POLEPI: NanoGroup pracuje nad innowacyjnym produktem na raka

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Spółka NanoVelos poinformowała o otrzymaniu raportu z badań in vivo nad POLEPI, który jest pierwszym kandydatem na nowy produkt na raka stworzony w ramach platformy Drug Delivery.

POLEPI to najbardziej zaawansowany projekt spółki NanoVelos. To innowacyjne rozwiązanie polega na enkapsulowaniu (umieszczaniu) w nanocząstkach polisacharydowych epirubicyny, która jest powszechnie stosowanym cytostatykiem, znajdującym swoje zastosowanie w leczeniu m.in. nowotworów piersi, jajnika, czy jelita grubego.

W ramach prac laboratoryjnych opracowano strukturę nanocząstki charakteryzującą się wysoką wydajnością wiązania leku oraz powtarzalnością procesu. Główne założenia projektu, tj. stopniowe uwalnianie leku prowadzące do zmniejszonej przeżywalności komórek nowotworowych, zostały potwierdzone w badaniach in vitro, na modelowej linii komórek nowotworu jajnika.

– Otrzymana przez nasz zespół innowacyjna struktura nanocząstek wpisuje się w aktualne kierunki rozwoju medycyny, szczególnie z obszaru onkologii. Struktura nanocząstki została tak zaprojektowana, aby umożliwić ograniczenie efektów ubocznych terapii. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest prostota procesu technologicznego opartego o zjawisko samoorganizacji materii, a przez to niższa cena w porównaniu do innych nanoformulacji cytostatyków – mówi prof. Tomasz Ciach, założyciel NanoVelos oraz Członek Zarządu NanoGroup.

– Aktualnie obserwowane trendy w leczeniu chorób nowotworowych wskazują na powrót stosowania klasycznych leków cytostatycznych w nowej, ulepszonej formie. Z tego powodu proponowany przez Spółkę sposób rozwoju nowych postaci leków generycznych idealnie wpisuję się w ten nurt – dodaje prof. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii-Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Kolejnym krokiem NanoVelos będzie skierowanie Polepi do produkcji w standardzie GMP (Dobrych Praktyk Produkcyjnych), a następnie do badań przedklinicznych w standardzie GLP (Dobrych Praktyk Laboratoryjnych) spełniając tym samym międzynarodowe standardy w kontekście badań i rozwoju leków, jak i aspektów technicznych późniejszej rejestracji produktów leczniczych.

– To kolejny krok milowy, który pokazuje, że NanoGroup rozwija się zgodnie z planem. Docelowo efektem prowadzonych badań nad POLEPI ma być umowa partneringowa, której podpisanie planujemy na I półrocze 2019 r. Nie wykluczamy jednak, że jeśli utrzymamy obecne wysokie tempo prac – uda nam się podpisać umowę wcześniej. Już teraz w ramach platformy Drug Delivery rozwijane są kolejne rozwiązania, które będą potencjalnymi kandydatami na nowe leki – mówi Marek Borzestowski, Prezes Zarządu NanoGroup.

Poza NanoVelos, do NanoGroup S.A. należą spółki NanoSanguis oraz NanoThea. NanoSanguis tworzy technologie wytwarzania substytutu krwinek czerwonych, z kolei NanoThea pracuje nad innowacyjnym rozwiązaniami do diagnostyki zmian nowotworowych metodą PET/MR.