Polska inwestuje w technologie kwantowe w ramach europejskiego Quantum Pact

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Polska inwestuje w technologie kwantowe w ramach europejskiego Quantum Pact

Udostępnij:

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek podpisali 20 marca Europejską Deklarację dot. Technologii Kwantowych (Quantum Pact), aby Polska aktywnie zaangażowała się w budowę europejskiego ekosystemu technologii kwantowych.

Unia Europejska prowadzi szereg inicjatyw związanych z technologiami kwantowymi. Można tu wymienić np. przedsięwzięcia takie jak European High Performance Computing, w ramach którego powstają europejskie komputery kwantowe, czy European Quantum Communication Infrastructure, zajmujące się sieciami komunikacji kwantowej.

Budowa krajowej sieci połączeń kwantowych

Polska jest zaangażowana w obie te inicjatywy. Trwają prace zarówno nad budową krajowej testowej sieci połączeń kwantowych oraz nad dwoma komputerami kwantowymi, z których jeden stanie w Poznaniu, a drugi, współfinansowany przez Polskę, w Ostrawie.

– Jesteśmy przekonani, że Polska ma duży potencjał do realizacji działań wskazanych w Quantum Pact. Mając na względzie to oraz strategiczne znaczenie technologii kwantowych dla rozwoju nauki i gospodarki jesteśmy zdania, że Polska powinna bez dalszej zwłoki przystąpić do grona sygnatariuszy tego dokumentu – powiedział Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Ministerstwo Cyfryzacji, wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansuje kluczowy projekt w zakresie bezpiecznej europejskiej komunikacji kwantowej (EuroQCI), i nie jest to ostatni projekt, w którym oba resorty połączą siły w budowaniu kwantowej doliny w Polsce.

Europejskie inwestycje w rozwój Quantum Computing

5 grudnia 2023 roku, Prezydencja Hiszpańska wydała deklarację w celu wzmocnienia współpracy europejskiej w zakresie rozwoju ekosystemu technologii kwantowych światowej klasy. Aktualnie podpisało ją 18 państw (Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Holandia, Rumunia, Hiszpania, Słowacja, Słowenia i Szwecja).

Sygnatariusze deklaracji uznają strategiczne znaczenie technologii kwantowych dla naukowej i przemysłowej konkurencyjności UE oraz zobowiązują się do współpracy w rozwoju ekosystemu technologii kwantowych w całej Europie, z ostatecznym celem uczynienia Europy „doliną kwantową” świata, wiodącym regionem globalnie pod względem innowacji kwantowych.

– Zależy nam na aktywnym dążeniu do osiągnięcia wysokiego poziomu w dziedzinie technologii kwantowych, kładąc nacisk na rozwój i innowacje w tym obszarze. Aspirujemy do dołączenia do czołowych graczy w obszarze technologii kwantowych w Europie – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.

W Polsce powstanie komputer kwantowy

Polska jest częścią EuroHPC JU (Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali), w ramach którego planowana jest budowa w Polsce komputera kwantowego, który zostanie zintegrowany z europejską siecią superkomputerową.

Dzięki instalacji komputera kwantowego w Polsce zespoły badawcze uzyskają możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań tej wciąż nowatorskiej dziedziny, a krajowi użytkownicy będą mieli dostęp do różnorodnych i uzupełniających się technologii kwantowych. Pilotażowe instalacje sześciu komputerów kwantowych EuroHPC JU, w tym polskiego komputera kwantowego opartego o technologie pułapek jonowych, będą udostępnione przede wszystkim do celów badawczo-rozwojowych dla szerokiego grona krajowych i europejskich użytkowników, zarówno dla społeczności naukowej, a także dla przemysłu i sektora publicznego.

Przyszła infrastruktura komputerów kwantowych w Europie budowana z aktywnym udziałem Polski będzie wspierać rozwój szerokiej gamy zastosowań technologii kwantowych o znaczeniu przemysłowym, naukowym i społecznym dla Europy, dodając nowe możliwości do europejskiej infrastruktury superkomputerowej.

Polska planuje szerokie wsparcie dla inicjatyw kwantowych, umożliwiające rozwój zespołów naukowych w kwantowych technologiach, edukacje młodych talentów w tym zakresie oraz dbanie o bezpieczeństwo komunikacji kwantowej do zapewnienia ochrony transmisji informacji i wysoki poziom cyberbezpieczeństwa przy wykorzystaniu technologii kwantowych.

Czytaj także: