Oferujesz rozwiązanie sprzyjające ESG? Podejmij współpracę z Laboratorium Innowacji Banku Pekao S.A.

Dodane: 26.04.2022

Mam Startup

Udostępnij:

Startupy, które oferują produkty i usługi w obszarze ESG, mogą nawiązać współpracę z Bankiem Pekao S.A. Jego Biuro Laboratorium Innowacji poszukuje innowacyjnych technologii do wsparcia projektów ESG.

Coraz większe znaczenie dla instytucji finansowych mają zagadnienia ESG. Są to wszelkie działania na rzecz środowiska (environment), zaangażowania społecznego (social responsibility) i ładu korporacyjnego (governance). Wyzwania ekologiczne, regulacje prawne, nacisk ze strony rynku i inwestorów sprawiają, że banki dostosowują swoje podejście do zrównoważonego rozwoju. Konkretne cele postawił przed sobą Bank Pekao S.A., który w 2021 roku opublikował strategię ESG zgodną ze strategią biznesową na lata 2021–2024.

Biuro Laboratorium Innowacji w Banku Pekao S.A. dąży do wsparcia działań ESG i realizacji strategii, podejmując innowacyjne projekty. Do współpracy przy projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań w sektorze bankowym zaprasza polskie i zagraniczne startupy.

Bank łączy siły ze startupami

Jednym z zadań Laboratorium Innowacji jest scouting – aktywne obserwowanie świata startupów, fintechów i spółek technologicznych. W ten sposób poszukuje rozwiązań odpowiadających na potrzeby właścicieli biznesowych w Banku Pekao S.A. Tym razem Laboratorium Innowacji otwiera się na produkty technologiczne i usługi, które wesprą realizację strategii ESG Banku Pekao S.A. Opiera się ona na trzech filarach: środowisku, zaangażowaniu i ładzie.

Na pierwszym etapie współpracy Laboratorium Innowacji zweryfikuje, czy potrzeba, którą adresuje zgłaszane przez startup rozwiązanie, występuje w organizacji. Do zgłoszenia warto dołączyć konkretne zastosowanie rozwiązania w środowisku korporacyjnym oraz wartości, które przyniesie dla banku i określonego segmentu klientów.

W kolejnych krokach rozwiązanie zostanie poddane dokładnej analizie i zaprezentowane właścicielom biznesowym w Banku Pekao S.A. Laboratorium Innowacji zaprosi na spotkanie te startupy, których produkty i usługi będą miały potencjał wdrożenia. Spotkanie to okazja, by dokładniej zaznajomić się z rozwiązaniami technologicznymi i omówić możliwości współpracy. Laboratorium Innowacji będzie pełnić tu rolę opiekuna, który kompleksowo wspiera cały proces współpracy aż do etapu komercyjnego wdrożenia.

Poszukiwania zagranicznych startupów przy wsparciu akceleratorów

Od początku 2022 roku jednym z głównych projektów Laboratorium Innowacji jest udział w programie Poland Prize. Dzięki niemu Bank Pekao S.A. ma podjąć współpracę z co najmniej 8 zagranicznymi startupami. Wspierające Bank akceleratory – MIT Enterprise Forum CEE i Space3.ac – prowadzą obecnie poszukiwania startupów, których rozwiązania odpowiadają na wyzwania zdefiniowane przez pracowników Banku Pekao S.A. Jednym z priorytetowych obszarów są właśnie tematy związane z realizacją strategii ESG.

Bank dąży również do współpracy z firmami z Polski:

– Poza realizacją programu Poland Prize zapraszamy do współpracy również organizacje krajowe. Zależy nam na poznaniu innowacyjnych rozwiązań, które pomogą dostarczyć wartość dla klientów, zaznajomić ich z ideą ESG i docelowo zapewnić im cyfrowe rozwiązania – takie, które pozwolą zapanować nad wpływem wywieranym na planetę i społeczeństwo – mówi Olga Drwal, specjalistka ds. partnerstwa w innowacji w Laboratorium Innowacji Banku Pekao S.A., współpracująca z ekosystemem startupowym.

