PKO Bank Przyszłości przedstawia nową strategię

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

PKO Bank Przyszłości przedstawia nową strategię

Udostępnij:

PKO Bank Polski zaktualizował strategię „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. Lider polskiego sektora bankowego, a zarazem najcenniejsza spółka notowana na GPW, kontynuuje drogę cyfrowej transformacji.

W kolejnych latach, w jeszcze większym niż dotąd stopniu, będzie wykorzystywał innowacje i nowoczesne technologie zwinnie przekształcając się w PKO Bank Przyszłości. Będzie także pogłębiał relacje z klientami przez dalszy intensywny rozwój kanałów zdalnych, wykorzystanie zaawansowanej analityki danych oraz precyzyjną personalizację oferty. Sieć banku będzie ewoluowała stopniowo w centrum doradztwa i edukacji finansowej. Po aktualizacji, strategia PKO Banku Polskiego wydłużyła horyzont do 2022 roku i zyskała nowe, ambitne cele finansowe.

– Decyzje, które podjęliśmy kilka lat temu stawiając na cyfryzację, innowacje i rozwój nowoczesnych technologii, procentują w naszych dobrych i powtarzalnych wynikach, udziałach rynkowych oraz satysfakcji klientów, która jest dla nas kluczowa. Osiągnięte dotychczas efekty potwierdzają, że wybraliśmy optymalny kierunek rozwoju. Aktualizacja strategii to dalszy rozdział tej samej, dobrej historii, którą tworzymy od dekady. Śmiało wkraczamy z nią w drugie stulecie PKO Banku Polskiego. Jesteśmy dobrze przygotowani na wyzwania, które stawia przed nami otoczenie oraz uzasadnione, wysokie oczekiwania, jakie mają wobec banku zarówno nasi klienci, akcjonariusze, jak i pracownicy. Razem tworzymy PKO Bank Przyszłości – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Nowe cele finansowe

W perspektywie 2022 roku PKO Bank Polski zamierza osiągnąć rentowność kapitału własnego na poziomie 12 proc. obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów do 41 proc., utrzymać koszty ryzyka w przedziale 0,60-0,75 proc. oraz osiągnąć roczny zysk netto powyżej 5 mld zł. Celem jest także efektywne zarzadzanie adekwatnością kapitałową, tak aby współczynniki kapitałowe TCR i CET1 umożliwiały wypłatę dywidendy

Lider sektora: duży, dostępny, silny i bezpieczny, zaawansowany technologicznie
Obecną skalą działania PKO Bank Polski dystansuje krajowych rywali w kluczowych kategoriach. Ma 10,9 mln klientów indywidualnych, obsługuje blisko 500 tys. firm i przedsiębiorstw oraz 15,7 tys. klientów korporacyjnych, samorządowych i instytucjonalnych. Do końca trzeciego kwartału 2019 roku udzielił im łącznie 253,3 mld zł finansowania, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo powierzonych mu 303,5 mld zł oszczędności. W ramach silnej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego działają liderzy w swoich segmentach rynku finansowego, m.in. PKO Leasing – z 13 procentowym udziałem w rynku oraz PKO TFI, który dzierży palmę pierwszeństwa na rynku funduszy inwestycyjnych dla osób fizycznych mając w nim 21,3 proc. udziału.

Od momentu przyjęcia obecnej strategii w 2016 roku, PKO Bank Polski poprawił swój zwrot z kapitału z 9,1 proc. na koniec 2016 roku do 10,9 proc. po trzecim kwartale 2019. W tym samym czasie systematycznie zwiększał efektywność działania obniżając wskaźnik kosztów do dochodów z 47,4 proc. na koniec 2016 roku do 42,0 proc. na koniec września 2019.

PKO jest teraz bankiem dostępnym wszędzie tam gdzie potrzebują tego klienci, którzy zgodnie z dominującymi na świecie trendami coraz chętnie wybierają zdalne kanały bankowania. Liczba rachunków bieżących klientów indywidualnych wzrosła przez ostatnie trzy lata o 23,4 proc. mimo spadku liczby placówek z ponad 2100 do niespełna 1700. Liczba aktywnych aplikacji IKO wzrosła z 1 mln do ponad 4 mln, a liczba wykonywanych za pośrednictwem IKO transakcji zwiększy się z 11,6 mln zł na koniec 2016 roku do – jak szacujemy na podstawie dotychczasowej dynamiki – ponad 170 mln na koniec 2019 roku. IKO już dwukrotnie zostało uznane – w opinii klientów – za najlepszą bankową aplikację mobilną na świecie.

Już od 2010 roku PKO Bank Polski nabiera rozpędu realizując cyfrowa transformację i równolegle rozwijając swoje platformy technologiczne. Dziś każdego dnia klienci banku wykonują 4 mln logowań do bankowości elektronicznej i 6 mln transakcji. Zespół 1500 inżynierów zatrudnionych w banku jest wspierany przez największych dostawców IT i ma do dyspozycji najnowocześniejszy ośrodek przetwarzania danych w Polsce. Dzięki temu bank jest w stanie, codziennie, wykonywać 45 wdrożeń informatycznych.

