Oferta pracy: Programista PHP PayLane

Poszukiwany: Programista PHP

Dlaczego PayLane?

Oferujemy coś więcej, niż dobrą pracę.
Zapewniamy satysfakcję.

Jesteśmy młodą i prężnie rozwijającą się firmą dostarczającą nowoczesne metody płatności internetowych. Oferujemy intuicyjne rozwiązania dla branży e-commerce. Naszym celem jest upraszczanie procedur i zwiększanie możliwości.

Z usług PayLane korzystają już klienci Europy Zachodniej. Teraz rozszerzamy ofertę także na rynek polski. Wierzymy, że z naszym doświadczeniem jesteśmy skazani na sukces również w kraju.

Siedziba PayLane mieści się w nowoczesnym biurowcu Arkońska Business Center w Gdańsku. W naszym zespole pracują fascynaci nowych mediów, którzy kochają to, co robią. Właśnie na takich ludziach nam zależy!

W związku z rozwojem firmy poszukujemy kreatywnej i sumiennej osoby na stanowisko:

Pro­gramista PHP

Jakie będą Twoje obowiązki?

Jeśli nas do siebie przekonasz, Twoja praca w PayLane będzie pole­gała na:

 • akty­wnym rozwi­ja­niu pro­duk­tów firmy PayLane,
 • opty­mal­iza­cji już dzi­ała­ją­cych funkcjonalności,
 • pro­jek­towa­niu nowych rozwiązań,
 • przy­go­towywa­niu doku­men­tacji tech­nicznych dla part­nerów i klien­tów firmy,
 • anal­i­zowa­niu narzędzi i tech­nologii pod kątem potenc­jal­nych możli­wości integracji.

Co oferujemy?

Ty masz talent. My zaś pomożemy Ci go wykorzystać w pracy nad ciekawymi projektami.

Proponujemy Ci między innymi:

 • pracę w młodym i dynamicznym zespole,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia (zależne od posiadanych umiejętności :-),
 • dynamiczną ścieżkę kariery,
 • nowoczesne stanowisko pracy,
 • unikalną „kulturę PayLane”,
 • tętniące życiem środowisko i atmosferę pracy („relax room” z konsolą do gier i fotelem do masażu, dopłaty do lunchów, a w każdy piątek – pyszne ciasto).

Czego oczeku­jemy?

Jeśli lubisz nowe wyzwa­nia i chcesz dołączyć do naszego zespołu, powinieneś spełnić poniższe wymagania.

Przekonasz nas do siebie, jeśli:

 • posi­adasz prak­ty­czną zna­jo­mość PHP OOP,
 • posi­adasz prak­ty­czną zna­jo­mość xHTML, XML, XSLT, CSS, JavaScript,
 • znasz rela­cyjne bazy danych (MySQL),
 • znasz język ang­iel­ski w stop­niu umożli­wia­ją­cym czy­tanie ze zrozu­mie­niem doku­men­tacji technicznych,
 • chcesz się rozwi­jać, poz­nawać nowe narzędzia i technologie,
 • nie boisz się nowych wyzwań, w tym pracy przy skom­p­likowanych sys­temach finansowych,
 • na bieżąco śledzisz trendy inter­ne­towe, intere­su­jesz się programowaniem.

Nie aplikuj, jeśli:

 • uważasz, że jeśli coś działa prawidłowo, to nie ma sensu tego ulepszać,
 • nie czujesz się dobrze bez odgórnie zdefiniowanych, tradycyjnych struktur korporacyjnych,
 • lubisz używać frazy „to nie jest część moich obowiązków”,
 • nie chcesz dzielić się swoją wiedzą z innymi (np. na blogu).

 

Jeśli wraz z nami chcesz mieć realny wpływ na dalszy rozwój firmy PayLane i nieustanne budowanie zadowolenia naszych klientów, prześlij nam swoje CV i list motywacyjny.
Chętnie powitamy Cię w naszym zespole w Gdańsku, jeśli jednak mieszkasz gdzie indziej, a masz przeczucie, że nadajesz się na to stanowisko jak nikt inny – aplikuj mimo wszystko. Jeżeli okażesz się naszym człowiekiem, na pewno uda nam się nawiązać współpracę!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).