Plany KNF: wsparcie fintechu i Programu Innovation Hub. Blockchain dostanie wirtualną piaskownicę

Dodane: 20.12.2019

Kasia Krogulec

Udostępnij:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił wczoraj plan działań, jakie zamierza wdrożyć w najbliższym czasie. KNF zrealizuje inicjatywy m.in. w zakresie FinTechu, innowacji oraz cyberbezpieczeństwa.

Jednym z ustawowych zadań KNF jest „podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku finansowego”. Te działania są realizowane przy zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania, stabilności, przejrzystości i bezpieczeństwa uczestników rynku.

Wprowadzanie innowacji finansowych niesie ze sobą różne rodzaje ryzyka, a zadaniem KNF jest połączenie otwartości na FinTech z zapewnieniem ochrony klientom.

Jak KNF wesprze FinTech?

KNF chce dostosować aktualne regulacje, ponieważ nie zawierają szczegółowych zasad wspierania rozwoju firm fintechowych przez instytucje państwowe. Planowane zmiany prawne obejmą zasady i warunki licencjonowania podmiotów innowacyjnych oraz ich funkcjonowania.

Przepisy, które powstaną, będą określać zakres potencjalnego wsparcia technologicznego lub finansowego od UKNF, lub podmiotów trzecich. Regulacje dodatkowo zawrą zasady funkcjonowania programu Innovation Hub oraz piaskownicy wirtualnej.

Program Innovation Hub

Program Innovation Hub przewiduje 2 rodzaje wsparcia: dla podmiotów nadzorowanych oraz dla podmiotów nienadzorowanych.

W ramach Programu zakwalifikowane fintechy i startupy nieposiadające jeszcze zezwolenia dostaną możliwość testowania w wybranych technologiach (np. DLT, interfejsy API) swoich rozwiązań w piaskownicy wirtualnej (środowisko testowe).

UKNF umożliwia bezpłatny dostęp do platform dedykowanych wybranej technologii.

KNF dla blockchain

UKNF realizuje także porozumienie z instytucjami rynku kapitałowego, którego celem jest rozwijanie technologii i sieci blockchain.

Również w tym obszarze planowane jest wdrażanie piaskownicy wirtualnej w technologii blockchain we współpracy z dostawcami infrastruktury finansowej.

KNF weźmie udział w pracach nad stworzeniem wirtualnego środowiska testowego dla wybranych projektów w technologii blockchain. Urząd będzie także poszukiwał zastosowań tej technologii na potrzeby usprawniania funkcji regulacyjno-nadzorczych.

Projekty z zakresu technologii blockchain będą miały szansę przetestować startupy przy wsparciu i pod nadzorem regulatora.

Wprowadzenie węzła obserwacyjnego sieci blockchain w UKNF umożliwi testowanie rozwiązań rynku kapitałowego, bankowego, ubezpieczeniowego w zakresie Trwałego Nośnika oraz eVotingu.

W kwestii cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym KNF chce wprowadzić narzędzia pozwalające na szacowanie ryzyka. Pierwszym, planowanym działaniem w tym zakresie będzie zaprojektowanie systemu pozyskiwania odpowiednich danych wspierających taki model.