PKO jest też najcenniejszą spółką notowaną na GPW i marką docenianą w kraju i za granicą. Rok temu, jako jedyny polski podmiot został zaliczony do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych globalnej agencji indeksowej FTSE Russell.

Strategia oparta na czterech filarach

Zaktualizowana strategia koncentruje się na czterech atrybutach, które przez kolejne trzy lata będzie rozwijał i wzmacniał PKO Bank Polski. Bank Przyszłości ma być:

  • Dostępny, mobilny i osobisty. Cyfrowy model bankowania zakłada rosnące wykorzystanie kanałów zdalnych oraz dalszą digitalizcję procesów sprzedażowych i posprzedażowych. Bank będzie pogłębiał relacje z klientem dzięki zasilanej danymi spersonalizowanej ofercie. Dotyczy to także rozwoju segmentu firm i przedsiębiorstw. Z kolei sieć tradycyjnych oddziałów będzie w rosnącym stopniu pełniła rolę doradczą wspierając cyfrową edukację klientów.
  • Otwarty i innowacyjny. PKO Bank Polski będzie wykorzystywał możliwości jakie daje API, angażując tak jak dotychczas siłę całej Grupy Kapitałowej. Będzie oferował klientom także usługi wykraczające poza tradycyjną bankowość. Chmura Krajowa, której bank jest inicjatorem i udziałowcem, będzie kanałem sprzedaży pionierskich usług dla firm. OChK ma wspierać procesy transformacji i dostarczać innowacyjne rozwiązania technologiczne niezbędne do przyspieszenia rozwoju biznesu polskich przedsiębiorstw, niezależnie od skali ich działania. Będzie też konsekwentnie realizował strategię ekspansji międzynarodowej poprzez rozwój sieci oddziałów zagranicznych oraz narzędzi wspierających działalność polskich przedsiębiorstw poza granicami kraju.
  • Cyfrowy i Sprawny. Bank będzie kontynuował digitalizację procesów wykorzystując m.in. robotyzację, sztuczna inteligencję i zaawansowaną analitykę danych. Dzięki wykorzystaniu usług chmurowych, infrastruktura IT będzie łatwo skalowalna i będzie mogła być łatwo dostosowywana do rosnącego zapotrzebowania na moc obliczeniową. By zwiększyć cyberbezpiczeństwo, PKO będzie intensywnie wykorzystywał nowe technologie w zakresie wykrywania i reagowania na zagrożenia.
  • Kształtujący kompetencje przyszłości. Bank będzie rozwijał przyjazne i nowoczesne środowisko pracy. Aby zrealizować ten cel, będzie wykorzystywał zwinne metodyki i budował autonomiczne zespoły, stawiając na rosnąca współpracę wewnątrz organizacji. Będzie także rozwijał kompetencje technologiczne i przywódcze zapewniając pracownikom, zwłaszcza z działów IT, prace w środowisku najnowszych technologii.

Bank wspierający zrównoważony rozwój

PKO Bank Polski zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami, będzie prowadził swoją działalność w sposób odpowiedzialny, uwzględniając tak istotne czynniki jak środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG – enviromental, social and governance). Jest świadomy wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych, stopniowo eliminuje działania, które szkodzą środowisku naturalnemu i wspiera edukację ekologiczną. Kieruje się zasadą odpowiedzialności społecznej i uwzględnia wpływ swoich działań na społeczeństwo, klientów, dostawców, pracowników i akcjonariuszy. Jednocześnie dba o to, by stale udoskonalać swój ład korporacyjny zapewniając przejrzystość zasad kierowania spółką.

Aktualizacja strategii – naturalny krok po osiągnięciu przed czasem zakładanych celów finansowych

PKO Bank Polski zrealizował z dwuletnim wyprzedzeniem określone w listopadzie 2016 roku strategiczne cele finansowe na 2020 rok w zakresie zwrotu z kapitału, efektywności, apetytu na ryzyko i adekwatności kapitałowej, zachowując jednocześnie zdolność do wypłaty dywidendy.

Był to jeden z kluczowych powodów do aktualizacji strategii i wyznaczenia organizacji nowych zadań. Aktualizacja strategii wynika także z dużej i stale rosnącej zmienności otoczenia, w którym funkcjonuje bank. W ostatnich latach na rynku pojawiły się nowe istotne wyzwania. W zakresie technologii związane są one z nieuniknioną koniecznością wykorzystania chmury obliczeniowej oraz technologii takich jak sztuczna inteligencja czy blockchain, a także rosnącym znaczeniem cyberbezpieczeństwa.

W związku z oferowaniem alternatywnych usług finansowych przez FinTechy i BigTechy, stale rosną również oczekiwania klientów dotyczące usług oferowanych przez instytucje finansowe.

Dotyczy to m.in. coraz głębszej personalizacji produktów i usług opartych na danych dostępnych w czasie rzeczywistym. Ważnym trendem w całym sektorze bankowym jest także koncentracja na poprawie doświadczenia klienta, co wynika również z rosnącej konkurencji ze strony firm technologicznych. Na ten obraz nakłada się rosnąca liczba regulacji, które nie tylko kształtują nową przestrzeń konkurencyjną, ale także generują liczne obciążenia m.in. w obszarach związanych z bezpieczeństwem, ochroną konsumenta i zarządzaniem ryzykiem.