Otwarcie się na środowisko startupowe przynosi korzyści dla obu stron. TAURON podsumowuje 2019 rok

Otwarcie się na środowisko startupowe przynosi korzyści dla obu stron. TAURON podsumowuje 2019 rok

Udostępnij:

Uruchomienie nowej platformy dla innowatorów TAURON Progres, pierwsze inwestycje funduszu EEC Magenta, kolejne pilotaże prowadzone ze startupami w programach akceleracyjnych – Open Innovation TAURON podsumowuje 2019 rok.

Czytasz właśnie cykl artykułów pt. „Podsumowania roku”, w którym polskie akceleratory oraz fundusze opowiadają, jak minął im 2019 rok. Jeśli chcesz przeczytać inne teksty z serii, zajrzyj tutaj.

Wszystko to jest efektem otwarcia się organizacji na innowacje i kooperację z podmiotami zewnętrznymi. Zarówno TAURONOWI jak i startupom przyświeca ten sam cel – rozwój organizacji dzięki partnerskiej współpracy, z wykorzystaniem pełnego potencjału, aby najlepiej na rynku odpowiadać na potrzeby swoich klientów.

Cele rozwojowe Grupy TAURON zostały przedstawione w dokumencie Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) – jest to pierwsza w sektorze energetycznym mapa drogowa rozwoju innowacji. Rok 2019 był polem realizacji projektów wpisujących się w kilka obszarów zdefiniowanych w czterech portfelach SAB: elektromobilność, inteligentne usługi sieciowe, Przemysł 4.0 i Smart Home.

Elektromobilność napędzana przez startupy

Grupa TAURON zaangażowała się w jedyny w Polsce program akceleracyjny dedykowany rozwojowi elektromobilności „Pilot Maker Elektro ScaleUp”, uruchomiony w 2018 r. Zaowocowało to realizacją w minionym roku aż pięciu projektów pilotażowych. Rozwiązania wpisują się bezpośrednio w prowadzone w Grupie projekty rozwoju sieci punktów ładowania czy usług carsharingu pojazdów elektrycznych. Nie zapomniano również o inicjatywach dotyczących monitoringu pracy sieci elektroenergetycznej, a także kluczowych maszyn i urządzeń w punktach wytwórczych i odbiorczych energii, które są głównymi ogniwami systemu sieci ładowania e-aut.

Jednym z kluczowych rozwiązań będących przedmiotem akceleracji w Elektro ScaleUp w 2019 roku jest oprogramowanie do zarządzania siecią stacji ładowania, uwzględniające wymagania ustawy o elektromobilności, nad którym we współpracy z ekspertami TAURONA pracowała firma Enelion.

Istotnym elementem tego systemu jest funkcja dynamicznego zarządzania mocą ładowania, która przyczyni się do optymalizacji zarządzania dystrybucją energii w sieci ładowania pojazdów elektrycznych. System uzupełnia opracowana aplikacja kliencka, dzięki której użytkownicy samochodów elektrycznych będą mogli korzystać z infrastruktury ładowania.

Dla TAURONA i firmy Enelion nie był to pierwszy wspólny projekt. Enelion jako kilkuosobowy zespół rozpoczął współpracę z TAURONEM w ramach pierwszego programu akceleracyjnego, w którym TAURON brał udział. Program Elektro ScaleUp pozwolił na rozwinięcie współpracy naszych organizacji na polu elektromobilności, która rozpoczęła się w 2017 roku od testu systemu dynamicznego balansowania obciążeń w sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych (ang. dynamic load balancing).

Współpraca ta pozwoliła nam szerzej spojrzeć na stacje ładowania – nie tylko jako narzędzie, ale również jako sposób na optymalizację kosztów związanych z ich instalacją i użytkowaniem. W wyniku przeprowadzonych prac otrzymaliśmy rozwiązanie, które dzięki swoim funkcjonalnościom nie stanowi zagrożenia dla sieci energetycznych, a równolegle pozwala na kontrolę oraz zarządzanie szczytowymi okresami zapotrzebowania.

