Podsumowanie TAURON 2020 roku z perspektywy współpracy ze startupami

Podsumowanie TAURON 2020 roku z perspektywy współpracy ze startupami

Udostępnij:

W rok 2020 wchodziliśmy z rozmachem, mieliśmy już za sobą doświadczenie z udanych pilotaży w ramach programu ScaleUp. Tylko w 2019 roku uruchomiliśmy ich dziewięć. Nam, jako korporacji, program zapewnia fachowego partnera w postaci akceleratora, odpowiedzialnego za scouting, selekcję i koordynację projektów, a startupom możliwość otrzymania grantu na rozwój swojego produktu lub technologii.

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy, akceleratory i fundusze podsumowują 2020 rok. Jeśli chcesz przeczytać inne teksty z serii, zajrzyj tutaj.

Nasze początki 2020 roku…

Rolę koła zamachowego rozwoju współpracy ze startupami powierzyliśmy uruchomionej w maju 2019 platformie TAURON Progres. Progres umożliwia startupom zgłoszenie bezpośrednio do TAURON swojego innowacyjnego projektu, a to pozwala na  jego przetestowanie w rzeczywistych warunkach – na infrastrukturze jednej ze spółek Grupy TAURON.

W  2020 planowaliśmy skupić się na doskonaleniu i promocji TAURON Progres. Zamierzenia były ambitne – wkraczając w 2020 wiedzieliśmy, że na pokładzie będziemy mieć pierwszy pilotaż w ramach TAURON Progres, do tego rekordową liczbę startupów w ramach KPT ScaleUp (bo aż 6 projektów), a w to wszystko zaangażowanych miało być aż 5  spółek Grupy TAURON. Coraz wyraźniej dawała o sobie znać także pandemia COVID-19.

I wchodzi COVID-19….

Patrząc na pandemię przez pryzmat realizowanych w Grupie TAURON projektów startupowych, przeszliśmy przez kilka etapów. Początkowo nikt nie był w stanie oszacować jak długo potrwają obostrzenia, jak bardzo ograniczone będą możliwości wymiany towarów i usług. Projekty startupowe, które z założenia są krótkie (ok. 6 m-cy), a ich budżety to tysiące, a nie miliony złotych, raczej w swych ryzykach nie przewidują pandemii, która może się zdarzyć raz na stulecie. Musieliśmy to szybko zweryfikować, popatrzeć na projekty z innej perspektywy, skupić się na odmiennych niż dotychczas czynnikach, nie tracąc z horyzontu celu, czyli pilotażu i weryfikacji rozwiązania.

Okazuje się, że COVID-19 zmusił nas do spojrzenia na projekty przez pryzmat ograniczeń, które nas dotknęły i pokazał zarówno negatywną, jak i pozytywną stronę. Skutki pandemii znalazły odzwierciedlenie np. w opóźnieniach etapów projektów, spowodowanych trudnościami w przepływie towarów. Oczekiwania na komponenty spoza obszaru Polski odbiły się też na harmonogramie realizacji projektu realizowanego przez EV Charge w zakresie budowy prototypu stacji ładowania samochodów elektrycznych zabudowanej w kompozytowym słupie oświetleniowym. Nowe spojrzenie na poszczególne etapy projektu i  elastyczność stron w zakresie planowanych prac, doprowadziły ostatecznie do niewielkich modyfikacji harmonogramu i realizacji projektu w dopuszczalnym buforze czasowym.

Realizacja pilotażowego projektu z Roboticon przypadła z kolei na czas pierwszej fali koronawirusa, kiedy podczas zamknięcia stacjonarnych Punktów Obsługi Klienta, cały ruch został przekierowany do kanałów mobilnych. Rozwijany wspólnie przez startup i TAURON Chatbot mógł z powodzeniem zostać wykorzystany podczas pierwszego kontaktu w sprawach dotyczących podpisywania i przepisywana umów oraz zakupu instalacji fotowoltaicznych, ale również jako pomoc dla klientów w odnalezieniu interesujących ich treści w portalu tauron.pl.

Istotne zmiany zaszły też w procesach rekrutacyjnych. Znakomitą odpowiedzią w tym zakresie jest testowany przez nas produkt startupu Assess24.io.Dostarcza on system umożliwiający przeprowadzenie rekrutacji w zupełnie nowej odsłonie poprzez przygotowanie zadań (tzw. challenges) dla osób aplikujących na konkretne stanowisko w firmie. Dzięki takiej formie rekrutacji kandydaci mogą w prosty i szybki sposób sprawdzić online swoje umiejętności, a najlepsi z nich zostają zaproszeni do kolejnego etapu rozmów.

Prowadzone w ramach TAURON Progres dwa projekty również idealnie wpasowały się w wymuszone przez pandemię zmiany. Cyfrowy Asystent Finansowy, czyli internetowa platforma ułatwiająca prowadzenie firmowych finansów to propozycja CashDirector, udostępniona klientom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  Cyfrowy asystent sprawdza się zarówno jako wsparcie w codziennym wystawianiu faktur, jak też w samodzielnym rozliczaniu podatkowej książki przychodów i rozchodów. Narzędzie oferuje także funkcję automatycznego pobierania danych kontrahentów z bazy GUS. Dodatkowo posiada aplikację mobilną do dygitalizowania faktur i rachunków, które przedsiębiorcy dostają w formie papierowej. Natomiast rozwiązanie trwałego nośnika informacji, opartego o technologię blockchain, testowanego pilotażowo wspólnie z Billon, poszerzyło listę możliwych rozwiązań w obszarze obsługi klienta w kanale online. Narzędzie daje możliwość podpisywania dokumentów zdalnie, a także eliminuje konieczność przesyłania umów w formie papierowej, co w dobie pandemii SARS-COV-2 i związanych z nią ograniczeń, nabiera większego znaczenia.

Co dalej?

Podejmowane przez TAURON decyzje i działania związane z angażowaniem się w rozwój technologii w duchu Przemysłu 4.0, czy cyfryzacji obsługi klienta, znalazły potwierdzenie w wymuszonych przez pandemię zmianach otoczenia.

Projekty, które zyskały uznanie TAURON przed wybuchem epidemii, niezależnie od koronawirusa okazały się w większości elastycznie dopasowywać do zmieniających się potrzeb rynku. To umacnia nasze przekonanie, że przyjęte kierunki rozwoju są właściwe.

W 2021 rok wejdziemy z zupełnie nowymi doświadczeniami, niemożliwymi do przewidzenia zaledwie 12 miesięcy temu. Zamierzamy je wykorzystać do umacniania naszej roli jako innowatora w energetyce i partnera dla startupów.

W 2021 chcemy skupić się na rozwoju TAURON Progres i umocnić jego rolę jako łącznika pomiędzy startupami a TAURON. Zależy nam na kolejnych pilotażowych wdrożeniach z wykorzystaniem infrastruktury spółek Grupy TAURON.

Autor: Dominika Goleniowska-Milinković, Kierownik Zespołu Open Innovation, TAURON Polska Energia S.A.