PKO Bank Polski gotowy na otwartą bankowość. Udostępniają produkcyjne API

Udostępnij:
Najpierw zmiany w logowaniu do bankowości elektronicznej i potwierdzaniu transakcji, a teraz produkcyjne API. PKO Bank Polski zapewnia, że jest gotowy na PSD2.

Dzięki uruchomieniu platformy produkcyjnego API, każdy dostawca usług płatniczych zainteresowany współpracą z klientami PKO Banku Polskiego może podłączyć się do interfejsu platformy i świadczyć usługi w zakresie inicjowania płatności, uzyskania informacji o rachunkach i dostępności środków – określonych dyrektywą PSD2.

Produkcyjne API od PKO Banku Polskiego już dostępne

Zainteresowanie API największego polskiego banku jest bardzo duże. W fazie pilotażu zgłosiło się do niego prawie 100 firm. Grupa najbardziej aktywnie testujących przesłała uwagi, które pozwoliły bankowi udoskonalić środowisko testowe. Interfejs API, udostępniony przez PKO Bank Polski, oparty jest na standardzie Polish API, wypracowanym w ramach prac grupy roboczej złożonej z podmiotów sektora finansowego i firm technologicznych. Więcej informacji na developers.pkobp.pl.

Wcześniej PKO Bank Polski wprowadził zmiany dla klientów w serwisie transakcyjnym iPKO i Inteligo oraz w aplikacji mobilnej IKO, w tym dodatkowe uwierzytelnienie niektórych operacji, maskowanie haseł jednorazowych czy skrócenie sesji w serwisie. To także efekt dyrektywy PSD2. Przykładowo posiadacze kart płatniczych PKO i Inteligo płacący zbliżeniowo muszą liczyć się z koniecznością częstszego podawania PIN w przypadku niektórych transakcji poniżej 50 zł.

Przy okazji bank przypomina, że jako pierwszy polski podmiot uzyskał zgodę KNF na działanie jako TPP (ang. Third Party Provider) i dokonał w statucie zmian umożliwiających świadczenie usług w tej roli. Oznacza to mniej więcej tyle, że PKO będzie mógł połączyć się z API innych banków i zaoferować w ten sposób nowe usługi swoim klientom – na przykład dostęp do wszystkich bankowych rachunków (także tych posiadanych w innych bankach) z poziomu aplikacji IKO.

Otwarta bankowość

Otwarta bankowość to szerokie pojęcie, które oznacza ogół procesów, technologii, usług i produktów opartych na otwartych interfejsach programistycznych (open API). Dzięki temu otwarciu firmy, które nie zajmują się obecnie stricte bankowością, będą miały możliwość z jednej strony wykorzystywania części danych gromadzonych przez banki, z innej dystrybuowania usług zarezerwowanych dotychczas dla banków. Dzięki temu firmy spoza branży bankowej będą mogły tworzyć zupełnie nowe produkty. Szerzej omawialiśmy to zagadnienie tutaj.

– W kwestiach biznesowych, open banking jest znacznie szerszym pojęciem niż nowe produkty i usługi budowane w oparciu o interfejsy API. Otwarta bankowość powinna być rozpatrywana w kontekście „mentalnego” otwarcia się banków na szeroko rozumianą współpracę i budowanie partnerstw w ramach prowadzonej przez nie działalności. Nie chodzi tu zatem wyłącznie o uwolnienie danych i dystrybucję produktów i usług bankowych na zewnątrz. W szerszym rozumieniu termin otwartej bankowości możemy rozumieć jako wszelką aktywność banków w obszarze współpracy ze  startupami i innymi podmiotami komercyjnymi, mającą na celu zbudowanie nowej, unikalnej wartości dla klientów. Wpisuje się to w szeroki trend „platform economy”, czyli powstawania platform czy ekosystemów składających się z przedstawicieli różnych sektorów świadczących swoje usługi w kanałach cyfrowych – komentował w rozmowie z nami Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji PKO Banku Polskiego.