Polski rynek crowdfundingu będzie wart 0,5 mld zł w 2018 roku

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Wartość rynku finansowania społecznościowego wzrośnie w tym roku o 254%. Jeszcze dynamiczniej będzie rozwijał się rynek crowdfundingu w mobile’u, tj. na smartfonach i tabletach. Jego wartość zwiększy się w tym roku aż trzykrotnie. Co wpływa na tak intensywny rozwoju tego rynku?

fot. pexels.com

Polacy pokochali ideę wspierania projektów indywidualnych i biznesowych, inicjatyw społecznych czy akcji charytatywnych przez internet. Najlepiej świadczą o tym liczby opisujące ten rynek. Wartość rynku crowdfundingu w 2017 roku wyniosła 200 mln zł, a jego mobilnej wersji 80 mln zł, co stanowiło 40% wartości całego rynku finansowania społecznościowego w Polsce. Jednak w bieżącym roku nastąpi jeszcze bardziej intensywny wzrost. – Według predykcji naszych analityków, wartość całego rynku finansowania społecznościowego wzrośnie w 2018 roku o 254%, tj. do wartości 507 mln zł, a udział transakcji realizowanych w kanale mobilnym zwiększy się z 40% do 48% w br. – mówi Tomasz Chołast, współzałożyciel zrzutka.pl. – Estymujemy, że w 2018 roku nastąpi wzrost wartości rynku mobilnego crowdfundingu w Polsce o 304%, tj. do poziomu 243 mln zł, co m.in. skłoniło nas do uruchomienia bezpłatnej, mobilnej aplikacji w wersji na system IOS i Android – dodaje Chołast.

Na wzrost dynamiki rynku crowdfundingu duży wpływ ma  przede wszystkim stale rosnące zaufanie do internetowych zbiórek, a także wzrost zamożności polskiego społeczeństwa. Z kolei dynamiczny rozwój rynku finansowania społecznościowego w mobile’u skorelowany jest z rosnącą wartością całego rynku crowdfundingu, zwiększeniem udziału transakcji mobilnych w tym rynku oraz coraz większym wykorzystaniem technologii mobilnych przez Polaków w życiu codziennym.

Co warto podkreślić, w przypadku zrzutka.pl udział mobilnych transakcji w globalnej liczbie transakcji na platformie jest jeszcze większy, niż średnia dla całego rynku finansowania społecznościowego w Polsce. W 2017 roku stanowił blisko 2/3 (62,44%), w porównaniu ze średnią rynkową na poziomie 40%. A jeszcze w 2016 roku była to niespełna połowa (48,32%). Warto wspomnieć, że w całym 2015 roku liczba transakcji z urządzeń mobilnych stanowiła jedynie 1/3 (35,64%) w łącznej liczbie transakcji na zrzutka.pl.  – W samym 2017 r. wartość mobilnych transakcji na zrzutka.pl wyniosła ponad 12,5 mln zł, dzięki czemu udział w rynku mobilnego crowdfundingu przekroczył wartość 16%. W 2018 r. wartość wpłat w mobile’u na zrzutka.pl wzrośnie do poziomu 43 mln zł, przy dynamice na poziomie 344%. Przez to, udział mobilnych transakcji na zrzutka.pl w rynku mobilnego crowdfundingu w Polsce, zwiększy się z 16% w 2017 r. do 18% w 2018 r. Praktycznie co piąta zbiórka w mobile’u w naszym kraju będzie realizowana poprzez zrzutka.pl – informuje Chołast.

W związku z tak dynamicznymi wzrostami dla kanału mobilnego zrzutka.pl postanowiła, obok wersji responsywnej swojej platformy w internecie, uruchomić aplikację mobilną. Cel, który przyświecał tworzeniu aplikacji, to organizowanie zbiórek na dowolny cel i rozliczanie się ze znajomymi w sposób jeszcze szybszy i bardziej dostępny. Co istotne, funkcjonalności oferowane w mobilnej aplikacji, tak jak w wersji desktopowej, w tym m.in. założenie zrzutki, jej prowadzenie, wpłaty na konto i wypłaty pieniędzy są także za darmo.

Aplikację mobilną, w stosunku do tradycyjnej wersji online-owej, wyróżnia możliwość wykonywania bezpłatnych wypłat ekspresowych zgromadzonych środków finansowych oraz jeszcze większe uproszczenie i przyśpieszenie całego procesu założenia i obsługi zbiórki w mobile’u. Sprowadza się ono do trzech kroków, tj. założenia zrzutki, jej opisania oraz rozesłania informacji do znajomych. A wszystko to w kilkanaście sekund.

Dzięki integracji z bramkami płatności, wszystkie wpłaty na mobilną zrzutkę zaksięgują się w czasie poniżej 60 sekund. Dodatkowo, funkcjonalność aplikacji mobilnej została rozbudowana o powiadomienia typu Push, dzięki czemu jej użytkownicy będą informowani przez zrzutka.pl o najważniejszych dla nich zdarzeniach, nawet w przypadku kiedy aplikacja będzie wyłączona.

Mobilna aplikacja zrzutka.pl jest już dostępna bezpłatnie dla użytkowników systemu Android i IOS.