PepsiCoLabs nawiązało współpracę z 6 startupami, które umożliwią wdrażanie zrównoważonych rozwiązań w całym łańcuchu dostaw

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

PepsiCoLabs nawiązało współpracę z 6 startupami, które umożliwią wdrażanie zrównoważonych rozwiązań w całym łańcuchu dostaw

Udostępnij:

PepsiCoLabs to technologiczne ramię firmy PepsiCo, którego zadaniem jest typowanie innowacyjnych startupów i podejmowanie współpracy mającej na celu dalszą poprawę wydajności i stały rozwój przedsiębiorstwa. Wśród wprowadzanych rozwiązań znajduje się fizyczny i cyfrowy system monitorowania sortowania i recyklingu odpadów, bio-termoplasty w całości produkowane na bazie domowych odpadów, w tym z tworzyw sztucznych nienadających się do recyklingu i substancji organicznych, a także oparta na sztucznej inteligencji technologia wykrywania awarii w zakładach produkcyjnych.

Firma PepsiCo współpracuje z nowatorskimi startupami, dzięki którym możliwe będzie wdrażanie przełomowych technologii umożliwiających doskonalenie zrównoważonych rozwiązań w całym łańcuchu dostaw na terenie Europy. Sześć mogących pochwalić się sukcesami rynkowymi startupów zostało wybranych w ramach dokładnie zaprojektowanego programu, którego celem było zaangażowanie innowacyjnych firm w proces promowania nowych technologii. W ciągu następnych 12 miesięcy PepsiCo planuje rozwijać kolejne wspólne projekty.

Program nadzoruje PepsiCoLabs –  zespół, którego celem jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają rozwiązania cyfrowe stanowiące pomost łączący biznes ze światem nowatorskich technologii.

Zadaniem PepsiCoLabs jest identyfikacja pionierskich rozwiązań technologicznych i współpraca z ich twórcami w zakresie stałego rozwoju, wykorzystania wspólnego potencjału i opracowywania nowych koncepcji mających pozytywny wpływ na działalność.

Po dokonaniu analizy testów nowych technologii, PepsiCo będzie dążyć do wdrożenia zweryfikowanych rozwiązań w całym łańcuchu dostaw w roku 2023 i kolejnych latach. Dzięki temu firma znajdzie się w czołówce organizacji stosujących najnowocześniejsze technologie do rozwiązywania złożonych problemów.

– W PepsiCo wierzymy w wartość, jaką niesie wykorzystanie cyfrowych rozwiązań przyszłości, ponieważ w ten sposób przyspieszamy wdrażanie pozytywnych zmian dla ludzi i świata. Mamy świadomość odpowiedzialności za efektywne wykorzystanie zasobów i stałą redukcję emisji gazów cieplarnianych, jednak nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego celu samodzielnie. Wybierając odpowiednio dopasowane do naszych potrzeb partnerstwa dzięki działaniom podejmowanym przez PepsiCoLabs, umożliwiamy realizację przełomowych rozwiązań, wnosząc w ten sposób istotny wkład w proces promowania innowacji technologicznych. Takie działanie jest zgodne ze strategiczną transformacją PepsiCoPositive, która obejmuje m.in. podejmowanie wyzwań dotyczących zrównoważonego rozwoju w obszarze łańcucha dostaw – powiedziała Katharina Stenholm, wiceprezeska ds. zrównoważonego rozwoju w PepsiCo Europe. Działania pilotażowe będą się odbywać  na terenie Europy, w tym w Turcji, Belgii i Portugalii, koncentrując się na czterech głównych obszarach:

Wydajność i automatyzacja

PepsiCo w Turcji dokona próbnego wdrożenia monitorów PulseIndustrial i BrenPower, które wykrywają awarie odwadniaczy przy wykorzystaniu systemów AI. Zastosowane technologie mają na celu redukcję śladu węglowego w zakładach PepsiCo poprzez zmniejszanie strat pary i ogólną poprawę wydajności.

