Ostatnia szansa na udział w programie szkoleniowym „Akademia Menedżera Innowacji”

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Ostatnia szansa na udział w programie szkoleniowym „Akademia Menedżera Innowacji”

Udostępnij:

Jeszcze tylko do 20 lutego br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczościo dotację na udziałw programie szkoleniowym „Akademia Menedżera Innowacji”. Projekt jest skierowany do kadry zarządzającej, a w przypadku małych firm także właścicieli.

Ośmiomiesięczny cykl zjazdów zakłada połączenie części praktycznej i szkoleniowej, w której udział mogą wziąć przedsiębiorstwa bez względu na wielkość i branżę. Całkowity budżet programu PARP na lata 2018–2023 to blisko 30 mln zł.

Autorski program szkoleniowo-doradczy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) mana celu podniesienie kwalifikacji właścicieli i kadry zarządzającej firm w kwestii sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług wewnątrz organizacji.

– Wiedza i umiejętności kadry zarządzającej to dzisiaj klucz do rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Manager nowej generacji powinien nie tylko umieć rozpoznać pomysły z największym potencjałem, lecz też sprawnie zorganizować pracę nad nowymi projektami. Dodatkowo musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, aby efektywnie zarządzać ryzykiem. Program szkoleniowy PARP zapewnia dużą dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy dowiedzą się, jak wdrożyć innowacje od początku do końca i doczekać się ich efektówmówi Marta Bisz, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP.

Główne założenia i cele

„Akademia Menedżera Innowacji” łączy część szkoleniową i doradczą. Pierwsza to wykłady i warsztaty dla menadżerów i przedstawicieli firm, które odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów. Zajęcia odbywają się w zespołach warsztatowych i są prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu. Uczestnicy, analizując doświadczenia polskich firm, sprawdzają m.in., jak z innowacyjnością radzą sobie najlepsi. Część druga polega na współpracy pracowników biorących udział w szkoleniu z przydzielonym im doradcą pomiędzy zjazdami.

Doradca zostanie przydzielony na podstawie diagnozy poziomu innowacyjności poszczególnych firm. Jego zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorstwa w pracach nad konkretnymi rozwiązaniami i stworzeniem planu wdrożenia w nim zmian, które pozwolą podnieść jego innowacyjność i zyskimówi ekspert PARP.

W programie przewidziano do 60 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw oraz do 120 godz. dla firm z sektora MŚP i dużych. Wnioski do PARP o udział w szkoleniu można składać do 20 lutego br. Udział w szkoleniu jest płatny. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi natomiast 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz 50 proc. dla dużych. To oznacza, że maksymalny wkład własny przedsiębiorstwa – z udziałem minimum trzech uczestników – wynosi ok. 6,5 tys. zł netto za pracownika w przypadku MŚP oraz ok. 16 tys. zł netto w przypadku dużych przedsiębiorstw. Ostateczna kwota zależna jest jednak od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do programu. Całkowity budżet programu PARP na lata 2018-2023 to blisko 30 mln zł.

W pierwszej edycji programu, która odbyła się w ubiegłym roku, wzięło udział 16 przedsiębiorstw. W badaniu przeprowadzonym przez PARP ponad 80 proc. z nich zdecydowanie pozytywnie oceniło dostosowanie programu do oczekiwań i potrzeb zawodowych.