Innowacyjne projekty dla środowiska

Każdy z trzech filarów strategii ESG Banku Pekao S.A. to szansa na wprowadzanie innowacji. Priorytetem w zakresie środowiska są działania związane z przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną i ograniczaniem śladu węglowego. Coraz częściej banki na całym świecie dają klientom możliwość obliczania ich indywidualnego śladu węglowego na podstawie wyborów konsumenckich lub transakcji bezgotówkowych. Na tego typu nowinki technologiczne Laboratorium Innowacji patrzy holistycznie:

– Wprowadzając cyfrowe narzędzia, które adresują problem śladu węglowego, warto mieć na uwadze trzy wymiary funkcjonalności. Pierwszy to kalkulacja, dzięki której uświadamiamy klienta, jaki wpływ na generowanie emisji mają jego decyzje konsumenckie i styl życia. Gdy zbudujemy świadomość, przychodzi czas na drugi wymiar – podejmowanie działań w kierunku redukcji tego efektu. Ostatnim krokiem jest kompensowanie emisji dzięki wsparciu finansowemu inicjatyw prośrodowiskowych, które zmniejszają efekt cieplarniany na świecie. Chcemy współpracować z organizacjami, dla których te trzy aspekty są ważne. – mówi Olga Drwal.

Przykładem startupu, który oferuje technologie prośrodowiskowe, jest dedykowany bankom Cogo. Oprócz szacowania śladu węglowego transakcji bezgotówkowych umożliwia on proponowanie klientom takich inwestycji, które mają na celu ochronę klimatu. Z kolei rozwiązanie Ecolytiq dostarcza treści edukacyjnych, które angażują użytkownika. Umożliwia także kompensację śladu węglowego przez darowizny czy inwestycje. Obszarem, w którym Laboratorium Innowacji chciałoby podjąć współpracę, jest także impact investing, czyli alokacja pieniądza w projekty, które nie tylko generują zyski inwestorskie, ale też mają istotny wpływ na środowisko, społeczeństwo czy rozwój przedsiębiorstw o wysokich standardach ładu korporacyjnego.

Zaangażowanie zaczyna się od edukacji

Działania instytucji finansowych związane z filarem „zaangażowanie” często opierają się na wprowadzaniu pozytywnych zmian dzięki działaniom edukacyjnym. Bankowi Pekao S.A. zależy na poszerzaniu wiedzy klientów nie tylko w zakresie produktów i usług bankowych, ale również podstaw zarządzania finansami osobistymi. By realizować ten cel wśród najmłodszych klientów, Bank Pekao S.A. oferuje aplikację PeoPay Kids. Laboratorium Innowacji prowadzi obecnie prace badawcze i testy użyteczności nowych funkcjonalności aplikacji. Wszystko po to, aby zaciekawić dzieci światem finansów, dać im dostęp do wiedzy oraz umożliwić ćwiczenie nowych umiejętności w praktyce.

– Badania mają na celu przede wszystkim weryfikację zainteresowań, potrzeb i oczekiwań dzieci oraz ukierunkowanie dalszych prac nad funkcjonalnościami aplikacji PeoPay Kids tak, by odpowiadały tym potrzebom – opowiada Mirosława Jurecka, specjalistka ds. badania innowacji w Laboratorium Innowacji Banku Pekao S.A.

Nauka zarządzania finansami jest interesującym zagadnieniem dla banków. Startup Zogo Finance realizuje ją w formule grywalizacji. Aplikacje Stash, Investr i Qoore skupiają się natomiast na przekazywaniu wiedzy z zakresu inwestowania.

Równość to podstawa „zaangażowania” i „ładu”

W Banku Pekao S.A. istotne są działania, które promują rozwój, różnorodność i równouprawnienie, zarówno wśród pracowników, jak i konsumentów. Laboratorium Innowacji dostrzega przestrzeń do innowacyjnych projektów w zakresie dostarczania klientom inkluzywnych produktów i usług, dostosowanych np. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym obszarze warte uwagi technologie oferują accessiBe czy polskie startupy Associated Apps i Migam.

W obszarze ładu korporacyjnego istnieje już kilka ciekawych cyfrowych narzędzi, np. oferowana przez Syndio platforma do monitorowania nierówności wynagrodzeń, awansów oraz oceny wyników zawodowych między pracownicami i pracownikami. Dostępna na rynku jest też platforma Candidate X, która anonimizuje dane z CV, by wyeliminować osobiste uprzedzenia w procesie rekrutacji.

Współpracuj z Bankiem Pekao S.A.

Startupy, które oferują rozwiązania technologiczne z wymienionych obszarów i innych, związanych ze środowiskiem, zaangażowaniem społecznym i ładem, mogą zgłaszać się do Laboratorium Innowacji w Banku Pekao S.A.

– Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu mailowego na [email protected]. Chętnie porozmawiamy o technologiach wpisujących się w każdy z obszarów ESG. – dodaje Olga Drwal.

 

Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A.