Otworzyliśmy się na nowe rynki i zdywersyfikowaliśmy portfel klientów. Podsumowanie roku IC Solutions

Dodane:

Przemysław Jesionowski Przemysław Jesionowski

Otworzyliśmy się na nowe rynki i zdywersyfikowaliśmy portfel klientów. Podsumowanie roku IC Solutions

Udostępnij:

Gdybyśmy jednym zdaniem mieli podsumować rok 2021 w IC Solutions, to był to rok intensywnej pracy w wielu obszarach.

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy, firmy technologiczne i fundusze venture capital podsumowują 2021 rok.

Nie tylko szpitale i przychodnie

Szeroko rozumiana cyfryzacja dokumentów i nierozerwalnie związane z nią podpisy cyfrowe przestały zaskakiwać. Przyczyniła się do tego pandemia wirusa Sars-Cov-2, popularyzacja takich rozwiązań, jak nasz system IC Pen, czy też coraz śmielej wdrażana przez organizacje idea bycia paperless . Poza kilkoma ważnymi dla nas wyjątkami (OBWE, Enea S.A. Enea Operator, czy Tauron Ekoenergia) zdecydowaną większość naszych klientów stanowiły polskie placówki medyczne. W 2021 roku dość radykalnie się to zmieniło za sprawą wdrożenia w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej otwierając nam tym samym drzwi do administracji publicznej. Pokłosiem tej współpracy jest planowana w 2022 roku integracja z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentów RP, która pozwoli nam działać jako partner wszystkich podmiotów publicznych dążących do digitalizacji dokumentacji i ich obiegu.

Chcąc mocno dywersyfikować portfel klientów podjęliśmy działania zmierzające do integracji z nowymi systemami AMODIT i TETA HR, które są wykorzystywane przez działy HR w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Dzięki temu możemy zabiegać o nowych klientów, którzy poszukują rozwiązań umożliwiających digitalizację procesów związanych z zatrudnianiem pracowników. Następstwem tych działań są wdrożenia w nowych dla nas branżach, które zostaną zrealizowane w pierwszym kwartale 2022.

Nowe cele na rynku medycznym

Oferujemy system na polskim rynku medycznym, który daje możliwość ważnej prawnie digitalizacji dokumentacji wymagającej pisemnej zgody pacjentów, który jest zintegrowany z wiodącymi dostawcami systemów HIS (Asseco, CGM, Comarch, Gabos, Kamsoft, Nexus Polska). Taka pozycja jest efektem wieloletniej współpracy i zaufanie, którym obdarowali nas partnerzy. Co ważne taki stan może rodzić uczucie samospełnienia, które nie sprzyja rozwojowi firmy. Dlatego też miniony rok wykorzystaliśmy do zacieśnienia współpracy z Partnerami oraz określenia nowych wspólnych celów, które pomogą się nam rozwijać i dostarczać kolejnych rozwiązań w zakresie digitalizacji placówek medycznych.

W 2021 roku wymyśliliśmy skanowanie na nowo

Znając dobrze realia pracy naszych klientów postanowiliśmy się zmierzyć z ogromnym problemem jakim jest skanowanie dokumentacji medycznej. Potrzeba skanowania tysięcy dokumentów przez szpitale i przychodnie wynika z dwóch faktów. Po pierwsze takie rozwiązanie jak długopisy cyfrowe, czy też tablety rozwiązują tylko część problemu związane z papierowym obiegiem dokumentacji. Wyzwaniem wciąż pozostaje digitalizacja dokumentacji zewnętrznej, którą pacjent przynosi wraz ze sobą do placówki i konieczność jej zdigitalizowania oraz dołączenia do rekordu pacjenta w systemie HIS. Po drugie szpitale i przychodnie mają obowiązek przechowywania papierowej dokumentacji medycznej przez wiele lat, co jest regulowane odpowiednimi zapisami w ustawach. Tysiące dokumentów zalegają w specjalnych do tego celu przygotowywanych pomieszczeniach lub są przekazywane firmą zewnętrznym w ramach outsourcingu archiwum. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku wiąże się to ze stałymi i dużymi wydatkami placówki rok do roku. Wprowadzając w 2021 roku nowy komponent systemu IC Skaner rozwiązujemy ten problem poprzez szybkie urządzenia skanujące, które dzięki integracji z najważniejszymi systemami HIS pozwalają sprawnie dołączać skanowaną dokumentację do rekordów pacjentów. Co ważne funkcję skanowania i przesyłu połączyliśmy z możliwością autoryzacji (podpis) zdigitalizowanej dokumentacji za pośrednictwem takich metod jak podpis ZUS PUE, podpis kwalifikowany, czy profil zaufany.

Badania i rozwój są wpisane w DNA naszej firmy

Początki IC Solutions sięgają Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ponad 10 lat temu zrodził się pomysł digitalizacji podpisów z wykorzystaniem długopisu cyfrowego. Pomimo upływu lat i komercjalizacji akademickiego projektu wciąż staramy się zachowywać naukowy pierwiastek w naszych działaniach.

Najlepszym tego przykładem jest projekt badawczy, który realizowaliśmy w 2021 roku i dotyczy “Opracowanie innowacyjnego systemu weryfikacji tożsamości i weryfikacji podpisów na podstawie behawioralnego podpisu biometrycznego” – IC Sign. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia było przeprowadzenie badania cech podpisów składanych za pośrednictwem papieru i urządzeń takich jak tablety na największej na świecie bazie podpisów. W minionym 2021 roku podczas realizacji tego pomysłu, udało się nam zebrać ponad 1 000 000 000 podpisów od ponad 100 000 anonimowych osób (największe tego typu przeprowadzone badanie na świecie). Obecnie jesteśmy w trakcie prac nad systemem, które w niedalekiej przyszłości pozwoli na automatyczną weryfikację tożsamości na podstawie biometrii podpisu.

Plany na 2022

W nowym roku planujemy ekspansję naszych rozwiązań docierając przede wszystkich do organizacji chcących digitalizować dokumentację tworzoną w procesie obsługi klientów oraz zatrudnienia (onboarding). Nasze plany zakładają również przeprowadzenie pełnej integracji z EDZ RP i otwarcia systemu na potrzeby, z którymi zmaga się administracja publiczna.

Bieżący rok stanie się również kamieniem milowym w rozwoju firmy na rynkach międzynarodowych za sprawą wdrożeń w tak egzotycznych dla nas krajach, jak Indie i Pakistan. W obu tych państwach nasz system pomoże w digitalizacji recept lekarskich i znacząco usprawni system opieki medycznej. Nasze plany rozwoju na kontynencie azjatyckim dotyczą również Japonii, gdzie technologia IC Pen będzie wykorzystywana do cyfryzacji procesów biznesowych przez tamtejsze przedsiębiorstwa. Ponadto w 2022 roku nasze plany zakładają materializację współpracy z partnerami w Stanach Zjednoczonych, gdzie system IC Pen pomoże w cyfryzacji opieki medycznej.

Autor: Przemysław Jesionowski, partner zarządzający IC Solutions