Poland Prize w nowej odsłonie. 60 mln zł ma przyciągnąć zagraniczne startupy do Polski

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Poland Prize w nowej odsłonie. 60 mln zł ma przyciągnąć zagraniczne startupy do Polski

Udostępnij:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Programy Akceleracyjne – Poland Prize: oferta dla akceleratorów”. Wybrani operatorzy będą sprowadzać do Polski zagraniczne startupy i pomagać im w nawiązaniu współpracy z partnerami biznesowymi.
Budżet unijnego konkursu wynosi 60 mln zł, a minimalna wartość projektu złożonego przez operatora to 7 mln zł. Nabór wniosków od akceleratorów rozpocznie się 18 listopada i potrwa do 9 grudnia 2020 r.

Konkurs finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 2.5) stanowi drugą odsłonę Poland Prize. Jego pilotażowa wersja – zrealizowana w latach 2018-2020 – pomogła sprowadzić do Polski ponad 100 młodych spółek.

Uruchomiony przez PARP konkurs pomoże wyłonić akceleratory – operatorów programów akceleracyjnych – którzy współpracują z partnerami biznesowymi i dysponują międzynarodowym doświadczeniem we wspieraniu startupów. Wybrane akceleratory będą wyszukiwać, a następnie sprowadzać do Polski najciekawsze zagraniczne startupy. Program ma umożliwić im wdrożenie innowacyjnych rozwiązań lub pozyskać kapitał inwestorski.

– Poland Prize ma zachęcać zagraniczne start-upy do prowadzenia biznesu w Polsce, m.in. dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia działalności i mądremu włączeniu w nasz ekosystem startupowy. Chcemy wzmocnić wizerunek Polski jako kraju pierwszego wyboru w Europie Środkowo-Wschodniej do prowadzenia działalności startupowej – mówi Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP. – Z pomocą najlepszych akceleratorów ułatwimy młodym innowacyjnym przedsiębiorcom start z biznesem w naszym kraju i zapewnimy bezcenną współpracę z odpowiednimi partnerami biznesowymi – dodaje.

Operatorzy będą dysponować kwotą 60 mln zł. PARP z pieniędzy unijnych sfinansuje koszty prowadzenia ich działalności operacyjnej (do 80 proc. kosztów kwalifikowanych). Wartość projektu złożonego przez potencjalnego akceleratora to minimum 7 mln zł.

Dwa etapy wsparcia startupów

Programy akceleracyjne Poland Prize oferowane przez akceleratory odbywać się będą w dwóch etapach. Pierwszy zaczyna się od scoutingu, czyli działań służących pozyskaniu spoza Polski
startupów o odpowiednim potencjale wzrostu. Wybrane podmioty mogą otrzymać grant w wysokości do 50 tys. zł na pokrycie kosztów maksymalnie trzymiesięcznego okresu działań. Działania te mają zapewnić startupom warunki niezbędne do podjęcia działalności biznesowej w naszym kraju i uwzględniają m.in. wsparcie opiekuna startupu (concierge). Środki służyć mają również na pokrycie kosztów działań niezbędnych dla rozwinięcia działalności startupu w Polsce, związanych np. z budową zespołu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, promocją oraz pozyskaniem partnera biznesowego.

W drugim etapie programu akceleracji startupy, które skutecznie nawiązały współpracę z partnerem biznesowym, będą mogły otrzymać grant w wysokości do 250 tys. zł. To wsparcie na pokrycie kosztów działań w zakresie akceleracji (trwających do 10 miesięcy i niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia ich rozwiązań u odbiorcy technologii) i/lub pozyskanie przez startup kapitału od inwestora.

Akceleratory będą oferowały również startupom wsparcie w fazie postakceleracji, starając się maksymalizować rezultaty danej akceleracji, np. poprzez kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych.

–  Dopływ nowych, innowacyjnych koncepcji biznesowych i międzynarodowych talentów zwiększy różnorodność krajowego ekosystemu startupowego i podniesie jego konkurencyjność – przekonuje Marcin Seniuk.

Wybrane akceleratory powinny być gotowe do uruchomienia swoich programów akceleracyjnych w marcu 2021 r.

Więcej informacji: link.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem