PFR Ventures stworzył mocne wsparcie dla greentechu. Poznajcie PFR Green Hub FoF

Dodane:

Hanna Baster Hanna Baster

Małgorzata Walczak PFR

Udostępnij:

W lutym PFR Ventures ogłosiło pierwszą inwestycję swojego zielonego funduszu, PFR Green Hub FoF. Kwota 250 mln złotych trafi do czterech funduszy inwestycyjnych wyspecjalizowanych w branżach greentechowych. O tym, dlaczego PFR Venture tak mocno stawia na zielone rozwiązania dla gospodarki, ale także o strategii inwestycyjnej PFR Green Hub FoF rozmawiamy z dyrektor inwestycyjną PFR Ventures, Małgorzatą Walczak.

Po co powstał PFR Green Hub FoF i dlaczego w takiej, a nie w innej formie?

PFR GreenHub FoF to pierwszy program PFR Ventures, w którym na rynek patrzymy z perspektywy branż, a nie etapu rozwoju spółek. Stworzyliśmy go korzystając z najlepszych wzorców, wypracowanych przez bliźniacze do nas instytucje z innych państw europejskich. Przed uruchomieniem programu, przeprowadziliśmy analizę analogicznych rozwiązań w Europie. Weryfikacji poddano projekty prowadzone przez m.in. niemieckie KfW, brytyjskie BBB. Ślady czegoś zbliżonego znaleźliśmy dopiero w norweskim Nysno. Zorganizowaliśmy także spotkania konsultacyjne z rynkiem.

Jakie typy rozwiązań pragniecie w szczególności wspierać przy pomocy PFR GreenHub FoF?

Wiemy, że climatetech to szeroki obszar, a lista problemów do zaadresowania jest długa. Dlatego nie ograniczamy się to żadnych konkretnych typów rozwiązań, choć robią to same fundusze.

Contrarian Ventures inwestuje w spółki ClimateTech na wczesnym etapie rozwoju, a jego portfolio jest dość szerokie. Eurazeo Smart City II inwestuje w spółki z potencjałem szybkiego wzrostu, które pomogą w transformacji miast. Fundusz będzie inwestować w kluczowe sektory, które pomogą w dekarbonizacji gospodarki: energia, transport, logistyka, budownictwo i technologie przemysłowe. BeyondNetZero inwestuje w zielone spółki w fazie wzrostu, rozwijające innowacyjne technologie, które mają potencjał, by pomóc w osiągnięciu lub przekroczeniu celów klimatycznych dla zerowej emisji. Nowy fundusz Montis Capital będzie inwestować wyłącznie w ClimateTech i obszary takie jak transformacja energetyczna, circular economy, redukcja zanieczyszczeń, czy zarządzanie odpadami.

Fundusz funduszy to tylko jeden z rodzajów działań realizowanych w ramach PFR Green Hub. Wspólnym celem ich wszystkich jest wspieranie transformacji energetycznej naszego kraju. Jak FoF wpisuje się w tę misję?

PFR Green Hub to strategiczny program Polskiego Funduszu Rozwoju, którego celem jest wsparcie transformacji energetycznej Polski poprzez inwestycje w tak zwane zielone projekty. Na warunkach rynkowych i z udziałem kapitału prywatnego. Program PFR GreenHub FoF jest jego ważny elementem, który zapewni pośrednie finansowanie dla młodych i innowacyjnych spółek z aspiracjami do tworzenia technologii chroniących naszą planetę. Transformacja energetyczna to nie tylko duże inwestycje w infrastrukturę. Każdy innowacyjny produkt lub usługa, który przybliża nas do redukcji emisji, jest na wagę złota.

Czy możecie powiedzieć kilka słów o procesie, który zakończył się wyłonieniem czterech zwycięskich funduszy, przede wszystkim jakie kryteria oceny były kluczowe w ich doborze? To bardzo zróżnicowany zestaw – zarówno ze względu na rodzaj dojrzałości startupów, w które inwestują jak i „narodowość” funduszy.

Fundusze, które chcą sięgnąć po środki z PFR Green Hub FoF muszą mieć odpowiednią strategię inwestycyjną. Ich inwestycje powinny być skierowane do spółek z obszarów: GreenTech, OZE lub ClimateTech. Ważnym elementem będzie też kontrola parametrów ESG (elementy związane z środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym) w spółkach portfelowych.

Zależy nam również na zróżnicowanym profilu funduszy, dlatego zainwestowaliśmy w zespoły lokalne, regionalne, a także o zasięgu europejskim i światowym. Każdy z nich prezentuje inną strategię inwestycyjną i wspiera spółki na innym etapie rozwoju. W ten sposób dopasowujemy się do potrzeb rynkowych.

Contrarian Ventures to europejski fundusz VC, który inwestuje w spółki ClimateTech na wczesnym etapie rozwoju. Jego cel to zlikwidowanie luki kapitałowej, z którą mierzą się przedsiębiorcy rozwijający firmy w tym obszarze. W przypadku Eurazeo dołączamy do funduszu Eurazeo Smart City II. W obszarze jego zainteresowań znajdują się innowacyjne spółki z potencjałem szybkiego wzrostu, które pomogą w transformacji miast. General Atlantic to światowy pionier growth equity, a jego zielony fundusz BeyondNetZero inwestuje w spółki w fazie wzrostu, rozwijające innowacyjne technologie, które mają potencjał, by pomóc w osiągnięciu lub przekroczeniu celów klimatycznych dla zerowej emisji. Montis Capital w ciągu blisko 5 lat działalności, blisko połowę zainwestowanego kapitału przeznaczył na finansowanie działalności, która pomaga w osiągnięciu celów klimatycznych.

Wątek narodowości funduszy prowadzi mnie do kolejnego pytania. Dlaczego postanowiliście wesprzeć działania nie tylko polskich, ale również zagranicznych funduszy? Czy jedną z przyczyn był fakt, że polskie fundusze inwestują w zielone rozwiązania w niewielkim zakresie?

Polski ekosystem innowacji, choć prężnie się rozwija i w ciągu ostatniej dekady wykonał olbrzymi skok, jest dalej we wczesnej fazie. Jeśli chcemy rozwijać się dalej, możemy skorzystać ze wsparcia międzynarodowych zespołów, które adresują dwa obszary.

Po pierwsze, lokalne zespoły zapewniają przede wszystkim kapitał zalążkowy, ale to międzynarodowe fundusze pozwalają spółkom na dalszy rozwój i ekspansję. Ta sytuacja się zmienia, ale startupy, które wychodzą poza etap zalążkowy, poszukują kapitału za granicą. Inwestując w międzynarodowe fundusze kierujemy uwagę tego kapitału na Polskę.

Po drugie, najlepsi zagraniczni inwestorzy venture capital zapewniają nie tylko kapitał, ale też wprowadzają na polski rynek najlepsze praktyki inwestycyjne. Lokalne zespoły mogą uczyć się na przykładzie ich doświadczeń.

Dwa z czterech funduszy, w które zainwestowaliście zatrudnią polskich partnerów. Jaka będzie ich rola?

Dwa fundusze, Contrarian Ventures i Eurazeo, zdecydowały się zatrudnić w Polsce venture partners. To specjalna rola w funduszu venture capital. Zadaniem takiej osoby jest przede wszystkim monitorowanie rynku i poszukiwanie okazji inwestycyjnych, ale też wsparcie spółek portfelowych.

Dla nas lokalny venture partners w Polsce to przede wszystkim dowód zainteresowania i zaangażowania naszym rynkiem. Mamy nadzieję, że wkrótce przerodzi się ono w konkretne inwestycje.