PGNiG Ventures: Nasze inwestycje w 2023 roku? Mniej hardware, więcej software

Dodane:

Hanna Baster Hanna Baster

PGNiG Ventures startupy

Udostępnij:

O perspektywach branży odnawialnych źródeł energii i możliwościach współpracy startupów z PGNiG Ventures w rozpoczynającym się roku, rozmawiamy z  prezes PGNiG Ventures, Małgorzatą Piasecką.

Z jednej strony gospodarstwom domowym i firmom brakowało środków na inwestycje, z drugiej – ze względu na obniżoną dostępność oraz wysokie ceny gazu i węgla – 2022 rok przyniósł wzrost zainteresowania OZE. Czy Waszym zdaniem ta sytuacja utrzyma się w 2023 roku? A może trend inwestycji w OZE zwolni lub przyspieszy?

Początek roku przyniósł kontynuację obaw związanych z globalnym spowolnieniem gospodarczym z powodu wysokiej inflacji, wysokich stóp procentowych, zmniejszonej liczby inwestycji oraz gospodarczych skutków napaści Rosji na Ukrainę. Część Europy znalazła się w obliczu recesji, która z jednej strony wpływa na ograniczenie inwestycji, a z drugiej wzmacnia potrzebę ich racjonalizacji.

Za sprawą kryzysu energetycznego, który napędza zieloną transformację, trend inwestycyjny związany z obszarem czystych technologii będzie w kolejnych latach niewątpliwie kontynuowany. Dodatkowo cele klimatyczne związane z redukcją emisji CO2 wyznaczone przez Unię Europejską pobudzają innowacje z tego obszaru.

Należy jednak podkreślić, iż z punktu widzenia funduszu venture capital, projekty związane z technologiami klimatycznymi cechują długie cykle rozwojowe (5-6 lat) oraz wysokie potrzeby kapitałowe. Przy jednoczesnym wysokim ryzyku nieosiągnięcia zakładanej rentowności.

Jakie inwestycje z obszaru czystych technologii uważacie za najbardziej perspektywiczne?

Aby budować niezależność energetyczną potrzebny jest mix technologii, w którym obok OZE znajdą się również: energia jądrowa, niskoemisyjny gaz ziemny, ekologiczne gazy (biogaz i biometan), a także bardzo istotny dla przyszłości energetyki – zielony wodór.

Podstawą zielonej transformacji są również rozwiązania z obszaru magazynowania energii. Obecnie do przechowywania energii odnawialnej najczęściej wykorzystuje się technologię litowo-jonową, ale globalny niedobór tych materiałów oraz negatywny wpływ ich wydobycia na środowisko sprawiają, iż innowatorzy pracują nad ekologicznymi alternatywami.

Ponadto wraz z napływem coraz większej ilości energii odnawialnej do systemu energetycznego, integracja jej zdecentralizowanych źródeł będzie coraz większym wyzwaniem. Dlatego kluczowe są innowacyjne rozwiązania, takie jak wirtualna elektrownia (VPP), która łączy w czasie rzeczywistym wiele rozproszonych jednostek wytwórczych, umożliwiając stworzenie zoptymalizowanego ekosystemu energetycznego.

Czy ewentualna liberalizacja ustawy o lądowych elektrowniach wiatrowych mogłaby zachęcić fundusz PGNiG Ventures do inwestycji w ten typ OZE?

To projekty o wysokich nakładach inwestycyjnych i długich cyklach rozwojowych. Na ten moment nie leżą one w obszarze zainteresowania naszego funduszu.

Jakich rozwiązań w ofercie startupów będziecie poszukiwać w tym roku? Czy zamierzacie kontynuować kierunki inwestycyjne z 2022 roku?

Planujemy kontynuację dotychczasowych kierunków inwestycyjnych z większym naciskiem na obsługę procesów biznesowych. Mniej hardware, więcej software. Inwestujemy w firmy oferujące zaawansowane rozwiązania technologiczne, które mogą zrewolucjonizować branżę energetyczną i przemysłową. Interesują nas innowacje produktowe i procesowe z potencjałem dynamicznego wzrostu.

W jakie startupy inwestuje PGNiG Ventures? Podcast z udziałem Małgorzaty Piaseckiej

Czy w tym roku zamierzacie utrzymać tę samą pulę środków inwestycyjnych co w roku ubiegłym, czy planujecie ją zmodyfikować?

W tym roku zakładamy utrzymanie ticketu inwestycyjnego oraz przeznaczenie zbliżonej ilości środków na finansowanie projektów. W planach mamy powiększenie portfela inwestycyjnego o 2-3 nowe spółki. Z uwagi na obecną sytuację makroekonomiczną celujemy w firmy z dobrą perspektywą na uzyskanie rentowności w niedługim czasie, a więc o umiarkowanych potrzebach kapitałowych, optymalnie na etapie skalowania.

Wybranym spółkom zapewniamy możliwość realizacji wdrożeń pilotażowych, wsparcie w procesie skalowania biznesu, dostęp do specjalistycznego know-how oraz współpracę opartą na partnerstwie i zaufaniu.