Połowa badanych czuje się przytłoczona obowiązkami zawodowymi – nowe dane Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Połowa badanych czuje się przytłoczona obowiązkami zawodowymi – nowe dane Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

Udostępnij:

Z badania przeprowadzonego przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką wynika, że 29 proc. respondentów pracujących zdalnie, często na obowiązki służbowe poświęca więcej czasu, niż wynika z umowy. W kwestii osób pracujących stacjonarnie ten odsetek wynosi jedynie 16 proc.

Połowa ankietowanych jest przytłoczona obowiązkami w pracy, a na wsparcie dobrostanu przez pracodawcę może liczyć co trzeci badany. Najpopularniejsze formy to duża elastyczność czasu pracy i pakiet prywatnej opieki medycznej.

Pracując zdalnie pracujemy więcej, niż to wynika z umowy

Dobrostan to umiejętność odpoczywania, dbania o siebie i przeznaczania czasu na regenerację. Wyniki przeprowadzonego przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką badania wskazują, że pracując zdanie, ankietowani częściej przekraczają ustalone godziny pracy niż w przypadku pracy stacjonarnej. Z deklaracji ankietowanych, którymi były osoby pracujące hybrydowo, wynika, że w przypadku pracy zdalnej, 29 proc. często pracuje ponad ustalone godziny pracy, kiedy podczas pracy stacjonarnej ten odsetek wynosi jedynie 16 proc.

Praca zdalna sprawia, że zacierają się granice między obowiązkami zawodowymi a życiem osobistym. Pracując z domu mamy tendencję do pozostawania przy komputerach dłużej, nie dbamy, aby kończyć pracę o wyznaczonej godzinie. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości w tym obszarze, czyli dbałość o zachowanie zdrowych proporcji między pracą a życiem osobistym, o czym mówię także w power speech podczas Oyka Power Hour – mówi Oyka, czyli Olga Kozierowska.

Połowa badanych czuje się przytłoczona obowiązkami w pracy

Na pytanie „Czy czujesz się przytłoczona/przytłoczony obowiązkami w pracy?” 24 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, 26 proc. – „raczej tak”, natomiast 19 proc. – „raczej nie”. Jedynie 4 proc. badanych stanowczo zaprzecza poczuciu przytłoczenia pracą. Co trzeci respondent przyznaje, że w ostatnich miesiącach jakość jego pracy spadła.

Przytłoczenie codziennymi obowiązkami zdarza się każdej z nas. Ważne jak sobie z nim radzimy, czy potrafimy zdystansować się w trudniejszych momentach, nabrać perspektywy, dać sobie prawo do regeneracji. Zwalniając, kiedy sytuacja tego wymaga, pokazujemy sobie i otoczeniu, że potrafimy pielęgnować swoją siłę. Wewnętrzna moc to świadomość tego, że każdy czasem potrzebuje zatrzymać się na chwilę i zadbać o siebie, aby po przerwie wrócić do pracy z nową energią – mówi Aleksandra Gawlas, Dyrektorka Marketingu Henkel HCB, właściciel marki Gliss, partnera strategicznego Oyka Power Hour.

Co trzeci pracodawca dba o dobrostan swoich pracowników

Aż 40 proc. badanych deklaruje, że firma, w której pracują nie wspiera ich dobrostanu. Robi to zaledwie co trzeci pracodawca – 34 proc. respondentów przyznaje, że firma dba o kwestie dobrostanu pracowników. Najczęściej wskazywanymi formami wsparcia są: duża elastyczność czasu pracy (54 proc.), pakiet prywatnej opieki medycznej (54 proc.), karta sportowa (49 proc.) oraz duża elastyczność miejsca pracy (44 proc.). Jednocześnie wyniki badania wskazują, że nadal jedynie 16 proc. pracodawców oferuje darmowe wsparcie psychologiczne, a 18 proc. – większą liczbę dni wolnych.

Aby osiągnąć stan równowagi między pracą a życiem osobistym, niezmiernie ważne są starania pracowników, jednak nie mniej istotne jest także wsparcie ze strony pracodawców. To, jakie narzędzia firmy oferują osobom z nich zatrudnionym, ma ogromny wpływ na ich dobrostan, możliwość stałego rozwoju osobistego oraz zdrowie. Z pewnością na pochwałę zasługuje fakt, że coraz częściej w ramach dbania o dobrostan pracowników, pracodawcy umożliwiają terapie i konsultacje psychologiczne – dodaje Łukasz Chałaczkiewicz, prezes Lipton Teas and Infusions w Europie Wschodniej, partner wspierający Oyka Power Hour.

Zobacz także

Badanie GfK: w Polsce pogłębiają się regionalne dysproporcje w sile nabywczej

Koszty życia wzrosły, jednak konsumenci nie oszczędzają na cyfrowych usługach dla domu