Poczta Polska inwestuje ponad 200 mln zł w trzy najnowszej generacji sortery paczkowe

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Poczta Polska inwestuje ponad 200 mln zł w trzy najnowszej generacji sortery paczkowe

Udostępnij:

30 sierpnia br. Poczta Polska podpisała umowę na zakup trzech sorterów do automatycznego sortowania przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych), na łączną kwotę ok. 158 mln zł. To największa jednorazowa inwestycja w automatyzację procesów logistycznych od początku historii Poczty Polskiej. Wraz z inwestycjami towarzyszącymi spółka przeznaczy na nią ponad 200 mln zł. W ciągu najbliższych trzech lat spółka wyda na rozwój logistyki i informatyzację 1,2 mld złotych, z czego tylko w bieżącym roku ok. 400 mln zł.

Poczta Polska, zgodnie z obraną strategią, planuje zwiększyć swój udział na rynku KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe), wpisując się w trend wzrostowy w e-commerce. Jednym z kluczowych obszarów rozwoju Spółki są inwestycje w automatyczny park maszynowy. Polski rynek jest wciąż bardzo perspektywiczny. Rośnie liczba transakcji realizowanych drogą online, podobnie jak liczba sklepów internetowych. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w ciągu najbliższych 5 lat rynek e-commerce w Polsce osiągnie wartość brutto na poziomie 162 mld zł, utrzymując dwucyfrowe tempo corocznego wzrostu.

– Rozwój Poczty Polskiej przyniesie korzyści nie tylko spółce, ale przede wszystkim polskim obywatelom i przedsiębiorstwom. Aby skutecznie rywalizować na konkurencyjnym rynku kurierskim, Poczta musi zainwestować w rozwiązania technologiczne, które w najbliższej perspektywie zapewnią spółce pozycję lidera na tym rynku, co pozwoli na aktywne wsparcie rozwoju polskiego biznesu e-commerce – mówi Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. – Inwestycja w najnowocześniejszy park maszynowy w kraju jasno wskazuje, że Poczta Polska konsekwentnie realizuje przyjętą i ogłoszoną w lutym bieżącego roku strategię rozwoju – podkreśla Andrzej Śliwka.

30 sierpnia 2021 r. spółka podpisał umowę z BEUMER Group Poland sp. z o.o. na zakup i montaż trzech, w pełni zautomatyzowanych sorterów najnowszej generacji, które kolejno zasilą sortownie we Wrocławiu (już w 2022 r.), a także w Lisim Ogonie koło Bydgoszczy i Lublinie (w 2023 r). Firma ta przedłożyła najkorzystniejszą ofertę, w prowadzonym przez Pocztę publicznym postępowaniu zakupowym.

– Poczta Polska przeprowadza największą w dotychczasowej historii inwestycję w automatyzację procesów logistycznych. Ten i kolejne nakłady inwestycyjne, realizowane w perspektywie trzech najbliższych lat, są konieczne dla stabilnego rozwoju spółki. Poziom inwestycji w relacji do przychodów przekroczy dotychczasowe średnie dla innych operatorów pocztowych i w latach 2021-2023 wyniesie ok. 5,8%., przewyższy także dotychczasowe nakłady ponoszone przez Pocztę. W 2019 r. było to tylko 1,2%, zaś w 2020 r. już 3,4%, to pokazuje strategiczne przyspieszenie Poczty – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej. – Trzon naszego działania stanowi zapewnienie najwyższej jakości w zakresie obsługi logistycznej, co bezpośrednio przełoży się na wzrost satysfakcji klientów i pozyskanie kolejnych odbiorców. Inwestycja w sortery to jedna z dużych inwestycji, które rozpoczynamy w tym roku – podkreśla Tomasz Zdzikot.

Sortery, które zakupi Poczta, będą najnowocześniejszymi, w pełni zautomatyzowanymi maszynami do opracowywania przesyłek w Polsce. Warto zaznaczyć, że tylko nieliczne poczty europejskie dysponują tego typu rozwiązaniami. Zastosowana technologia pozwala na automatyczny odczyt nie tylko zestandaryzowanych etykiet adresowych, ale także przesyłek międzynarodowych, które często mają niestandardowy układ danych adresowych. To urządzenia szyte na miarę, dostosowane do potrzeb użytkowych spółki i wielkości poszczególnych sortowni. Zastosowane w nich  innowacyjne rozwiązania pozwolą na uniwersalizm i obsługę różnej wielkości przesyłek. Komponent IT stanowi integralną część tej inwestycji, zarówno systemy automatyzacji procesu odczytywania kodów, jak też integracja z innymi systemami informatycznymi Poczty, w tym z systemem śledzenia przesyłek.

– Dzięki automatyzacji procesów logistycznych Poczta Polska zapewni klientom oczekiwany standard jakościowy. Jeszcze w tym roku zmienimy sieć naszych połączeń transportowych, aby zapewnić przesyłkom kurierskim doręczenie następnego dnia po dniu nadania (D+1), zaproponujemy też nowe, atrakcyjne usługi kurierskie Pocztex, uzupełnimy największą w Polsce sieć punktów odbioru o kilka tysięcy automatów paczkowych. W ten sposób odpowiadamy na rosnące oczekiwania klientów i intensywny rozwój sektora e-commerce. Chcemy, aby Poczta Polska była liderem na rynku KEP – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Pierwsza maszyna zostanie oddana do użytku jeszcze w 2022 roku w sortowni wrocławskiej – obsługującej przesyłki przychodzące i wychodzące w ramach obszaru Dolnego Śląska. Sorter będzie rozdzielał przesyłki do poziomu punktów oddawczych i rejonów doręczeń dzięki 190 ześlizgom. W 2023 roku kolejne nowe sortery rozpoczną pracę w sortowni w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą (odpowiedzialnej za obsługę województwa kujawsko-pomorskiego) i sortowni w Lublinie (opracowującej przesyłki ze wschodniej części kraju, a także paczki transportowane koleją z Chin do Polski).  Sorter w Lisim Ogonie będzie rozdzielał przesyłki na 159 ześlizgów. Maszyna zaplanowana dla centrum logistycznego w Lublinie będzie dysponowała 178 ześlizgami.  Warto zaznaczyć, że powyższe sortery będą również stanowiły element wsparcia dla pozostałych obszarów (regionów), w których rozdział przesyłek następuje w sposób ręczny. Nowe maszyny będą opracowywać nie tylko przesyłki KEP z własnego obszaru koncentracji, ale również staną się wsparciem pozostałych jednostek logistycznych Poczty Polskiej. Nowy sprzęt zostanie zintegrowany z systemem śledzenia przesyłek. Z takim zapleczem Spółka będzie rozwinąć zakres obsługi przesyłek kurierskich i podnosić jej jakość.

Operatora narodowego czeka w najbliższej przyszłości kilka wyzwań. Obecnie ponad 70 proc. przychodów firmy generują usługi uznawane za nierozwojowe, zaś blisko 30 proc. usługi zaliczane do segmentów perspektywicznych. Te proporcje Poczta Polska chce odwrócić w ciągu najbliższych 5 lat, planując wzrost udziału segmentów perspektywicznych do poziomu ok. 50%,  stąd potrzeba nowych inwestycji.

W ciągu najbliższych trzech lat spółka wyda 1,2 mld złotych, z czego tylko w bieżącym roku ok. 400 mln zł. Inwestycje będą finansowane zarówno ze środków własnych, jak i kredytów oraz leasingu. Lwia część środków zostanie przeznaczona na rozwój logistyki i cyfryzacji.