązania odpowiadające nowej rzeczywistości, znajduje się w bardziej komfortowej sytuacji niż większa część gospodarki. Dlatego pozwolę sobie wyrazić ostrożny optymizm, że wytrzymamy burzę i wyjdziemy z niej w lepszej kondycji niż przed kryzysem.

Po tym, jak zabezpieczyliśmy finansowo podstawy naszego działania, naszym podstawowym celem na przyszły rok będzie maksymalizacja dochodów i skupienie się na projektach, które ją najlepiej zapewnią. Będziemy kontynuować i rozszerzać współpracę z obecnymi partnerami i klientami i systematycznie zwiększać ich grono. Naszym celem będzie pozyskanie kolejnych grantów badawczych. Uczestniczymy też w obiecujących programach akceleracyjnych, które będziemy kontynuować w przyszłym roku. Nie nastawiamy się na powrót dużych konferencji, lecz na pewno Billona będzie można zobaczyć online na internetowych warsztatach i webinarach. W drugiej połowie 2021 r. prawdopodobnie rozpoczniemy kolejną rundę finansowania, aby mieć fundusze na dalszy rozwój firmy.

Autor: Wojciech Kostrzewa, CEO Billon Group