PGNiG skorzysta z usług akceleratora IDEA Global firmy HugeTECH

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

PGNiG skorzysta z usług akceleratora IDEA Global firmy HugeTECH

Udostępnij:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo skorzysta z usług akceleratora IDEA Global firmy HugeTECH. Współpraca pozwoli na poszukiwanie i selekcję startupów, których innowacyjne projekty można zastosować w Grupie PGNiG. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach drugiej edycji rządowego programu Scale Up.

HugeTECH pozyskał na realizację programu akceleracyjnego IDEA Global grant w wysokości 9,6 mln zł od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która nadzoruje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, znany jako Scale Up. Głównym jego celem jest wyłonienie, a następnie akceleracja projektów, które w największym stopniu przyczynią się do zwiększenia zakresu współpracy mikro- i małych przedsiębiorców z odbiorcami technologii. Startupy, które zakwalifikują się do akceleracji, muszą być gotowe do sprawnego rozwoju swojego projektu, by pozyskać do współpracy strategicznego partnera biznesowego – potencjalnego odbiorcę technologii. Rolę takiego partnera w programie akceleracyjnym IDEA Global będzie pełnić PGNiG.

 PGNiG posiada już spore doświadczenie we współpracy ze startupami nie tylko w ramach partnerskich programów akceleracyjnych, ale też dzięki prowadzeniu własnych działań scoutingowych realizowanych pod marką InnVento. Współpracę z HugeTECH zaplanowaliśmy na najbliższe dwa lata. Będziemy wybierać startupy, których rozwiązania technologiczne będą odpowiadać na nasze  potrzeby rozwojowepowiedział Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG SAds. Rozwoju.

– Kluczowe będzie dla nas przeprowadzenie pilotaży wybranych projektów, a w przypadku pomyślnych testów – możliwość komercyjnego wykorzystania i wdrożeniedodał.

To kolejny przykład zaangażowania się PGNiG w program akceleracyjny dla startupów mający wsparcie rządu. W ramach poprzedniej edycji Scale Up PGNiG  współpracowało z akceleratorem MIT Enterprise Forum Poland, a w ubiegłym roku ze Startup Hub Poland przy programie Poland Prize adresowanym do startupówz zagranicy.

 Jako partner i odbiorca technologii w programie akceleracyjnym PGNiG ma możliwość wyboru i podejmowania decyzji, z którymi startupami będzie bezpośrednio współpracować. Kompleksowy proces akceleracji i przygotowanie pilotaży będą pokrywane z dotacji PARPwyjaśnił Wiceprezes PGNiG Arkadiusz Sekściński.

 6 lutego 2020 roku w Warszawie odbędzie się Inspire Day by HugeTECH, podczas którego zaprezentuje się pierwsza grupa startupów biorących udział w akceleratorze IDEA Global.

  Wiemy, że łączenie szybkości i elastyczności startupów z zasobami i wiedzą dużych odbiorców jest trudnym, a także często skomplikowanym procesem organizacyjnym. Dlatego jako akcelerator udrażniamy swobodny przepływ idei i projektów, generując wartość dodaną na styku startup – korporacja. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca z PGNiG otworzy nowe możliwości dla startupów – powiedział Daniel Dereniowski, Prezes HugeTECH.

 HugeTECH tworzy i rozwija programy inkubacyjne oraz akceleracyjne we współpracy ze startupami. Pomaga im w uzyskaniu finansowania. Łączy projekty technologiczne z korporacjami, tworząc możliwości wejścia innowacyjnych rozwiązań na rynek. Wywodzi się z Koalicji Startupów INUP powstałej w Rzeszowie w 2016 roku. Prowadzi program Rzeszów Startup Akcelerator oraz organizuje cykliczny Rzeszów Startup Weekend.