Zrównoważona technologia czyszczenia i higieny

PepsiCo w Portugalii przetestuje rozwiązanie OzoInnovations, które wykorzystuje zaawansowaną technologię elektrochemiczną w celu zapewnienia lepszej higieny miejsc pracy w zakładach produkcyjnych. Urządzenie Elocube produkowane przez Ozo wykorzystuje elektrolizę w celu zamiany zimnej wody i soli w wydajny roztwór przeznaczony zarówno do czyszczenia, jaki i dezynfekcji. W przypadku pozytywnego zakończenia testów, technologia pozwoli zrewolucjonizować procesy czyszczenia, zmniejszając zużycie środków chemicznych, wody oraz energii.

Recykling

Wykorzystując opatentowany proces przetwarzania, startup UBQ Materials zamienia nieposortowane odpady domowe, w tym wszystkie organiczne i nienadające się do recyklingu tworzywa sztuczne, w termoplastyczny materiał pochodzenia biologicznego o pozytywnym oddziaływaniu na klimat. PepsiCo przetestuje nowy materiał na stojakach promocyjnych Lay’s w całej Turcji, zmierzając w ten sposób to zamknięcia obiegu Startup Security Matters opracował system niewidzialnych znaczników, dzięki któremu możliwe jest zarówno fizyczne, jak i cyfrowe śledzenie odpadów opakowaniowych w zakresie identyfikacji, monitorowania i sortowania. Całość tych operacji zapisywana jest w systemie blockchain. PepsiCo będzie testować tę technologię, co pozwoli monitorować recykling w obiegu zamkniętym, umożliwi potwierdzenie osiąganych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także przyczyni się do usprawnienie sortowania odpadów.

Odzyskiwanie wody

Rozwiązanie Elateq, które zostanie przetestowane w Belgii, oferuje możliwość elektrochemicznego oczyszczania ścieków w celu usunięcia patogenów oraz zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z wody przy mniejszym zużyciu energii. Jeżeli testy się powiodą, technologia zmniejszy całkowity ślad węglowy w zakładach PepsiCo i przyczyni się do budowy zamkniętej gospodarki wodnej.

– Zespół PepsiCoLabs powstał, aby poprowadzić PepsiCo ku przyszłości. Chcemy być liderem w zakresie innowacji technologicznych, integrując rozwiązania oferowane przez startupy na całym świecie. Mamy ogromny przywilej móc współpracować z sześcioma innowacyjnymi podmiotami, które rozwijają przełomowe technologie i opracowują nowe rozwiązania w dążeniu do sprostania wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem całego świata. Liczymy, że dzięki podjętej współpracy przyspieszymy rozwój tych obiecujących firm, a jednocześnie będziemy stale wdrażać zrównoważone rozwiązania w działalności PepsiCo – powiedział David Schwartz, wiceprezes PepsiCoLabs.

Dotychczas PepsiCoLabs nawiązało współpracę z ponad 30 startupami w ponad 200 krajach. Wspólne projekty obejmują m.in. technologię WINT (WaterIntelligence), która z powodzeniem sprawdza się w obszarze ograniczania zużycia wody w łańcuchu dostaw. Technologia wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) oraz algorytmy uczenia maszynowego, zapobiegając wyciekom w zakładach PepsiCo. W procesie stosowane są cyfrowe monitory do zbierania danych o przepływach wody, które są następnie analizowane za pomocą operacji dopasowywania do wzorców i uczenia maszynowego. Szacuje się, że dzięki technologii WINT PepsiCo może obniżyć roczne zużycie wody o około 20-25%.

Projekt ten jest zgodny z ogłoszoną w ubiegłym roku strategiczną transformacją PepsiCoPositive (pep+), która w sposób kompleksowy skupia działania firmy wokół celów zrównoważonego rozwoju i kapitału ludzkiego. Podejmowane przez firmę działania wpisują się w ambicję PepsiCo, aby do 2030 r. obniżyć emisje z zakresu 1 i 2 o 75%, zgodnie z najnowszym Raportem ESG.

Wdrażanie rozwiązań przeciwdziałających zmianom klimatycznym jest integralną częścią przyszłości firmy PepsiCo, jej klientów, konsumentów i całej planety. Współpraca ze startupami jest następstwem ambitnego celu PepsiCo, polegającego na osiągnięciu neutralności węglowej do 2040 r. (na 10 lat przed terminem wyznaczonym przez porozumienie paryskie),  w dążeniu do dekarbonizacji całego łańcucha wartości.