W ramach współpracy Enelion dostarczył nam dotychczas łącznie 40 stacji ładowania na potrzeby infrastruktury własnej budowanej przez TAURON. Zakupiony hardware to intuicyjny sprzęt typu „plug and play” (budowa modułowa), którego zaletą jest także design: zaprzecza on stereotypowemu obrazowi słupka, jest za to nowoczesnym elementem małej architektury.

Oprogramowanie do zarządzania siecią ładowarek rozwijane w programie Elektro ScaleUp jest dopełnieniem systemu elektromobilności, nad którym pracujemy w Grupie TAURON.

Współpraca TAURON i Enelion to dobry przykład synergii w działaniu, gdzie spotykają się dojrzałość i doświadczenie rynkowe dużego partnera z elastycznością i szybką realizacją zadań przez zwinny startup.

Pierwsza „magentowa” inwestycja

EEC Magenta to największy w Polsce fundusz corporate venture capital, utworzony w 2018 roku przez TAURON, PFR Ventures, NCBiR oraz EEC Ventures. Stał się jednym z elementów ekosystemu innowacji Grupy TAURON dopełniając tym samym system wsparcia rozwoju pomysłów generowanych wewnątrz Grupy, jak i tych generowanych m.in. przez małe, innowacyjne firmy.

Dzięki kompleksowemu podejściu TAURON do wspierania innowacji współpraca nad rozwojem produktu w trakcie projektu pilotażowego może zaowocować kontynuacją kooperacji biznesowej
i otworzyć drzwi dla inwestycji kapitałowej w perspektywiczne przedsięwzięcie. Pierwsza inwestycja funduszu EEC Magenta, która miała miejsce w minionym roku, jest tego dobrym przykładem.

Inwestycja 13 mln zł w firmę Reliability Solutions (RS), która specjalizuje się w diagnostyce predykcyjnej urządzeń polegającej na przewidywaniu awarii, a przez to minimalizowaniu ich skutków, poprzedzona była rzetelną weryfikacją nie tylko bieżącej sytuacji spółki, czy oceną zespołu specjalistów ją tworzących, ale również sprawdzeniem działania rozwiązania w warunkach rzeczywistych.

W przypadku TAURONA rozwiązania RS mogą posłużyć poprawie efektywności technicznej i ekonomicznej  jednostek wytwórczych Grupy. Najnowsze wdrożenia, zrealizowane we współpracy z firmą Reliability Solutions na obiektach TAURON Wytwarzanie, dowodzą, że wystąpienie awarii można przewidzieć, a jej skutki zminimalizować. Ponad rok prac potwierdził wysoką efektywność systemu diagnostyki predykcyjnej opartego na sztucznej inteligencji, który działa na największym w TAURONIE pracującym bloku o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza. W wyniku wdrożenia systemu zostaną ograniczone koszty usuwania awarii, a zwiększona dyspozycyjność bloku pozytywnie wpłynie na przychody z operacyjnej rezerwy mocy oraz przychody z rynku mocy.

Potencjał biznesowy RS, której korzenie sięgają Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w połączeniu z pozytywnymi doświadczeniami z innowacyjnych wdrożeń w Grupie TAURON, został dostrzeżony przez utworzony z inicjatywy TAURONA fundusz CVC. To właśnie połączenie naukowego nastawienia z doświadczeniem przemysłowym przekonało do RS spółkę TAURON Wytwarzanie.

Kierunek Smart Home

Współpraca Grupy TAURON z młodymi innowacyjnymi firmami nabrała w ubiegłym roku tempa również dzięki przystąpieniu TAURONA do prowadzonego przez Krakowski Park Technologiczny programu KPT ScaleUp. Akcelerator specjalizujący się we wsparciu rozwoju rozwiązań w obszarze Przemysłu 4.0 oraz IoT, okazał się miejscem zawiązania obiecującej współpracy przy rozwoju produktów w obszarze Smart Home.

Jednym z perspektywicznych projektów pilotażowych prowadzonych w ramach KPT ScaleUp były prace nad rozwojem wykorzystania funkcjonalności inteligentnej wtyczki, które eksperci TAURONA prowadzili z firmą S-Labs, zajmująca się rozwojem technologii IoT wspierającej efektywność energetyczną wśród operatorów energetycznych, deweloperów mieszkaniowych i firm z sektora MŚP.

