Organizacje pozarządowe numerem jeden na Twitterze

organizacje pozarzadowe numerem jeden na twitterze
Udostępnij:
Zakończyła się dwudniowa konferencja „Sektor 3.0”, która dotyczyła wykorzystania internetu i nowych technologii przez organizacje pozarządowe. Podczas wydarzenia wręczono nagrodę pieniężną Fundacji Katarynka, a hashtag #MoreDigital okazał się jednym z najpopularniejszych hashtagów w Polsce.

W wydarzeniu (pierwszego dnia w Centrum Nauki Kopernik, drugiego - w siedzibach instytucji, organizacji i firm wspierających konferencję), zorganizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wzięło udział blisko 500 osób z całej Polski - członkowie organizacji pozarządowych z niemal 100 miejscowości, a także przedstawiciele biznesu, administracji publicznej i świata nauki. Podczas konferencji wręczono nagrodę PAFW - Nowe Technologie Lokalnie „Sektor 3.0” o wartości 40 tysięcy złotych, która trafiła do wrocławskiej Fundacja Katarynka. Fundacja ta stworzyła pierwszy w Polsce (i prawdopodobnie na świecie) portal pod nazwą Adapter, który w oparciu o nowoczesną technologię udostępnia filmy dla osób niewidomych i słabosłyszących.

Portal internetowy Adapter to bezpłatna, dostępna dla wszystkich skarbnica filmowa. Każdy materiał jest tutaj dostosowany do potrzeb osób niewidzących i niesłyszących, co jest zupełnym ewenementem na polskim podwórku. Dzięki audiodeskrypcji, osoby niewidzące mogą obejrzeć filmy i odebrać je w całkowicie nowy sposób, a co za tym idzie - lepiej je zrozumieć oraz obcować z kulturą w pełnym wymiarze - wyjaśnia Mariusz Trzeciakiewicz, współzałożyciel Fundacji.

Podczas inauguracji konferencji Michał Boni, poseł do Parlamentu Europejskiego, przedstawił ideę związaną z hasłem przewodnim konferencji #MoreDigital i opowiedział o tym, co tak naprawdę oznacza bycie człowiekiem w erze cyfrowej. – Dzięki takim konferencjom rozumiemy lepiej to, co dzieje się w czasie rewolucji cyfrowej. Zmienia ona wszystko dookoła, jesteśmy w każdej chwili połączeni właściwie z każdym wokoło. Istotą zmieniającego się świata jest możliwość przetwarzania różnorodnych danych, w oparciu o które powstają zupełnie nowe usługi. #MoreDigital to więcej cyfrowości. Ale więcej cyfrowości pod ludzką kontrolą - powiedział.

Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Roman Dmowski, Wiceminister Administracji i Cyfryzacji mówili o idei Cyfrowej Polski, wcielaniu jej w życie i postępującym rozwoju technologicznym naszego kraju. - Trudność postępu nie polega na tym, że nie mamy środków, ale aby wykorzystać te środki na dobre, użyteczne projekty. Polska Cyfrowa jest jedynymprogramem w UE, który zintegrował wszystkie projekty cyfrowe korzystające z Funduszy Europejskich - stwierdziła Wasiak.

Podczas „Sektora 3.0” nie zabrakło międzynarodowych autorytetów. W wystąpieniu „Człowiek, technologia, rozwój?” profesor Junseok Hwang z Uniwersytetu Seulskiego przedstawił swoją koncepcję zależności pomiędzy rozwojem społeczeństw a postępem technologicznym. Ivan Owen, reprezentujący fundację e-NABLE Community, opowiedział o tym, w jaki sposób można wykorzystać nowe technologie do czynienia dobra w służbie społecznej, m.in. drukarki 3 D do tworzenia i taniego wytwarzania protez– W garażu można stworzyć projekt, który stanie się globalną inicjatywą – powiedział .

Pierwszego dnia odbyło się równolegle 18 seminariów, wśród wiodących tematów znalazły się m.in.: „Trzy media społecznościowe, które zdominują polski rynek”, „Grywalizacja z wykorzystaniem urządzeń mobilnych”, „Drony, kamery, wearables - moda czy rzeczywistość”, „Big Data a selekcja treści w organizacji” czy „Zbiórka funduszy w Internecie na przykładzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Odbyły się także pokazy nowych technologii.

Partnerem głównym tegorocznego „Sektora 3.0” była firma Intel, zaś technologicznie wspierały go Orange i Microsoft. Patronem spotkania było Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Honorowym patronatem objęła je również Pani Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wydarzenie wpisało się w cele Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych. Konferencję wspierało także Centrum Nauki Kopernik.

„Sektor 3.0” to jeden z elementów programu „Nowe Technologie Lokalnie” - przedsięwzięcia Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem programu jest promocja wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych przez organizacje pozarządowe, w szczególności na poziomie lokalnym.

fot. materiały prasowe