Polska i Czechy z największą płynnością w regionie CEE – podsumowanie I kw. 2021 r. na rynku inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Polska i Czechy z największą płynnością w regionie CEE – podsumowanie I kw. 2021 r. na rynku inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej

Udostępnij:

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała pierwszy kwartał 2021 roku na rynku nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wolumen inwestycyjny na koniec pierwszego kwartału wynosi 2 mld euro i jest niższy o ok. 20% w porównaniu z wartością z tego samego okresu w 2020 r.

Inwestorzy nadal dysponują bardzo dużą ilością kapitału alokowanego na inwestycje w stosunku do dostępnych produktów inwestycyjnych. Z tego względu eksperci przewidują, że wraz ze zmniejszaniem się poczucia niepewności wolumeny transakcji inwestycyjnych zaczną ponownie wzrastać.

Poszczególne rynki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzują się zróżnicowaną dynamiką – pod względem stopnia aktywności lokalnych inwestorów i wielkości kapitału, jakim dysponują, a także wskaźników popytu i podaży na rynkach inwestycyjnych i najmu.

Polska i Czechy nadal wyróżniają się największą płynnością, przy czym ograniczeniem w przypadku Czech jest brak produktów instytucjonalnych, a w Polsce – wielkość poszczególnych aktywów (przynajmniej w sektorze biurowym) oraz ryzyko związane z aktywami starszymi lub wchodzącymi w cykl najmu. Zdaniem ekspertów większa jasność przy ocenie ryzyka (na rynku najmu) oraz rosnąca presja na lokowanie kapitału przyczynią się do sfinalizowania większej liczby transakcji. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszy się obecnie sektor nieruchomości magazynowych.

– Największym zainteresowaniem inwestorów cieszy się obecnie sektor nieruchomości magazynowych. Mieszkania na wynajem nadal przyciągają uwagę, ale wolumeny transakcji w tym segmencie mogą zbliżyć się do notowanych w sektorze biurowym i magazynowym dopiero za jakiś czas. W przypadku nieruchomości handlowych możliwy jest spadek wartości – mówi Jeff Alson, Cee Partner, Capital Markets, Cushman & Wakefield.

POLSKA

Wolumen transakcji inwestycyjnych w Polsce w I kw. 2021 roku wyniósł 1 mld euro i był o ok. 40% niższy w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2020, ale o 26% wyższy niż w I kw. 2019 roku. Ponad połowę tej kwoty zainwestowano w sektorze nieruchomości biurowych, a wśród największych transakcji warto odnotować sprzedaż kompleksu Neopark na warszawskim Mokotowie, biurowca Biura przy Willi w Browarach Warszawskich, budynku NEON w Trójmieście oraz sprzedaż portfela nieruchomości biurowych przez Grupę Buma.

Na drugim miejscu znalazł się sektor nieruchomości logistycznych z ok. 29-procentowym udziałem w całkowitym wolumenie inwestycyjnym. Udział sektora handlowego wyniósł ok. 17%, a złożyły się nań transakcje sprzedaży portfela nieruchomości przez Tesco oraz Galerii Pestka, a także zbycie aktywów należących do spółki Chariot. Według prognoz drugi kwartał br. upłynie pod znakiem ostrożności wśród inwestorów i na przygotowaniach do uruchomienia procesów sprzedaży, które mogą zostać sfinalizowane w trzecim lub czwartym kwartale.

CZECHY

Ze względu na brak „oczywistych” produktów inwestycyjnych inwestorzy, którzy dysponują odpowiednim kapitałem, wykazują się coraz większą kreatywnością, między innymi poszukują okazji w sektorze mieszkań na wynajem oraz odważnie licytują w przypadku możliwości wybudowania nowych nieruchomości biurowych najwyższej klasy lub obiektów magazynowych.

SŁOWACJA

Bieżący rok rozpoczął się dobrze, o czym świadczy uruchomienie kilku procesów transakcyjnych, które mogą przyczynić się do odwrócenia ubiegłorocznego trendu spadkowego aktywności inwestycyjnej. Według prognoz nieruchomości magazynowe będą liderem pod względem krzywej rentowności, ale w innych segmentach sfinalizowanych zostanie kilka transakcji, których realizacja opóźniła się również z powodu wybuchu pandemii COVID-19 w 2020 roku.

WĘGRY

Aktywność inwestycyjna w pierwszym kwartale była niższa, co jest zrozumiałe w obecnej sytuacji, a inwestorzy starali się oszacować wpływ pandemii na najemców w perspektywie średnioterminowej. Wskaźniki opisujące dynamikę na rynkach najmu nadal są dobre, co w dalszej części roku może przełożyć się na wzrost aktywności.

RUMUNIA

W pierwszym kwartale 2021 roku pozytywny trend zapoczątkowany w poprzednich trzech miesiącach utrzymał się, o czym świadczy stopniowy wzrost zainteresowania poszukiwaniem okazji inwestycyjnych wśród inwestorów. Dotyczy to zarówno funduszy już inwestujących w Rumunii, jak i nowych inwestorów rozważających możliwość wejścia na ten rynek. Optymizmem napawają prognozy dotyczące popytu i nowej podaży aktywów na sprzedaż. Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych w 2021 roku może być zbliżony do ubiegłorocznego (ok. 900 mln euro) lub nieznacznie niższy, jeżeli sfinalizowanie niektórych większych transakcji przesunie się na rok 2022. Preferowaną klasą aktywów nadal są nieruchomości przemysłowe i logistyczne.