Rozwijane rozwiązanie bazuje na urządzeniu Smart Plug, które współpracuje z systemem analitycznym agregującym dane pomiarowe, dzięki czemu umożliwia m.in. pomiar zużycia energii elektrycznej przez podłączone do niego urządzenie. Użytkownik poza informacją o bieżącym zużyciu energii otrzymuje również możliwość sterowania podłączonym urządzeniem przez smartphone czy tworzenia kalendarza wyłączeń, co ułatwia efektywne wykorzystanie np. urządzeń grzewczych. Uzupełnienie rozwiązania Smart Plug o zabezpieczenie przed manipulacją (ang. tampering protection) otwiera nowe możliwości dla wykorzystania funkcjonalności inteligentnej wtyczki.

Współpraca z firmą S-Labs jest przykładem dobrego dopasowania na linii produkt-potrzeba, zarówno w perspektywie współpracy startupu i korporacji, jak i oferty dla klientów TAURONA, odpowiadającej na ich bieżące potrzeby.

TAURON Progres – nowe możliwości

Przedsięwzięciem kluczowym dla dalszego rozwoju współpracy z otoczeniem startupowym było uruchomienie w maju 2019 programu TAURON Progres. Platforma ta powstała w odpowiedzi na dotychczasowe doświadczenia Grupy. Choć najbardziej liczącą się grupą podmiotów generujących innowacje w gospodarce są młode mikro- i małe przedsiębiorstwa wspierane przez programy
typu ScaleUp prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, potencjał do innowacji jest również gdzie indziej. TAURON Progres to platforma otwarta również na pomysły osób fizycznych, czy jednostek badawczych, z mniejszym lub większym doświadczeniem biznesowym. Usystematyzowanie formy kontaktu realizowanego poprzez platformę ułatwia dotarcie z informacją bezpośrednio do odpowiednich ekspertów TAURONA.

TAURON Progres umożliwia szybkie przedstawienie rozwiązania, bez oczekiwania na otwarcie naboru zgłoszeń. Podstawowym wsparciem na jakie mogą liczyć innowatorzy, jest przetestowanie
i walidacja rozwiązań na infrastrukturze Grupy. Współpraca w programie TAURON Progres umożliwia zdobycie doświadczenia w pracy z rzeczywistą, funkcjonującą infrastrukturą energetyczną, czy klientami Grupy. Test i walidacja produktu w warunkach rzeczywistych to bezcenne doświadczenie dla firm rozwijających innowacyjne produkty i kluczowy krok dla dalszego rozwoju produktu i ekspansji rynkowej.

Co przed nami

Doświadczenie rynkowe, stabilność zespołu specjalistów, odpowiedzialne podejście do działania po stronie TAURONA, a z drugiej strony: elastyczność i umiejętność dostosowania się małych firm do bieżących potrzeb – oto kluczowe czynniki sukcesu przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku.

Poprzednie lata przyniosły Grupie TAURON wiele obiecujących projektów, które są kontynuowane w postaci pierwszych inwestycji kapitałowych czy komercyjnych wdrożeń produktów w spółkach Grupy, ale to właśnie rok 2019 i wdrożenie wypracowanych wcześniej dobrych praktyk oraz konsekwentna współpraca w zgodzie z nimi, pozwalają nam dzisiaj powiedzieć, że otwarcie się TAURONA na środowisko startupowe przynosi korzyści dla obu stron.

Rok 2020 będzie czasem kontynuacji współpracy z firmami, które rozwijały z nami najbardziej perspektywiczne rozwiązania. Warto podkreślić, że nadal jest wiele obszarów, w których poszukujemy rozwiązań odpowiadających na potrzeby nasze i naszych klientów. Mamy nadzieję, że TAURON Progres umożliwiający nawiązanie współpracy, a także dalsze zaangażowanie w program ScaleUp, pozwolą na zwiększenie liczby innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w Grupie TAURON w kolejnych latach.

Autor: Dominika Goleniowska-Milinković, Kierownik Zespołu Open Innovation, TAURON Polska Energia S.A.