Polska aplikacja do psychologicznego wspomagania pacjentów nowotworowych zaczęła być wypisywana na receptę w Niemczech

Dodane: 08.06.2022

Mam Startup

Udostępnij:

Stworzona przez Prosomę aplikacja do psychologicznego wspomagania pacjentów nowotworowych, Living Well, zaczęła być wypisywana na receptę w Niemczech. W Polsce nie jest to niemożliwe, ponieważ nie mamy jeszcze odpowiednich przepisów.

Prosoma działa od 2018 r. Aplikacja oferuje 12-tygodniowy program terapeutyczny dla pacjentów z chorobą nowotworową, który najlepiej wprowadzić wkrótce po diagnozie i który może wspierać pacjenta w kolejnych tygodniach leczenia. Obejmuje on moduły dotyczące psychoedukacji, radzenia sobie z trudnymi emocjami i zarządzania stresem, zasoby mające na celu wsparcie pacjenta oraz przydatne ćwiczenia, takie jak oddychanie lub praktyki mindfulness. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji i interaktywnych ćwiczeń aplikacja może odpowiadać na indywidualne potrzeby pacjentów.

Aplikacja stworzona wraz z pacjentami

Aplikacja Living Well opiera się na doświadczeniach psychoonkologów i pacjentów oraz na terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Ponadto pacjenci zostali włączeni w prace nad aplikacją na wczesnym etapie, aby określić swoje potrzeby. – Pacjenci, u których zdiagnozowano raka, znajdują się w niezwykle stresującej sytuacji. Mają lęki egzystencjalne – wyjaśnia psychoonkolog Margarete Isermann. – Jednak terapia powinna nie tylko skupiać się na stresie, ale także umożliwiać pacjentowi radzenie sobie z wyzwaniami, ćwiczenie nowych zachowań i wzmacnianie poczucia własnej skuteczności. I to podejście znajduje odzwierciedlenie w tej aplikacji.

Duże zapotrzebowanie na wsparcie psychoonkologiczne 

Według danych Instytutu Roberta Kocha, każdego roku w Niemczech diagnozuje się raka u około pół miliona osób. Eksperci szacują, że około jedna trzecia z nich ma objawy psychologiczne i wymaga leczenia. Często jednak brakuje możliwości uzyskania wsparcia psychoonkologicznego, które towarzyszyłoby pacjentowi w okresie leczenia. Zwłaszcza po wypisaniu ze szpitala wielu pacjentów jest początkowo zdanych na siebie. Living Well chce wypełnić tę lukę i stworzyć dostęp do programu psychoonkologicznego.

Prosoma jest obecnie aktywna na czterech rynkach: Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii i Polsce. Na wszystkich czterech rynkach przygotowywane są badania kliniczne.