Outsourcing IT – z czym to się je?

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Outsourcing zyskuje na popularności. Czym jest? Jakie niesie za sobą korzyści, a jakie zagrożenia? Dowiesz się z poniższego artykułu i infografiki.

Outsourcing jest terminem pochodzącym od trzech angielskich słów: outside, resource and using, idealnie oddaje istotę tego rodzaju usługi. Outsourcing w tłumaczeniu dosłownym oznacza „używanie zasobów na zewnątrz”. Pojęcie to znane jest od XX wieku i wywodzi się od Henry’ego Forda. Powiedział on, że jeśli nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś taniej i lepiej niż konkurencja, powinniśmy zatrudnić do wykonania pracy kogoś, kto już robi to lepiej od nas. Twierdzenie to idealnie oddaje ideę outsourcingu – u jego podstaw leży korzystanie z usług innych firm, kiedy może to być dla nas bardziej opłacalne niż w przypadku wykonania ich samodzielnie. Oznacza to więc nic innego, jak zlecenie zewnętrznej firmie obsługi niektórych procesów biznesowych.

Coraz głośniej

Pojęcie outsourcingu zyskało w ostatnich latach na znaczeniu w szczególności jeśli chodzi o branżę informatyczną. Wartość globalnego rynku outsourcingu IT w 2011 roku oszacowano na 270 mld USD. Przewidywano także, że z roku na rok będzie ona rosła o około 5-8%. Wartość polskiego z kolei rynku outsourcing’owego w 2011 roku wynosiła około 4 mld USD, dziś mówi się już o tym, że ma on być jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Co jest tego przyczyną? Być może duże zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT, chęć zmniejszenia kosztów realizacji projektów z tej dziedziny lub po prostu poszukiwanie najwyższej klasy specjalistów.

W jaki sposób?

Projekty realizowane w ramach outsourcingu programistycznego prowadzone są w obrębie dwóch modeli. Pierwszy z nich – fixed price zakłada realizację w określonym, zamkniętym budżecie. Prace nad projektem prowadzone są wówczas najczęściej w systemie kaskadowym – w następujących po sobie kolejno fazach. Fixed price to model redukujący do minimum ryzyko i ewentualny wzrost kosztów, ponieważ wymagania klienta oraz budżet zostają ściśle określone przed podpisaniem umowy. Drugi model, time and materials, nie obejmuje z kolei zamkniętego budżetu i dedykowany jest projektom złożonym i długoterminowym. Najczęściej stosuje się go podczas projektów realizowanych w metodyce Scrum Master, zakładającej pracę w sprintach (2-4 tygodni) dających możliwości modyfikacji projektu stosownie do wymagań klienta. Oba modele mają swoje zalety i wady, ale wybrane odpowiednio do sytuacji klienta pozwalają na maksymalizację korzyści, które daje outsourcing. Jakich? Oto kilka najważniejszych.

Oszczędność

Jednym z najbardziej racjonalnych argumentów przemawiających za outsource’owaniem zespołów specjalistów jest oszczędność finansowa. Ten model współpracy to przede wszystkim możliwość obniżenia kosztów stałych. Dzięki outsourcing’owi mamy dostęp do kompetencji najlepszych specjalistów z branży, nie zatrudniając ich na stałe. Racjonalizujemy więc koszty operacyjne firmy korzystając z pomocy specjalistów wyłącznie wtedy, kiedy jest nam to potrzebne, zachowując przy tym wysoką jakość świadczonych usług i niskie koszty ich wykonywania. Zamawiamy usługę, dzięki czemu redukowane są także wydatki ponoszone na utrzymanie stanowiska pracy, ubezpieczenia i inne świadczenia pracownicze.

Odpowiedzialność

Korzystając z outsourcingu programistycznego przekazujemy odpowiedzialność za realizację projektu zewnętrznym specjalistom. Muszą więc oni zadbać nie tylko o jakość realizowanych zleceń, ale także dotrzymanie terminów i domknięcie budżetu.

Koncentracja

Outsourcing specjalistów pozwoli nam na konsekwentną realizację polityki firmy i koncentrację na określonych, kluczowych dla niej procesach i kompetencjach. Równocześnie ten model współpracy pozwala nam zapewnić klientom kompleksową obsługę ich projektów.

Mobilność

Zaletą outsourcingu jest to, że pozwala on na pracę z każdym specjalistą, bez względu odległość. Dowodem na to jest coraz popularniejsze outsource’owanie zespołów programistycznych z Polski w Stanach Zjednoczonych. Usługa ta budzi coraz większe zainteresowanie – firmy zagraniczne doceniają wysokie kompetencje polskich firm i niskie w stosunku do innych krajów ceny.

Samodzielność

Niezwykle ważne w przypadku usług outsourcing’owych jest także to, że klient ma realny wpływ na pracę nad jego projektem. Może on samodzielnie zarządzać wynajmowanym zespołem specjalistów lub podjąć współpracę z zespołem, który posiada już osobę decyzyjną. Klient sam wybiera więc ludzi pod kątem ich doświadczenia i wiedzy.

Kompetencje

Outsourcing to także możliwość pracy z najlepszymi specjalistami w branży, chociażby dzięki racjonalizacji kosztów firmy (pracujemy z zespołem tylko wtedy, kiedy jest nam potrzebny, więc stać nas na niego). Niezwykle ważne jest także to, że klient decydujący się na outsourcing zespołu programistycznego otrzymuje grupę specjalistów, którzy pracowali już ze sobą, znają swoje mocne oraz słabe strony.

Oczywiście trudno tu mówić o modelu idealnym, bo outsourcing IT ma także swoje wady. Wśród obiekcji klientów najczęściej znaleźć można: strach przed nieodpowiedzialnym podwykonawcą, problemy komunikacyjne z partnerem oddalonym o setki lub tysiące kilometrów czy nieuzasadnione koszty. W większości przypadków jednak odpowiednio skonstruowana umowa daje wystarczające zabezpieczenie, a wady tego modelu współpracy okazują się jedynie obawami psychicznymi związanymi z brakiem możliwości ciągłego kontrolowania pracy zespołu.

fot. pixabay.com