Polska ma potencjał stać się wiodącym centrum finansowym – premiera raportu FinTech Poland

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Polska ma potencjał stać się wiodącym centrum finansowym – premiera raportu FinTech Poland

Udostępnij:

Czym charakteryzuje się centrum finansowe nowej generacji (CFNG)? Dlaczego Polska powinna być zainteresowana jego zbudowaniem? Zdaniem autorów raportu „„Centrum Finansowe Nowej Generacji. Szanse i wyzwania dla Polski” Polska ma szansę stać się wiodącym centrum finansowym.

Rodzime miasta mają bardzo duży potencjał biznesowy – ludzi, firmy i przestrzeń. Potencjał ten wymaga jednak skoordynowanego wsparcia działania wielu podmiotów – ustawodawcy, administracji, uczelni, samorządów i samych instytucji składających się na ekosystem rynku finansowego. „Okienko transferowe” jest jednak krótkie i można je łatwo zaprzepaścić.

Na pytanie co zrobić, aby Polska wykorzystała tę szansę, starają się odpowiedzieć autorzy raportu „Centrum Finansowe Nowej Generacji. Szanse i wyzwania dla Polski” przygotowanego przez FinTech Poland, Mastercard Advisors, Politykę Insight i ABSL.

W czym CFNG będzie lepszy?

Ostatnie lata to okres bezprecedensowej dynamiki zmian w świecie finansowym. Postęp technologiczny, przemiany pokoleniowe, glokalizacja oraz transformacja modelu życia i pracy przekształcają dotychczasowe centra finansowe i umożliwiają tworzenie nowych, opartych na wcześniej pomijanych przewagach konkurencyjnych. Dla ośrodków, które dotąd leżały na obrzeżach globalnej mapy finansowej, stwarza to szansę na szybki rozwój i przejęcie pałeczki lidera w swoim regionie, a nawet na świecie.

Wypracowana przez autorów raportu koncepcja CFNG zakłada, iż jego przewagą względem tradycyjnych centrów nie jest oparcie się wyłącznie na sile instytucji finansowych i wydajnych regulacji prawnych, lecz na podejściu holistycznym uwzględniającym wiele czynników takich jak umiejętność kreowania innowacji, współpraca z innymi centrami, wysokiej jakości kapitał ludzki, rozwinięte zaplecze usługowe, infrastruktura, ale również jakość życia i pracy.

CFNG to także nowy sposób działania ekosystemu, które sprzyja rozwojowi firm finansowych na każdym etapie ich funkcjonowania – od powstawania pomysłu, testowania i budowania produktu, poprzez komercjalizację, skalowanie aż po jego internacjonalizację. Te procesy powinny być systemowo wspierane przez regulatorów i nadzorców.

Dla powodzenia realizacji koncepcji CFNG kluczowe znacznie ma instytucjonalizacja centrum, czyli powołanie dedykowanej instytucji funkcjonującej w formule publiczno-prywatnej, odpowiedzialnej za budowę, rozwój oraz promocję centrum na świecie. Widzimy przykłady owocnego działania tego typu podmiotów na rzecz centrów finansowych np. w Paryżu czy Frankfurcie.

Polska ma potencjał

Raport dowodzi, że Polska już dziś ma duży potencjał aby zbudować Centrum Finansowe Nowej Generacji. Takie centra udaje się bowiem z powodzeniem rozwijać u naszych sąsiadów w Wilnie, Tallinie, Pradze czy Kopenhadze. Polska powinna włączyć się do rywalizacji o wiodącą rolę nie tylko w regionie, ale i w skali globalnej.

Polska rozpoczęła budowę centrum finansowego ponad 30 lat temu, proces ten jednak wymaga przyśpieszenia i instytucjonalizacji. W ciągu ostatnich lat bowiem coraz więcej państw na świecie włączyło się do rywalizacji: chcą kontrolować przepływy kapitału i wiedzy oraz przyciągać do siebie talenty z całego świata. Bez silnego centrum finansowego Polska nie osiągnie istotnego znaczenia geopolitycznego – powiedział Paweł Widawski, Prezes Fundacji FinTech Poland.

Analiza ścieżki rozwoju centrów finansowych, które w ostatnich latach zyskują na znaczeniu, wskazuje na silną potrzebę szeroko rozumianej specjalizacji, w szczególności w obszarach kompetencji przyszłości. Realizacja takiej strategii rozwoju pozwala uniknąć pułapki „średniego centrum finansowego”, które co prawda może rosnąć organicznie, ale nie stanowi źródła istotnej przewagi konkurencyjnej dla kraju pochodzenia – twierdzi Krzysztof Sobala, Vice President, Mastercard Data & Services.

Atutami Polski są wysoko wykwalifikowana kadra, rozległe kontakty biznesowe, zwłaszcza w świecie finansowym i przyjazne do życia, otwarte miasta. Samo to jednak nie wystarczy, aby nad Wisłą powstało centrum finansowe nowej generacji. Sektor prywatny przy wsparciu państwa musi poprawić warunki do tworzenia innowacji, w tym zwłaszcza otoczenie regulacyjne i model współpracy z uczelniami, a także wykorzystać istniejące powiązania do promocji polskich innowacyjnych rozwiązań finansowych – uważa Adam Czerniak, główny ekonomista, dyrektor ds. badań, Polityka Insight.

Pełną treść raportu można pobrać pod linkiem: http://fintechpoland.com/raport_cfng/.