Polska chce powszechnej nauki programowania

Dodane: 16.09.2014

Informacja prasowa

Udostępnij:

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Centrum Cyfrowego (Nauka programowania w szkołach. Czas na upgrade? 2013) 85% Polaków uważa, iż nauka programowania przyniosłaby młodym ludziom wiele korzyści. Jednocześnie tylko 8,1% Polaków deklaruje umiejętność stworzenia programu komputerowego z użyciem języka programowania. 

Takie wyniki skłaniają do coraz częstszego podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji w tym obszarze. Jednym z takich przedsięwzięć jest ogólnopolski projekt Akademia Programowania realizowany przez Stowarzyszenie Talent na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W ramach Akademii opracowana zostanie nowatorska koncepcja nauczania informatyki oraz powstanie nowe narzędzie informatyczne do nauki programowania. Ponadto  zorganizowane zostaną 3-dniowe warsztaty dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne w tzw. Strefach Programowania dla ok. 320 uczniów z całej Polski. Działania promocyjne obejmują, m.in. stworzenie filmu promującego naukę programowania oraz ogólnopolską konferencję podczas obchodów Computer Science Education Week 2014.

Akademia Programowania jest przedsięwzięciem edukacyjno-społecznym, odpowiadającym na potrzebę kształtowania i rozwijania zaawansowanych kompetencji cyfrowych wśród uczniów. Warto zauważyć, iż w publicznej dyskusji na temat edukacji coraz częściej podkreśla się fakt, że we współczesnym świecie umiejętność programowania staje się trzecim, wręcz niezbędnym językiem. Polska, tropem Finlandii czy Estonii zaczyna dostrzegać liczne korzyści, wynikające z powszechnej nauki programowania. Dodatkowym argumentem dla takich działań jest fakt, że popyt na programistów jest wręcz stałym i niesłabnącym trendem na rynku pracy.

Ważnym elementem realizowanego projektu jest wsparcie nauczycieli, którzy wielokrotnie deklarują brak dostępności do odpowiednich metod czy narzędzi umożliwiających efektywne nauczanie. Dlatego też Stowarzyszenie Talent zaprasza nauczycieli informatyki ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w rekrutacji na warsztaty metodyczno-dydaktyczne. Podczas 3-dniowych zajęć uczestnicy poznają innowacyjne sposoby wykorzystywania narzędzi informatycznych do uczenia programowania oraz nauczą się zachęcać uczniów do rozwijania swoich programistycznych umiejętności. Zgłoszenia udziału w warsztatach można wysyłać do 5 października 2014 r.

Patronat medialny nad projektem Akademia Programowania objęli: Dziennik.pl, Komputer Świat, Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, IT Polska news, Programistamag.pl, Mamstartup.pl, Edukacja Internet Dialog, Reseller news, Magazyn CR Navigator.

Akademia Programowania została również objęta honorowym patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji i będzie realizowana do końca bieżącego roku. Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie Talent (talent.edu.pl), które od 2006 roku wspiera i rozwija dzieci młodzież w zakresie informatyki.

Więcej informacji na stronie www.programuj.edu.pl  

MamStartup objął patronat nad projektem Akademia Programowania

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem